All Posts By

Piet Scholten

Actueel Nieuws
24 juni 2017

Jaarvergadering 23 juni 2017

Op vrijdag 23 juni 2017 is de jaarvergadering van DUS Weert gehouden. Tijdens de vergadering is Johan Heuvelmans afgetreden als bestuurslid en zijn de heren Huub van den Brand en Hans Marechal gekozen als bestuurslid. De taken zijn binnen het bestuur als volgt verdeeld: Voorzitter: Hans Marechal Vice voorzitter: Judy Tagande Penningmeester: Ton Beenders Secretaris: Huub van den Brand (meer…)
Actueel Nieuws
16 juni 2017

Overpeinzing bij de kadernota 2018

De Kadernota voor het begrotingsjaar 2018 als opmaat naar de begroting 2018 is van bijzondere betekenis. De uitvoering van de begroting 2018 zal namelijk grotendeels geschieden door een nieuwe Raad en een nieuw College. Dit betekent dat zowel de Kadernota als de Begroting inhoudelijke en financiële kaders dienen te hebben die het nieuwe bestuur enerzijds voldoende bestuurlijk houvast geeft en…