Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws

Artikel-40 Brieven
10 maart 2019

Artikel-40 vragen over de stand van zaken rond het Jacob van Horne Museum

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 heeft de raad ermee ingestemd om het krediet ten behoeve van de renovatie en herinrichting van het museum te verhogen tot een totaalbedrag van 5.315.670,- euro met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,-). Het voorstel werd destijds aanvaard met 25 voorstemmen (van Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA) en 3 tegenstemmen (van DUS…
Artikel-40 Brieven
9 maart 2019

Artikel-40 vragen over DE ANNEX en het Atelierbeleid

Sinds enige tijd worden in De Annex aan de Meikoel tentoonstellingen georganiseerd. Om in De Annex te mogen exposeren dienen kunstenaars een tentoonstellingsplan in de dienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De doelstelling van De Annex is drieledig: Een positieve bijdrage leveren aan het draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving. Een podium bieden voor jong en gevestigd talent.…
Actueel Nieuws
7 maart 2019

DUS Weert bezorgd over rol gemeente bij grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

In december 2018 heeft de gemeenteraad van Weert de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Met de vaststelling van deze nota is het mogelijk geworden om maximaal 1000 arbeidsmigranten in Weert te huisvesten op drie nog vast te stellen locaties, zogenaamde grootschalige huisvesting. Inmiddels hebben zich bij de gemeente Weert enkele partijen gemeld die deze grootschalige huisvesting willen realiseren. Een van de…
Actueel Nieuws
5 maart 2019

Dienstverlening Publiekszaken Gemeentehuis Weert

Wat wil jij?DUS Weert is benieuwd naar wat de inwoners van de gemeente Weert vinden over de openingstijden van de publieksbalie en start daarom een enquête. Om de dienstverlening bij publiekszaken van het gemeentehuis in Weert te verbeteren mag de gemeenteraad 13 maart een besluit nemen over de komst van een ‘vrije inloopbalie’ en een zogenaamde ‘snelbalie’. Bij de ‘vrije…
Actueel Nieuws
4 maart 2019

De weekmarkt van Weert gaat veranderen

WAT GAAT ER VERANDEREN? De gemeente heeft in de afgelopen periode een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe de weekmarkt in Weert weer aantrekkelijker en vitaler zou kunnen worden. Daarbij zijn ook de bevindingen uit de enquête van DUS Weert betrokken. Wat is uit dit onderzoek naar voren gekomen? DE AANBEVELINGEN De markt moet een compactere opzet krijgen.…
Actueel Nieuws
8 februari 2019

Toekomst Microhalcomplex : THE MOESEL BREXIT !

De Britse regering krijgt op dit moment veel kritiek. Wel besluiten om uit de Europese Unie te stappen maar.... geen plan hoe het verder moet. De Britten wacht een onzekere toekomst. In Weert hebben we intussen ons eigen Brexit akkefietje. In 2015 besluit de gemeenteraad dat het anders moet met de maatschappelijke voorzieningen op Moesel. Het buurthuis, de Stegel, de…
Artikel-40 Brieven
18 januari 2019

Artikel-40 vragen inzake definitie mantelzorgvergunning/abonnement

DUS Weert raadslid Conny Beenders - van Dooren stelde op 7 januari 2019 een aantal vragen aan het college van B&W over de mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie zoals die staat vermeld in de beleidsregels. De reden hiervoor is dat op 18 december 2018 het College van B&W de beleidsregels inzake parkeren heeft vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018…