All Posts By

Peter Weekers

Politiek nieuws
23 september 2018

Tijgermug dreigt zich permanent te vestigen in Weert

In diverse artikelen in de media meld men dat de Tijgermug, een invasieve exoot, zich in Nederland dreigt te vestigen en Weert zou daarbij de eerste plaats zijn waar deze Tijgermug zich vast heeft gevestigd. Met name noemt men als locatie het industriegebied Leuken-Noord. De Tijgermug moeten we absoluut niet willen hebben omdat deze een dozijn, voor de mens levensbedreigende…
Column
12 september 2018

Ben ik een leerling en een bouwer?

Door Huub van den BrandBen ik een leerling en een bouwer?Dit is een geweldige vraag, en die vraag blijf ik mezelf keer op keer stellen, aangezien ik zie dat de geschiedenis zich herhaalt. Het simpele antwoord is machtsmisbruik in de overgrote meerderheid van gevallen; is ofwel een reactie op een bedreiging van de macht of een poging om meer macht…
Politiek nieuws
30 augustus 2018

Vragen Artikel 40 inzake Moeselpeelweg 8 en Scheepsbouwkade 21

DUS Weert raadsleden Rob van Dooren en Piet Scholten stelden op 28 augustus een aantal vragen aan het college van B&W over de situatie rond het perceel aan de Moeselpeelweg 8 en de Scheepsbouwkade 21. Dit naar aanleiding van diverse publicaties in diverse media. BRON FOTO: Weert-de-Gekste Een korte toelichting: In de commissie Ruimte van januari 2017 is een presentatie…
Politiek nieuws
21 augustus 2018

College B&W beantwoord vragen over Armoedebeleid

Raadslid Rob van Dooren stelde op 18 juli een aantal vragen aan het college van B&W over de uitvoeringsactiviteiten inzake het Aanvalsplan Armoede in Weert en de mogelijke productie van een theaterstuk door het Munttheater over Armoede. Onlangs ontving hij antwoorden op deze vragen. De komende weken zal DUS Weert deze binnen de steunfractievergadering bespreken. De antwoordbrief die wij ontvingen…
Politiek nieuws
15 juli 2018

Overhandiging enquête weekmarkt aan wethouder Tessa Geelen

De broedplaats van DUS Weert reikte op zaterdag 14 juli de bevindingen van de enquête en de dialoogavond over de weekmarkt uit aan wethouder Tessa Geelen. Ook vertegenwoordigers van de marktkooplui, binnenstadondernemers en bewonersorganisatie binnenstad (BOB) waren hierbij aanwezig. Vanzelfsprekend vond dit gebeuren plaats midden op de weekmarkt op de locatie tussen Sint Martinuskerk en Jacob van Horne Museum. (meer…)
Broedplaats
7 juli 2018

Dialoogavond ‘De weekmarkt van Weert’ 11-06-’18

Op 11 juni organiseerde de Broedplaats van DUS Weert de dialoogavond ‘De weekmarkt van Weert’. De weekmarkt van Weert gaat volgens velen steeds verder achteruit en dat is absoluut geen goede tendens. Een teruggang van de weekmarkt zorgt voor minder bedrijvigheid, levendigheid en gezelligheid in de binnenstad van Weert. Hoe kijken bezoekers, marktkooplui en binnenstadondernemers tegen deze ontwikkeling aan? Broedplaats…
Politiek nieuws
6 juli 2018

Benoeming Commissieleden zijnde Niet-Raadsleden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2018 werden voor DUS Weert twee commissieleden zijnde niet-raadsleden geinstalleerd. Mieke Marechal-Wolter is commissielid niet-raadslid binnen de Raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners (B&I). Peter Weekers is commissielid niet-raadslid binnen de Raadscommissie Ruimte en Economie (R&E).
Column
15 juni 2018

OPENHEID

Door Huub van den Brand Spreek je over dichten, dan wordt iets dichtgestopt. Er wordt iets toegesloten, het deksel gaat erop. Dichter zijn is iets heel anders. Een dichter houdt van openheid. Zijn hart voor schoonheid openstellen, een heel groot onderscheid. Dat zou voor een politicus ook moeten gelden want hij vertegenwoordigt andere mensen die hen soms ook zien als…
Politiek nieuws
15 juni 2018

In memoriam oud-burgemeester Jo Matti

Het overlijden van oud-burgemeester Jo Matti heeft ons geraakt. Jo Matti was een aimabele man, die zich bovenal inzette voor alle inwoners en voor de stad Weert. Hij was een gedreven bergemeester die wij niet zullen vergeten. Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte met het verlies van hun dierbare. Bestuur, fractie en steunfractie DUS Weert Foto…