Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws

Actueel Nieuws
3 juni 2020

Reactie van DUS Weert op de conclusies van Rapport Berenschot tijdens de raadsvergadering

AANLEIDING Aanleiding van het rapport Berenschot: twijfel van de volledige gemeenteraad of de subsidies vanuit de COA-gelden conform regelgeving zijn toegekend. Dit n.a.v een publicatie van dagblad de Limburger. ROL VAN DE BURGEMEESTER Projecten De twijfels over de besteding van de COA-gelden worden in het rapport bevestigd. Uit het rapport blijkt zelfs meer (blz. 19). Zo heeft eenieder kunnen lezen.…
Artikel-40 Brieven
22 mei 2020

DUS Weert stelt Artikel-40 vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten ten tijde van de Coronacrisis

Onlangs heeft DUS Weert vernomen dat het College een positief besluit heeft genomen op de vergunningsaanvraag om 108 arbeidsmigranten te huisvesten op de Dr. Schaepmanstraat in Weert. In het verlengde hiervan heeft DUS Weert een aantal vragen die betrekking hebben op het verlenen van deze vergunning m.b.t. huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dr. Schaepmanstraat in Weert en mogelijk ook op…
Actueel Nieuws
16 mei 2020

Ina Leppink waarnemend burgemeester in Weert

Gouverneur Bovens heeft mevrouw C.C. (Ina) Leppink-Schuitema benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Weert. Mevrouw Leppink heeft met een delegatie van de gemeenteraad van Weert kennisgemaakt en is daarna door de gouverneur beëdigd. De benoeming gaat formeel maandag 18 mei in. Mevrouw Leppink (1953) is lid van de VVD. Van 2005 tot 1 januari 2017 was ze burgemeester van…
Actueel Nieuws
15 mei 2020

Reactie DUS Weert op besluit burgemeester Jos Heijmans

Donderdagavond 14 mei is de gemeenteraad van Weert geïnformeerd dat burgemeester Jos Heijmans zich ziek heeft gemeld en besloten heeft niet meer terug te keren in zijn functie. Een onverwachts besluit. Door de ontstane situatie zal op korte termijn een waarnemend burgemeester benoemd worden. DUS Weert wenst de heer Heijmans veel beterschap.
Vragen aan het College van B&W.
12 mei 2020

Vragen voor digitale commissievergaderingen van 18-19-20 mei al openbaar

Op 18, 19 en 20 mei zullen de commissievergaderingen digitaal worden behandeld. Alle fracties dienden hiervoor hun vragen vooraf schriftelijk in te dienen. De vragen die DUS Weert stelde staan inmiddels bij de betreffende commissies op de website van de Gemeente Weert (te bekijken via de link naar elke commissie). Bekijk de vragen die DUS Weert stelde voor de Commissie…
Vragen aan het College van B&W.
27 april 2020

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de Bomen aan de Kazernelaan

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over de raadsinformatiebrief (RIB) van 21 april 2020 waarin het college de gemeenteraad informeert over de situatie van diverse bomen aan de Kazernelaan. Bronnering is het plaatselijk wegpompen van grondwater zodat de werkzaamheden onder maaiveldniveau droog uitgevoerd kunnen worden. In de RIB van 21 april 2020…
Vragen aan het College van B&W.
25 april 2020

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de weekmarkt en de Regionale Energie Strategie.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over het op termijn eventueel heropenen van de weekmarkt in Weert en het vaststellen van de uitgangspuntennotitie van de Regionale Energie Strategie (RES). * Vraag over: WEEKMARKT Gemeente Venlo staat vanaf 24 april weer markten toe. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden. College heeft eerder laten weten…
Actueel Nieuws
24 april 2020

DUS Weert feliciteert alle gedecoreerden van de gemeente Weert

DUS Weert feliciteert van ganser harte alle 20 inwoners van de gemeente Weert die dit jaar een Koninklijke onderscheiding hebben gekregen. Proficiat! De gedecoreerden zijn: Mevrouw W.G.H. (Mien) van Kimmenade – van der Aa (Centrum) Mevrouw G.M.J. (Truus) de Bruin – Ronckers (Stramproy) Mevrouw J.C.M. (José) de Winter – Hendrikx ( Stramproy) Mevrouw A.M.E.J. (Annie) Steijvers – Jacobs (Stramproy) Mevrouw…
Artikel-40 Brieven
15 april 2020

DUS Weert stelt Artikel-40 vragen over hoge ambitie College B&W ten aanzien van energietransitie

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelt het College van B&W vragen over de hoge ambitie van de Gemeente Weert ten aanzien van de energietransitie. De reden voor deze vragen is dat het College van B&W als doelstelling heeft dat Weert in 2040 energieneutraal zou moeten zijn. Deze ambitie staat echter niet op zichzelf want de Regionale Energie Strategie (RES-NML)…