Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws

Artikel-40 Brieven
8 oktober 2019

DUS Weert stelt artikel-40 vragen over aanpassingen in de Stadhuispassage

In de Commissievergadering Ruimte & Economie van 12 september j.l. verzocht raadslid Conny Beender-van Dooren van DUS Weert de wethouder om uitleg te geven over de aanpassingen in de Stadhuispassage ter hoogte van het aldaar gelegen restaurant. De vragen gingen over: Het besluit, De kosten van de werkzaamheden, De dekking. Wethouder van Eijk antwoordde daarop het volgende: Er is geen…
Vragen aan het College van B&W.
8 oktober 2019

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W: * Vragen over: DE LICHTENBERG Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking…
Actueel Nieuws
26 september 2019

Tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong (Moesel)

Voor het gebied van de Microbar/Stegel/Microhal, de Zevensprong en het Buurthuis op Moesel ligt er momenteel een bestuursopdracht, waarmee zal worden bekeken hoe men het hele gebied het beste kan gaan inrichten. Naast woningbouw moeten namelijk ook sociaal-maatschappelijke functies een goede plaats gaan krijgen. Het recente plan van het college van B&W om op de locatie Zevensprong al 14 tijdelijke…
Moties & Amendementen
24 september 2019

Bevrijdingsfestival Weert moet blijven

Het afgelopen weekend stond Weert in het teken van de bevrijding en op zaterdag werd dat gevierd met een Bevrijdingsfestival. Op een zonovergoten evenemententerrein achter de stadsbrug genoten duizenden bezoekers van de optredens van diverse artiesten. DUS Weert vindt het van groot belang dat de bevrijding van Weert wordt herdacht, gevierd en wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het is daarom…
Vragen aan het College van B&W.
19 september 2019

Vragen over de geplande herinrichting van de Nieuwe Markt

Op maandag 16 september stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert vragen aan de wethouder met betrekking tot de geplande werkzaamheden aan de Nieuwe Markt. Hieronder staan de vragen van DUS Weert met daaronder de beantwoording door wethouder van den Heuvel (in schuingedrukt). VRAAG-1. Wordt de hemelwater afvoer van de panden aan de Nieuwe Markt afgekoppeld? ANTWOORD: Ja, hemelwaterafvoer van…
Actueel Nieuws
28 augustus 2019

Een Ballade van Onmacht (sluiting Microbar & Stegel op Moesel)

Gisteren (27 augustus) werd bekend dat de uitbaters van de Microbar en Stegel de handdoek in de ring gooien. Ze stoppen ermee. De jarenlange onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf eist zijn tol. Lichamelijk en geestelijk. Daarmee verdwijnt hun kostwinning en gaat een met veel liefde voor het vak opgebouwd horecabedrijf ter ziele. Hoe heeft het zover kunnen komen?…
Vragen aan het College van B&W.
23 augustus 2019

Voldoet huisvesting in kelder oud WBM-kantoor Stramproy wel aan door SNF gestelde eisen?

Op 30 juli j.l. stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert u de volgende vraag aan het college van B&W. "Voldoet de huisvesting in de kelder van het pand aan de Industrieweg 16 in Stramproy aan de door de SNF gestelde eisen? Dit naar aanleiding van de ingediende tekening d.d. 10 juli 2019”. Op 12 augustus antwoordde het college van…
Actueel Nieuws
22 juli 2019

Peter van Akkerveken volgt Mieke Marechal op als commissielid voor DUS Weert

De afgelopen weken is de fractie van DUS Weert drukdoende geweest om de ontstane vacature voor commissielid zijnde geen raadslid in te vullen. Peter van Akkerveken, al jaren een zeer betrokken steunfractielid van DUS Weert, zal deze taak op zich gaan nemen. In een brief aan de raad verzoekt fractievoorzitter Conny Beenders-van Dooren om Peter van Akkerveken in de raadsvergadering…
Actueel Nieuws
2 juli 2019

Raadslid Piet Scholten verhuist en verlaat daardoor de Gemeenteraad van Weert

Raadslid Piet Scholten van DUS Weert verhuist binnenkort naar Nederweert. Door deze verhuizing zal hij per 19 juli aanstaande zijn raadslidmaatschap in de gemeente Weert beëindigen. In de periode dat Piet Scholten raadslid was viel zijn expertise op het gebied van financiën binnen DUS Weert op. Met weinig woorden kan hij helder omschrijven hoe de financiële vlag bij de gemeente…
Artikel-40 Brieven
30 juni 2019

Artikel-40 vragen over het hondenpoepbeleid

Hondenbezitters lees de vragen die de fracties van D66, Goubet-Duijsters en DUS Weert aan het College van B&W hebben gesteld, want wat ziet de hondenbezitter in Weert eigenlijk terug van het door hem betaalde bedrag aan hondenbelasting? Vragen over het Hondenpoepbeleid: In welke mate heeft deze nota geleid tot vermindering van het aantal klachten m.b.t. de overlast van hondenpoep in…