Category

Moties & Amendementen

Moties & Amendementen
16 december 2020

DUS Weert en CDA vragen voor steun aan Weerter Horeca

Tijdens de raadsvergadering van 15 december hebben het CDA en DUS Weert samen een amendement ingediend waarmee men de Weerter horecaondernemers een steun in de rug wil geven. Vooral de horeca is als gevolg van alle Corona-maatregelen de laatste tijd al erg hard geraakt. Het CDA en DUS Weert deden samen een voorstel om een aantal lokale belastingen te laten…
Moties & Amendementen
16 maart 2020

Zienswijzen overgenomen tijdens lange raadsvergadering van 11 maart.

Ondanks dat er op de agenda van de gemeenteraad van 11 maart maar enkele bespreekpunten stonden, duurde deze vergadering toch nog tot middernacht. Debet hieraan waren vooral de bespreking van het ‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019’, waarover al eerder werd bericht, en agendapunt de ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’. ‘Voor de behandeling van het agendapunt ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’ diende DUS…
Moties & Amendementen
12 maart 2020

Lange raadsvergadering met feestelijk tintje.

De raadsvergadering van 11 maart kende een aantal bijzondere momenten. Op de eerste plaats natuurlijk het feit dat raadslid Pierre Sijben in het zonnetje werd gezet ter gelegenheid van zijn 30-jarig raadslidmaatschap, daarnaast ook de installatie van commissielid mr. drs. H.M.G. Duijsters. De motie van Weert Lokaal om de gang van zaken bij de Poort van Limburg te versnellen haalde…
Moties & Amendementen
20 december 2019

Belastingverordeningen, waterput Markt, leegstand binnenstad, de Energietransitie en “motie van treurnis”

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020. DUS Weert en de PvdA vinden dat wanneer het college van B&W besluit om parkeertarieven te gaan verhogen ze dit niet selectief moet doen. Ze stellen daarom voor om de indexering van parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 niet door te voeren en in plaats daarvan zowel het…
Moties & Amendementen
24 september 2019

Bevrijdingsfestival Weert moet blijven

Het afgelopen weekend stond Weert in het teken van de bevrijding en op zaterdag werd dat gevierd met een Bevrijdingsfestival. Op een zonovergoten evenemententerrein achter de stadsbrug genoten duizenden bezoekers van de optredens van diverse artiesten. DUS Weert vindt het van groot belang dat de bevrijding van Weert wordt herdacht, gevierd en wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het is daarom…
Moties & Amendementen
4 juni 2019

Voldoende afstand tussen huisvesting arbeidsmigranten en nabijgelegen woonwijken

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied. DUS Weert is van mening dat het bestaande beleid met dit criterium…
Moties & Amendementen
16 december 2018

Amendementen Mantelzorgkaart en Gehandicaptenparkeerplaats Hegstraat

Woensdag 19 december vergadert de gemeenteraad van Weert. DUS Weert dient bij deze vergadering amendementen in die betrekking hebben op: Agendapunt 19; het verzoek om de mantelzorgvergunningen 24 uur per dag geldig te laten zijn en met mantelzorgvergunningen zoveel mogelijk in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning vermeld staat te mogen parkeren. De inhoud van dit…
Moties & Amendementen
28 september 2018

Huis van Nicolaas ooit weer terug naar de binnenstad?

Rob van Dooren van DUS Weert pleitte voor een het op termijn terugkeren van het Huis van Nicolaas naar de binnenstad van Weert. Hieronder zijn betoog en de tekst van de oorspronkelijke motie. Voorzitter vanavond weer een aflevering uit de serie Weerter Logica. Ik citeer uit het programma -Weert koerst op verbinding-: We willen de binnenstad aantrekkelijker maken en de…