Category

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws
12 december 2020

Paaltjes Maaseikerweg: verklaring van Fractievoorzitter

De afgelopen weken is er op sociale media veel aandacht voor de gemeentelijke pilot om op de Maaseikerweg snelheidsremmers aan te brengen. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een mislukte pilot. Op sociale media wordt regelmatig gewezen richting DUS Weert en naar een commissielid van DUS Weert, de heer Weekers. De heer Weekers woont aan de Maaseikerweg. De…
Actueel Nieuws
4 december 2020

In dankbare herinnering aan Toon van den Akker († 25-11-2020)

Op 25 november 2020 is de heer Toon van den Akker, gewaardeerd lid van DUS Weert, overleden, in de leeftijd van 85 jaar. Zijn inzet voor de Weerter gemeenschap was groot. Toon was een sociaal betrokken en gedreven man. Een van zijn gevleugelde opmerkingen tijdens raadsvergaderingen was: “en wat zegt het maatschappelijk middenveld hiervan?” Toon dank voor alles. Rust zacht.…
Actueel Nieuws
24 november 2020

Bestuur DUS Weert doet WOB-verzoek aangaande COA-gelden

Het bestuur van DUS Weert heeft een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur bij het college van B&W Weert, het zogenaamde WOB-verzoek. Deze stap is nodig om vervolgstappen te kunnen nemen in het proces van waarheidsvinding over de COA-gelden. Er zijn nog steeds belangrijke vragen die onbeantwoord zijn en met dit eerste WOB-verzoek proberen wij antwoorden boven tafel te…
Actueel Nieuws
14 november 2020

Zie Ginds Komt De Stoomboot …

Beste inwoners van Weert, De Sinterklaascoalitie bestaande uit Weert Lokaal, VVD, CDA gesteund door D66 heeft de afgelopen drie jaar flink gestrooid met geld. Met als gevolg dat Weert miljoenen euro’s tekort komt op het huishoudboekje en dat het spaargeld van de gemeente flink is geslonken. Dat strooien van de Sinterklaascoalitie gaat in 2021 gewoon door tot aan de gemeenteraadsverkiezingen…
Actueel Nieuws
13 november 2020

Algemene Beschouwingen van DUS Weert op Begroting 2021

Specifieke Beschouwingen Begroting 2021-2024; een uitgebreide versie van de Algemene Beschouwingen - DUS Weert trekt OPNIEUW aan de bel ! - Financiën DUS Weert vraagt zich af waarom er in 2021 niet wordt bezuinigd terwijl de financiële situatie in Weert zeer zorgelijk is. Waarom worden de nieuwe prioriteiten 2021 en de aanwending uit de reserves niet kritisch tegen het licht…
Actueel Nieuws
8 november 2020

Conny Beenders pleitte voor hofje met tijdelijke woning aan Suffolkweg

Raadslid Conny Beenders van DUS Weert hield tijdens de raadsvergadering van 4 november een pleidooi om de Suffolkweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor tijdelijke woningen. Volgens haar is daar veel ruimte en kan er een ‘hofje’ of woongemeenschap worden ingericht met tijdelijke woningen. Ze kreeg hiervoor bijval van andere fracties. De gemeenteraad besloot dat de Suffolkweg de enige voorkeurslocatie…
Actueel Nieuws
29 oktober 2020

Voorzitter DUS Weert geïnterviewd door WeertFM over COA-gelden

Zondag 25 oktober 2020 zond WeertFM een interview uit waarin Jeroen Heijdeman en Hans Marechal (voorzitter van DUS Weert) met elkaar in gesprek gingen over de COA-gelden affaire. Bekijk het hele interview via de link en lees hieronder de begeleidende tekst zoals gepubliceerd door WeertFM. Raadslid Conny Beenders raakte in het voorjaar van 2020 in opspraak door haar rol in…
Actueel Nieuws
15 oktober 2020

Prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersbelangenorganisaties en gemeente

In de commissievergadering Ruimte & Economie van 15 oktober mag de gemeenteraad wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2021-2022 met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de Huurders Adviesgroep. Waar gaat dit eigenlijk over? De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema’s aandragen waarvan zij vindt dat de corporaties daarop dienen te…
Actueel Nieuws
3 oktober 2020

DUS Weert stelde vragen over ontwikkelingen Sint Jans Gasthuis in relatie tot Corona problematiek

Op 3 september stelde Rob van Dooren van DUS Weert vragen aan het college van B&W over de ontwikkelingen van het Sint Jans Gasthuis in relatie tot de wereldwijde Corona problematiek. Het College zocht voor de beantwoording van de vragen contact met het Sint Jans Gasthuis. Hieronder staan de vragen die DUS Weert stelde met daaronder de antwoorden van het…
Actueel Nieuws
1 oktober 2020

DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (1 okt.)

DUS Weert is een lokale politieke beweging die haar oor te luisteren legt bij de inwoners van de gemeente Weert en regelmatig op locatie-bezoeken gaat. In de afgelopen periode bezochten de raads- en commissieleden van DUS Weert onder andere: De herdenking ter gelegenheid van het feit dat Weert op 22 september werd bevrijd van de Duitse bezetting. De bevrijding geschiedde…