Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws

Actueel Nieuws
3 mei 2018

Bestuurlijke vernieuwing en verbinding (vervolg)

Op 26 april schreef DUS Weert een brief aan de formateur waarin onze bezwaren kenbaar werden gemaakt t.a.v. het komen tot een raadsprogramma (zie website). In de gesprekken van 30 april bleek dat de formateur en Weert Lokaal onze bezwaren serieus hebben genomen. In de daaropvolgende fractievergadering is daarom op basis van deze nieuwe ontwikkelingen, besloten om deel te nemen…
Actueel Nieuws
26 april 2018

Bestuurlijke vernieuwing en verbinding

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft DUS Weert middels haar verkiezingsprogramma duidelijk gemaakt hoe zij de komende vier jaar graag de gemeente Weert bestuurd wil zien. Luisteren naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert en het richten op vernieuwing en verandering van onderop. Dit alles met een raadsprogramma waarbij wordt samengewerkt met en door alle partijen in…
Actueel Nieuws
7 maart 2018

Speed daten met DUS Weert

DUS Weert doet mee aan Speed daten Allereerst hartelijk dank dat u allen mee wil doen aan onze speeddate op 9 maart a.s. Alle 9 partijen van de gemeente Weert zullen vertegenwoordigd zijn.   Zoals afgesproken zou ik u nog aanvullende informatie doen toekomen over deze avond : Waar: Wilhelminasingel 250 Tijdstip: 19.30 uur - 21.00 uur - Graag tussen…
Actueel Nieuws
28 februari 2018

DIVERSITEITSBELEID JA OF NEE?

Onlangs heeft er in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, in Weert een debatavond plaatsgevonden met als onderwerp het door gemeenten te voeren Diversiteitsbeleid. Daarbij werd de deelnemende partijen gevraagd om een Diversiteitspact te onderteken met daarin bindende afspraken voor de komende bestuursperiode. DUS Weert heeft dit Diversiteitspact niet ondertekend. In dit documet kunt u lezen waarom niet. Definitie Diversiteitsbeleid. Is…
Actueel Nieuws
25 november 2017

Persbericht nov. 2017

Conny Beenders – van Dooren lijsttrekker voor DUS Weert De onafhankelijke politieke beweging DUS Weert heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om met een mooie kandidatenlijst te komen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de recent gehouden ledenvergadering is met groot enthousiasme oprichtster en huidig raadslid, Conny Beenders van Dooren, gekozen als lijsttrekker. Tegelijkertijd is de kandidatenlijst aangevuld met kandidaten…
Actueel Nieuws
26 oktober 2017

Museum

Er is groen licht voor de renovatie en de herinrichting van het museum in Weert. Een majeur project. Een project waarvoor Weert diep in de buidel moet tasten. Zonder de 1 miljoen subsidie van de provincie was het een heel ander verhaal geweest. In het hart van de stad tegenover de prachtige Sint Martinuskerk zullen straks de deuren opengaan van…
Actueel Nieuws
6 oktober 2017

Wat zou u doen?

Op woensdag 25 oktober moet de gemeenteraad van Weert een besluit nemen over een kredietaanvraag voor de renovatie, het geschikt maken van het gebouw voor de functie museum en herinrichting van het museum.  Renoveren van dit gebouw kost rond de 2 miljoen euro. Datzelfde bedrag komt er nog bij om het gebouw geschikt te maken voor de functie museum en…
Actueel Nieuws
22 september 2017

Verplaatsing Houthandel Scheijmans.

In de raadsvergadering van 20september 2017 is besloten om akkoord te gaan met de verplaatsing van Houthandel Scheijmans. Kosten 2.1 miljoen euro. DUS Weert heeft tegen het voorstel gestemd. Overwegingen. DUS Weert begrijpt dat uitplaatsing van het bedrijf een goede zaak is maar is het ons de prijs waard die we ervoor betalen? Dat is de vraag voor ons. Het…
Actueel Nieuws
8 september 2017

Wat zou u doen? 

Door Conny Beenders Aankoop grond en opstallen houthandel Scheijmans. Lig er al nachten van wakker. Hoe moeilijk kan het zijn.  De raad wordt gevraagd een krediet van ruim 2 miljoen beschikbaar te stellen en een bestemmingsreserve van ruim 800.000 in te stellen. Vooropgesteld dat het hier om een voor Weert belangrijke historische plaats gaat, zul je toch een aantal zaken moeten…