Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws
12 december 2018

DUS Weert pleit voor het behouden van de gehandicapten parkeerplaats in de Hegstraat

De herinrichting van de Hegstraat is een goed plan. Er zit echter een minpunt in. De gehandicapten parkeerplaats in "de lus van de weg" voor het terras van Restaurant Amusant zou volgens de huidige plannen gaan verdwijnen. DUS Weert is van mening dat het weghalen van de gehandicapten parkeerplaats in dit gebied niet wenselijk is en dat er bij de…
Read More
BroedplaatsPolitiek nieuws
20 november 2018

Geslaagde Dialoogavond “Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?”

De Broedplaats van DUS Weert kijkt terug op een geslaagd dialoogavond die men op 19 november jl. organiseerde met als centrale thema: “Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?”. Maar liefst 38 aanwezigen gingen over dit thema elkaar in dialoog. Na een welkomstwoord en algemene inleiding door Peter Ramaekers gaven drie gastsprekers in het kort een kijk op…
Read More
BroedplaatsPolitiek nieuws
16 november 2018

24-uurs conferentie ‘Samen aan de slag’

Vandaag was de laatste dag van de 24-uurs conferentie ‘Samen aan de slag’. Als afsluiting van deze 3-daagse conferentie was er een gezamenlijke presentatie. De diverse projectgroepen presenteerden voor een publiek van deelnemers en belangstellenden in een korte pitch hun resultaten. Peter van Akkerveken (Ervaringsdeskundige Toegankelijkheid en Steunfractielid van DUS Weert) was een van de deelnemers aan deze 24-uurs conferentie.…
Read More
Politiek nieuws
9 november 2018

Artikel-40 vragen inzake Campagne Weerter Armoedebeleid

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 3 november een aantal vragen aan het college van B&W over de adviseurs en coördinatoren die worden ingezet voor de grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen. INLEIDING. De gemeente Weert schakelt een extern bureau in voor een grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te…
Read More
Politiek nieuws
7 november 2018

Behandeling Begroting 2019 – Brief aan inwoners gemeente Weert

De begroting 2019 wordt vandaag, 7 november 2018, in de gemeenteraad behandeld. Een belangrijk moment omdat raadfracties tijdens de begrotingsbehandeling kunnen aangeven hoe het geld in de gemeente het komende jaar zal worden uitgegeven. DUS Weert heeft de begroting kritisch onder de loep genomen en dient een paar moties en amendementen in om de te besteden gelden anders in te…
Read More
Politiek nieuws
23 oktober 2018

Steunfractie DUS Weert krijgt rondleiding in nieuwe RICK gebouw

Maandag 22 oktober jl. bracht een delegatie van de DUS Weert steunfractie een bezoek aan Regionaal instituut cultuur- en kunsteducatie RICK. Begin september verhuisde zij naar de nieuwe locatie aan de Wilhelminasingel 12 in Weert. Niet zonder trots vertelde directeur Emile Florack over het vinden van een nieuwe geschikte locatie en de uitdagingen die zij daarbij moesten aangaan. Het resultaat…
Read More
Politiek nieuws
10 oktober 2018

Artikel-40 vragen inzake arbeidsmigranten van Horne Kazerne

DUS Weert raadsleden Conny Beenders-van Dooren, Piet Scholten en Rob van Dooren stelden op 6 september een aantal vragen aan het college van B&W over de situatie rond de arbeidsmigranten die gehuisvest worden op de Kazernelaan 101. Dit naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor aanwonenden van 28 augustus en verschillende publicaties in diverse media. De volledige brief en alle door…
Read More
Politiek nieuws
10 oktober 2018

DUS Weert vraagt College van B&W om toezegging mbt. ‘Windpark Weert’

In de extra raadsvergadering van 9 oktober 2018 deed DUS Weert bij monde van Rob van Dooren een oproep aan het college van B&W om nu al op lokaal niveau, de maatregelen in het kader van de energietransitie in het Klimaatakkoord en de lokale ambities op het gebied van energieneutraliteit uit te voeren op een wijze die voor de mensen…
Read More
Politiek nieuws
29 september 2018

Emotioneel staartje raadsvergadering Weert

Tekst door Leon Janssen, journalist Dagblad De Limburger (foto ter illustratie. Afbeelding: iStock) De wethouders van Weert reageerden donderdagavond emotioneel op een voorstel van een aantal partijen in de raad om een onlangs aangelegde uitrit van de voormalige Van Horne-kazerne te sluiten. De motie werd ingediend door onder meer het CDA en de SP, twee van de vier van de…
Read More
Politiek nieuws
28 september 2018

Geen medewerking voor verdere ontgronding CZW bij Blauwe Meertje

DUS Weert en de SP dienden een motie in over de ontgronding van de Centrale Zand Winning (CZW) bij het Blauwe Meertje. Deze motie werd door meerdere partijen mee ingediend en uiteindelijk werd de motie unaniem aanvaard. Dat betekent dat de gemeente geen medewerking meer zal verlenen als de vraag komt om nog meer te mogen ontgronden in het gebied…
Read More