Category

Artikel-40 Brieven

Artikel-40 Brieven
13 oktober 2020

DUS Weert stelt vragen over betrekken burgers en bedrijven bij opstellen van Regionale Energie Strategie

De invoering van de Regionale Energie Strategie, de zogenaamde RES in 2021 heeft naar verwachting nogal wat consequenties voor de inwoners en bedrijven van Weert en omstreken. Daarom juist is het ook belangrijk om hen te betrekken bij de voorbereiding van de beleids- en uitvoeringsplannen. DUS Weert heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W hoe zij die samenspraak…
Artikel-40 Brieven
22 mei 2020

DUS Weert stelt Artikel-40 vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten ten tijde van de Coronacrisis

Onlangs heeft DUS Weert vernomen dat het College een positief besluit heeft genomen op de vergunningsaanvraag om 108 arbeidsmigranten te huisvesten op de Dr. Schaepmanstraat in Weert. In het verlengde hiervan heeft DUS Weert een aantal vragen die betrekking hebben op het verlenen van deze vergunning m.b.t. huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dr. Schaepmanstraat in Weert en mogelijk ook op…
Artikel-40 Brieven
15 april 2020

DUS Weert stelt Artikel-40 vragen over hoge ambitie College B&W ten aanzien van energietransitie

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelt het College van B&W vragen over de hoge ambitie van de Gemeente Weert ten aanzien van de energietransitie. De reden voor deze vragen is dat het College van B&W als doelstelling heeft dat Weert in 2040 energieneutraal zou moeten zijn. Deze ambitie staat echter niet op zichzelf want de Regionale Energie Strategie (RES-NML)…
Artikel-40 Brieven
17 november 2019

Beantwoording Artikel-40 brief over herinrichting Stadhuispassage roept nieuwe vragen op

Raadslid Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert stelde aanvullende vragen over de herinrichting van de Stadhuispassage en aanleg van het terras bij restaurant Marrees. De beantwoording door het College van B&W van de in de commissievergadering van 12 september 2019 gestelde mondelinge vragen en de beantwoording van de daaropvolgende Artikel-40 vragen (dd. 19-9-2019) roept namelijk weer een aantal nieuwe vragen…
Artikel-40 Brieven
8 oktober 2019

DUS Weert stelt artikel-40 vragen over aanpassingen in de Stadhuispassage

In de Commissievergadering Ruimte & Economie van 12 september j.l. verzocht raadslid Conny Beender-van Dooren van DUS Weert de wethouder om uitleg te geven over de aanpassingen in de Stadhuispassage ter hoogte van het aldaar gelegen restaurant. De vragen gingen over: Het besluit, De kosten van de werkzaamheden, De dekking. Wethouder van Eijk antwoordde daarop het volgende: Er is geen…
Artikel-40 Brieven
30 juni 2019

Artikel-40 vragen over het hondenpoepbeleid

Hondenbezitters lees de vragen die de fracties van D66, Goubet-Duijsters en DUS Weert aan het College van B&W hebben gesteld, want wat ziet de hondenbezitter in Weert eigenlijk terug van het door hem betaalde bedrag aan hondenbelasting? Vragen over het Hondenpoepbeleid: In welke mate heeft deze nota geleid tot vermindering van het aantal klachten m.b.t. de overlast van hondenpoep in…
Artikel-40 Brieven
11 maart 2019

Artikel-40 vragen over de resultaten van de vriendschapsrelatie met de stad Yuhang (Volksrepubliek China)

DUS Weert raadslid Rob van Dooren vraagt op 8 maart aan het College van B&W of men bereid is om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken van de vriendschapsrelatie tussen Weert en de Chinese stad Yuhang. De reden voor deze vraag is dat de gemeenteraad onlangs het verslag heeft mogen ontvangen van het werkbezoek van het…
Artikel-40 Brieven
10 maart 2019

Artikel-40 vragen over de stand van zaken rond het Jacob van Horne Museum

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 heeft de raad ermee ingestemd om het krediet ten behoeve van de renovatie en herinrichting van het museum te verhogen tot een totaalbedrag van 5.315.670,- euro met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,-). Het voorstel werd destijds aanvaard met 25 voorstemmen (van Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA) en 3 tegenstemmen (van DUS…
Artikel-40 Brieven
9 maart 2019

Artikel-40 vragen over DE ANNEX en het Atelierbeleid

Sinds enige tijd worden in De Annex aan de Meikoel tentoonstellingen georganiseerd. Om in De Annex te mogen exposeren dienen kunstenaars een tentoonstellingsplan in de dienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De doelstelling van De Annex is drieledig: Een positieve bijdrage leveren aan het draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving. Een podium bieden voor jong en gevestigd talent.…
Artikel-40 Brieven
18 januari 2019

Artikel-40 vragen inzake definitie mantelzorgvergunning/abonnement

DUS Weert raadslid Conny Beenders - van Dooren stelde op 7 januari 2019 een aantal vragen aan het college van B&W over de mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie zoals die staat vermeld in de beleidsregels. De reden hiervoor is dat op 18 december 2018 het College van B&W de beleidsregels inzake parkeren heeft vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018…