Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws

Politiek nieuws
31 maart 2019

Pas op de plaats … of doorduwen? (een beschouwing)

Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Ze moeten weten en aanvoelen wat er in de gemeenschap leeft. De signalen uit de samenleving vertalen in beleid en uitvoering is daarbij een volgende stap. Soms moeten raadsleden besluiten nemen waarbij al bij voorbaat vaststaat dat er gedoe van komt. De huisvesting van arbeidsmigranten is daarvan een goed voorbeeld. In december 2018 heeft de raad…
Politiek nieuws
14 maart 2019

Bomenkap IJzeren Man, Huurwoningen Leuken, verhuizing Kwintet en openstelling publieksbalie gemeentehuis

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 maart. Hieronder leest u iets over 4 actuele zaken.   1. Uitbreiding dienstverlening Publieksbalies. In de week voorafgaande aan de raadsvergadering had DUS Weert een mini-enquête gehouden over uitbreiding van de dienstverlening bij de publieksbalies in het gemeentehuis: wat zouden de inwoners van Weert het liefste willen? Uit deze…
Politiek nieuws
11 maart 2019

Artikel-40 vragen over de resultaten van de vriendschapsrelatie met de stad Yuhang (Volksrepubliek China)

DUS Weert raadslid Rob van Dooren vraagt op 8 maart aan het College van B&W of men bereid is om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken van de vriendschapsrelatie tussen Weert en de Chinese stad Yuhang. De reden voor deze vraag is dat de gemeenteraad onlangs het verslag heeft mogen ontvangen van het werkbezoek van het…
Politiek nieuws
10 maart 2019

Artikel-40 vragen over de stand van zaken rond het Jacob van Horne Museum

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 heeft de raad ermee ingestemd om het krediet ten behoeve van de renovatie en herinrichting van het museum te verhogen tot een totaalbedrag van 5.315.670,- euro met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,-). Het voorstel werd destijds aanvaard met 25 voorstemmen (van Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA) en 3 tegenstemmen (van DUS…
Politiek nieuws
9 maart 2019

Artikel-40 vragen over DE ANNEX en het Atelierbeleid

Sinds enige tijd worden in De Annex aan de Meikoel tentoonstellingen georganiseerd. Om in De Annex te mogen exposeren dienen kunstenaars een tentoonstellingsplan in de dienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De doelstelling van De Annex is drieledig: Een positieve bijdrage leveren aan het draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving. Een podium bieden voor jong en gevestigd talent.…
Politiek nieuws
7 maart 2019

DUS Weert bezorgd over rol gemeente bij grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

In december 2018 heeft de gemeenteraad van Weert de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Met de vaststelling van deze nota is het mogelijk geworden om maximaal 1000 arbeidsmigranten in Weert te huisvesten op drie nog vast te stellen locaties, zogenaamde grootschalige huisvesting. Inmiddels hebben zich bij de gemeente Weert enkele partijen gemeld die deze grootschalige huisvesting willen realiseren. Een van de…
Politiek nieuws
5 maart 2019

Dienstverlening Publiekszaken Gemeentehuis Weert

Wat wil jij?DUS Weert is benieuwd naar wat de inwoners van de gemeente Weert vinden over de openingstijden van de publieksbalie en start daarom een enquête. Om de dienstverlening bij publiekszaken van het gemeentehuis in Weert te verbeteren mag de gemeenteraad 13 maart een besluit nemen over de komst van een ‘vrije inloopbalie’ en een zogenaamde ‘snelbalie’. Bij de ‘vrije…
Politiek nieuws
4 maart 2019

De weekmarkt van Weert gaat veranderen

WAT GAAT ER VERANDEREN? De gemeente heeft in de afgelopen periode een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe de weekmarkt in Weert weer aantrekkelijker en vitaler zou kunnen worden. Daarbij zijn ook de bevindingen uit de enquête van DUS Weert betrokken. Wat is uit dit onderzoek naar voren gekomen? DE AANBEVELINGEN De markt moet een compactere opzet krijgen.…
Politiek nieuws
8 februari 2019

Toekomst Microhalcomplex : THE MOESEL BREXIT !

De Britse regering krijgt op dit moment veel kritiek. Wel besluiten om uit de Europese Unie te stappen maar.... geen plan hoe het verder moet. De Britten wacht een onzekere toekomst. In Weert hebben we intussen ons eigen Brexit akkefietje. In 2015 besluit de gemeenteraad dat het anders moet met de maatschappelijke voorzieningen op Moesel. Het buurthuis, de Stegel, de…