Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws

Moties & Amendementen
4 juni 2019

Voldoende afstand tussen huisvesting arbeidsmigranten en nabijgelegen woonwijken

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied. DUS Weert is van mening dat het bestaande beleid met dit criterium…
Actueel Nieuws
29 mei 2019

Drie maal een verzoek om ambtelijke bijstand geweigerd

DUS Weert heeft in de afgelopen periode 3 maal een verzoek om ambtelijke bijstand ingediend. Dit verzoek werd 3 maal afgewezen. DUS Weert betreurt dit ten zeerste. Onze vraag was erg complex en het initiatiefvoorstel waarvoor ambtelijke bijstand werd gevraagd vereiste specifieke kennis. DUS Weert had graag gezien dat deze verzoeken om ambtelijke bijstand waren gehonoreerd. Er is nu echter…
Actueel Nieuws
23 mei 2019

Algemene Beschouwing Kadernota 2020

Beste inwoners van Weert, De Kadernota 2020 is het belangrijkste richtinggevende document voor het opstellen van de Begroting 2020. In de Kadernota doen Burgemeester en Wethouders (B&W) voorstellen die ze willen verwerken in de Begroting voor het jaar 2020. Meestal hebben deze voorstellen zowel inhoudelijke als financiële gevolgen. De gemeenteraad krijgt bij de behandeling van de Kadernota 2020 op 29…
Actueel Nieuws
20 mei 2019

Betoog over Arbeidsmigranten door DUS Weert

Tijdens de Commissievergadering Ruimte en Economie van 15 mei 2019 hield raadslid Rob van Dooren namens de fractie DUS Weert het onderstaande betoog dat betrekking had op de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op twee momenteel in aanmerking komende locaties. DE LOCATIE. DUS Weert vindt, net als de Stichting Dorpsraad Stramproy, de beoogde locatie voor de grootschalige opvang van 204 arbeidsmigranten…
Actueel Nieuws
1 mei 2019

DUS Weert pleit voor actievere bestrijding Tijgermug in Weert

De Tijgermug is een zogenaamd invasieve exoot (een mug die van nature niet in Nederland voorkomt) en heeft zich volgens deskundigen al permanent gevestigd in Weert, met name het industriegebied Leuken-Noord. Dit is ook bij de gemeente bekend. Volgens deskundigen wordt over de aanwezigheid van de Tijgermug te lichtvaardig gedacht. Zij vinden namelijk dat er meer aandacht moet zijn voor…
Actueel Nieuws
19 april 2019

Microhal Moesel, Huisvesting Arbeidsmigranten, Visie op de Singels, Honden Ravotterrein en ‘Verdozing’ Bedrijfsterreinen

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 17 april. Hieronder leest u in het kort iets over diverse actuele zaken.   Met op het oog een kleine raadsagenda werd het toch nog bijna half twaalf afgelopen woensdag. Na het benoemen van twee nieuwe commissieleden volgde de Uitbreiding van het IKC Laar. Daar ging de raad mee akkoord.…
Actueel Nieuws
31 maart 2019

Pas op de plaats … of doorduwen? (een beschouwing)

Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Ze moeten weten en aanvoelen wat er in de gemeenschap leeft. De signalen uit de samenleving vertalen in beleid en uitvoering is daarbij een volgende stap. Soms moeten raadsleden besluiten nemen waarbij al bij voorbaat vaststaat dat er gedoe van komt. De huisvesting van arbeidsmigranten is daarvan een goed voorbeeld. In december 2018 heeft de raad…
Actueel Nieuws
14 maart 2019

Bomenkap IJzeren Man, Huurwoningen Leuken, verhuizing Kwintet en openstelling publieksbalie gemeentehuis

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 maart. Hieronder leest u iets over 4 actuele zaken.   1. Uitbreiding dienstverlening Publieksbalies. In de week voorafgaande aan de raadsvergadering had DUS Weert een mini-enquête gehouden over uitbreiding van de dienstverlening bij de publieksbalies in het gemeentehuis: wat zouden de inwoners van Weert het liefste willen? Uit deze…
Artikel-40 Brieven
11 maart 2019

Artikel-40 vragen over de resultaten van de vriendschapsrelatie met de stad Yuhang (Volksrepubliek China)

DUS Weert raadslid Rob van Dooren vraagt op 8 maart aan het College van B&W of men bereid is om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken van de vriendschapsrelatie tussen Weert en de Chinese stad Yuhang. De reden voor deze vraag is dat de gemeenteraad onlangs het verslag heeft mogen ontvangen van het werkbezoek van het…