Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws

Politiek nieuws
18 januari 2019

Artikel-40 vragen inzake definitie mantelzorgvergunning/abonnement

DUS Weert raadslid Conny Beenders - van Dooren stelde op 7 januari 2019 een aantal vragen aan het college van B&W over de mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie zoals die staat vermeld in de beleidsregels. De reden hiervoor is dat op 18 december 2018 het College van B&W de beleidsregels inzake parkeren heeft vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018…
Politiek nieuwsUncategorized
25 december 2018

Limburg gaat overlastgevende exotische planten en dieren aanpakken

Met deze titel verscheen op 25 december in de digitale versie van Dagblad De Limburger een artikel door Jan Hensels. Beknopt beschreven meld hij het volgende. “De provincie Limburg komt komend jaar met een plan van aanpak voor exotische planten en dieren die een plaag kunnen vormen als ze niet tijdig worden bestreden. Dat heeft een woordvoerder van de provincie…
Politiek nieuwsUncategorized
25 december 2018

Mantelzorg blijkt in Weert een rekbaar begrip te zijn

Met bovenstaande titel verscheen op 24 december in de digitale versie van Dagblad De Limburger een artikel door Leon Janssen. Beknopt beschreven meld hij het volgende. “Door een aanpassing van de definitie is Weert in één klap honderden mantelzorgers armer geworden. Dit, tezamen met het voorgestelde inperken van parkeermogelijkheden voor mantelzorgers binnen Weert, vormt de reden voor raadslid Conny Beenders…
Politiek nieuws
21 december 2018

Wat bereikte DUS Weert tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 kwamen er een aantal onderwerpen aan de orde waarover DUS Weert een duidelijke mening heeft. In het onderstaande kunt u deze 5 punten lezen.   Huisvesting arbeidsmigranten DUS Weert pleit ervoor dat de Raad in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geïnformeerd met betrekking tot de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Weert.…
Politiek nieuws
16 december 2018

Amendementen Mantelzorgkaart en Gehandicaptenparkeerplaats Hegstraat

Woensdag 19 december vergadert de gemeenteraad van Weert. DUS Weert dient bij deze vergadering amendementen in die betrekking hebben op: Agendapunt 19; het verzoek om de mantelzorgvergunningen 24 uur per dag geldig te laten zijn en met mantelzorgvergunningen zoveel mogelijk in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning vermeld staat te mogen parkeren. De inhoud van dit…
BroedplaatsPolitiek nieuws
20 november 2018

Geslaagde Dialoogavond “Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?”

De Broedplaats van DUS Weert kijkt terug op een geslaagd dialoogavond die men op 19 november jl. organiseerde met als centrale thema: “Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?”. Maar liefst 38 aanwezigen gingen over dit thema elkaar in dialoog. Na een welkomstwoord en algemene inleiding door Peter Ramaekers gaven drie gastsprekers in het kort een kijk op…
BroedplaatsPolitiek nieuws
16 november 2018

24-uurs conferentie ‘Samen aan de slag’

Vandaag was de laatste dag van de 24-uurs conferentie ‘Samen aan de slag’. Als afsluiting van deze 3-daagse conferentie was er een gezamenlijke presentatie. De diverse projectgroepen presenteerden voor een publiek van deelnemers en belangstellenden in een korte pitch hun resultaten. Peter van Akkerveken (Ervaringsdeskundige Toegankelijkheid en Steunfractielid van DUS Weert) was een van de deelnemers aan deze 24-uurs conferentie.…
Politiek nieuws
9 november 2018

Artikel-40 vragen inzake Campagne Weerter Armoedebeleid

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 3 november een aantal vragen aan het college van B&W over de adviseurs en coördinatoren die worden ingezet voor de grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen. INLEIDING. De gemeente Weert schakelt een extern bureau in voor een grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te…