Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws

Actueel Nieuws
22 december 2019

Veel Beloven, Weinig geven …….

Achteraf bezien had de raadsvergadering van donderdag 19 december beter in de openlucht kunnen worden gehouden. En dan bij voorkeur rond de Sint Martinuskerk. Zoals u wellicht weet werden in de Middeleeuwen de doden begraven in en naast de kerk. De gilden en raadslieden vergaderden in die tijd in de openlucht op het kerkhof. Ze deden dat omdat de ze…
Moties & Amendementen
20 december 2019

Belastingverordeningen, waterput Markt, leegstand binnenstad, de Energietransitie en “motie van treurnis”

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020. DUS Weert en de PvdA vinden dat wanneer het college van B&W besluit om parkeertarieven te gaan verhogen ze dit niet selectief moet doen. Ze stellen daarom voor om de indexering van parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 niet door te voeren en in plaats daarvan zowel het…
Artikel-40 Brieven
17 november 2019

Beantwoording Artikel-40 brief over herinrichting Stadhuispassage roept nieuwe vragen op

Raadslid Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert stelde aanvullende vragen over de herinrichting van de Stadhuispassage en aanleg van het terras bij restaurant Marrees. De beantwoording door het College van B&W van de in de commissievergadering van 12 september 2019 gestelde mondelinge vragen en de beantwoording van de daaropvolgende Artikel-40 vragen (dd. 19-9-2019) roept namelijk weer een aantal nieuwe vragen…
Actueel Nieuws
5 november 2019

Reactie DUS Weert op Meerjarenbegroting 2020

Geachte inwoners van Weert, Op donderdag 7 november 2019 behandelt de Gemeenteraad van Weert de Begroting 2020. Deze begroting, die door het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad wordt aangeboden, is het ‘huishoudboekje’ van de Gemeente Weert voor het jaar 2020. De samenvatting van voorstellen, verzoeken en wensen van DUS Weert als reactie op de door het College…
Vragen aan het College van B&W.
29 oktober 2019

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:   * Vragen over: HUISVESTINGSPLANNEN ICT-GROEP OP HQ-TERREIN De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd…
Vragen aan het College van B&W.
15 oktober 2019

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W: * Vragen over: BEGROTING 2020 De begroting wordt, evenals de kadernota, sluitend gemaakt door incidentele middelen. Daarnaast stelt het College van B&W voor de lokale belastingen te verhogen. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen gebruik wordt gemaakt van…
Artikel-40 Brieven
8 oktober 2019

DUS Weert stelt artikel-40 vragen over aanpassingen in de Stadhuispassage

In de Commissievergadering Ruimte & Economie van 12 september j.l. verzocht raadslid Conny Beender-van Dooren van DUS Weert de wethouder om uitleg te geven over de aanpassingen in de Stadhuispassage ter hoogte van het aldaar gelegen restaurant. De vragen gingen over: Het besluit, De kosten van de werkzaamheden, De dekking. Wethouder van Eijk antwoordde daarop het volgende: Er is geen…
Vragen aan het College van B&W.
8 oktober 2019

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W: * Vragen over: DE LICHTENBERG Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking…
Actueel Nieuws
26 september 2019

Tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong (Moesel)

Voor het gebied van de Microbar/Stegel/Microhal, de Zevensprong en het Buurthuis op Moesel ligt er momenteel een bestuursopdracht, waarmee zal worden bekeken hoe men het hele gebied het beste kan gaan inrichten. Naast woningbouw moeten namelijk ook sociaal-maatschappelijke functies een goede plaats gaan krijgen. Het recente plan van het college van B&W om op de locatie Zevensprong al 14 tijdelijke…