Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws
25 februari 2017

Aanpassingen Stationsplein

Door Conny Beenders Bij dit raadsvoorstel is voor DUS Weert de vraag of de voorgestelde veranderingen de gewenste verbeteringen opleveren? DUS Weert is er stellig van overtuigd dat 4 extra Kiss&Ride plekken en alle andere voorgestelde wijzigingen niet tot DE OPLOSSING leiden. Het plein is ingericht als SHARED SPACE, anders gezegd: alle weggebruikers delen samen het plein. Bij Shared Space…
Read More
Politiek nieuws
30 januari 2017

De Museumvisie

Door Conny Beenders De steunfractie bestaande uit 12 mensen heeft heel wat discussie gevoerd over de Museumvisie. DUS Weert heeft bij monde van Conny Beenders tegen dit voorstel gestemd, dit nadat er een stemverklaring was uitgesproken. Voorop gesteld dat DUS Weert: De geschiedenis van Weert een warm hart toedracht en voor het behoud van het museum is. Sterker nog de…
Read More
Politiek nieuws
1 november 2015

Algemene beschouwingen behorende bij kiezen met visie

Door Conny Beenders De voorjaarsnota is onder invloed van de bezuinigingen omgedoopt naar Kiezen met Visie. In een maatschappij die verandert en waarin termen als ontschotting, kanteling, mensen in hun kracht zetten, overheidsparticipatie en burgerparticipatie of burgerkracht, meer met minder en een faciliterende overheid de boventoon voeren is de bezuiniging uiteindelijk de bron van het ontstaan van deze woorden en…
Read More