Category

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws
29 oktober 2020

Voorzitter DUS Weert geïnterviewd door WeertFM over COA-gelden

Zondag 25 oktober 2020 zond WeertFM een interview uit waarin Jeroen Heijdeman en Hans Marechal (voorzitter van DUS Weert) met elkaar in gesprek gingen over de COA-gelden affaire. Bekijk het hele interview via de link en lees hieronder de begeleidende tekst zoals gepubliceerd door WeertFM. Raadslid Conny Beenders raakte in het voorjaar van 2020 in opspraak door haar rol in…
Actueel Nieuws
15 oktober 2020

Prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersbelangenorganisaties en gemeente

In de commissievergadering Ruimte & Economie van 15 oktober mag de gemeenteraad wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2021-2022 met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de Huurders Adviesgroep. Waar gaat dit eigenlijk over? De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema’s aandragen waarvan zij vindt dat de corporaties daarop dienen te…
Actueel Nieuws
3 oktober 2020

DUS Weert stelde vragen over ontwikkelingen Sint Jans Gasthuis in relatie tot Corona problematiek

Op 3 september stelde Rob van Dooren van DUS Weert vragen aan het college van B&W over de ontwikkelingen van het Sint Jans Gasthuis in relatie tot de wereldwijde Corona problematiek. Het College zocht voor de beantwoording van de vragen contact met het Sint Jans Gasthuis. Hieronder staan de vragen die DUS Weert stelde met daaronder de antwoorden van het…
Actueel Nieuws
1 oktober 2020

DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (1 okt.)

DUS Weert is een lokale politieke beweging die haar oor te luisteren legt bij de inwoners van de gemeente Weert en regelmatig op locatie-bezoeken gaat. In de afgelopen periode bezochten de raads- en commissieleden van DUS Weert onder andere: De herdenking ter gelegenheid van het feit dat Weert op 22 september werd bevrijd van de Duitse bezetting. De bevrijding geschiedde…
Actueel Nieuws
22 september 2020

DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (22 sept.)

DUS Weert is een lokale politieke beweging die haar oor te luisteren legt bij de inwoners van de gemeente Weert en regelmatig op locatie-bezoeken gaat. In de afgelopen periode bezochten de raads- en commissieleden van DUS Weert onder andere: Het gezin van mevrouw Meinhardt wonende op een van de woonwagenlocaties in Weert. Mevrouw Meinhardt is een voorvechter van de belangen…
Actueel Nieuws
18 september 2020

DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (18 sept.)

DUS Weert is een lokale politieke beweging die haar oor te luisteren legt bij de inwoners van de gemeente Weert en regelmatig op locatie-bezoeken gaat. In de afgelopen periode bezochten de raads- en commissieleden van DUS Weert onder andere: Bewoners van de omgeving Helmondseweg/Buitenwiek die zich zorgen maken en vragen stellen over de komst van tijdelijke woningen op het grasveld…
Actueel Nieuws
4 augustus 2020

Hoe veilig is zwemmen in het Blauwe Meertje?

Op 30 juli 2020 stuurde de Dorpsraad Altweerterheide en de Stichting Groen Weert een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin ze aandacht vroegen voor o.a. het storten en mengen van mogelijke afvalstoffen en bouwafval in het Blauwe Meertje aan de Heihuisweg. DUS Weert raadslid Rob van Dooren wil graag weten of zwemmen in het Blauwe Meertje op…