All Posts By

Peter Weekers

Actueel Nieuws
20 mei 2019

Betoog over Arbeidsmigranten door DUS Weert

Tijdens de Commissievergadering Ruimte en Economie van 15 mei 2019 hield raadslid Rob van Dooren namens de fractie DUS Weert het onderstaande betoog dat betrekking had op de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op twee momenteel in aanmerking komende locaties. DE LOCATIE. DUS Weert vindt, net als de Stichting Dorpsraad Stramproy, de beoogde locatie voor de grootschalige opvang van 204 arbeidsmigranten…
Actueel Nieuws
1 mei 2019

DUS Weert pleit voor actievere bestrijding Tijgermug in Weert

De Tijgermug is een zogenaamd invasieve exoot (een mug die van nature niet in Nederland voorkomt) en heeft zich volgens deskundigen al permanent gevestigd in Weert, met name het industriegebied Leuken-Noord. Dit is ook bij de gemeente bekend. Volgens deskundigen wordt over de aanwezigheid van de Tijgermug te lichtvaardig gedacht. Zij vinden namelijk dat er meer aandacht moet zijn voor…
Broedplaats
24 april 2019

Dialoogavond / informatieavond ‘MENSGERICHTE GEMEENTE’

Op maandag 6 mei a.s. organiseert de Broedplaats DUS Weert een dialoog/informatieavond met als thema: ‘een mensgerichte gemeente’.   De samenleving is veranderd, burgers zijn mondiger geworden en hebben andere verwachtingen van de gemeentelijke overheid. Daarnaast wordt er binnen de gemeente veel gepraat over burgerparticipatie maar is nog lang niet altijd zichtbaar hoe dat vorm krijgt. Wat is een mensgerichte…
Actueel Nieuws
19 april 2019

Microhal Moesel, Huisvesting Arbeidsmigranten, Visie op de Singels, Honden Ravotterrein en ‘Verdozing’ Bedrijfsterreinen

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 17 april. Hieronder leest u in het kort iets over diverse actuele zaken.   Met op het oog een kleine raadsagenda werd het toch nog bijna half twaalf afgelopen woensdag. Na het benoemen van twee nieuwe commissieleden volgde de Uitbreiding van het IKC Laar. Daar ging de raad mee akkoord.…
Actueel Nieuws
31 maart 2019

Pas op de plaats … of doorduwen? (een beschouwing)

Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Ze moeten weten en aanvoelen wat er in de gemeenschap leeft. De signalen uit de samenleving vertalen in beleid en uitvoering is daarbij een volgende stap. Soms moeten raadsleden besluiten nemen waarbij al bij voorbaat vaststaat dat er gedoe van komt. De huisvesting van arbeidsmigranten is daarvan een goed voorbeeld. In december 2018 heeft de raad…
Actueel Nieuws
14 maart 2019

Bomenkap IJzeren Man, Huurwoningen Leuken, verhuizing Kwintet en openstelling publieksbalie gemeentehuis

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 maart. Hieronder leest u iets over 4 actuele zaken.   1. Uitbreiding dienstverlening Publieksbalies. In de week voorafgaande aan de raadsvergadering had DUS Weert een mini-enquête gehouden over uitbreiding van de dienstverlening bij de publieksbalies in het gemeentehuis: wat zouden de inwoners van Weert het liefste willen? Uit deze…
Artikel-40 Brieven
11 maart 2019

Artikel-40 vragen over de resultaten van de vriendschapsrelatie met de stad Yuhang (Volksrepubliek China)

DUS Weert raadslid Rob van Dooren vraagt op 8 maart aan het College van B&W of men bereid is om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken van de vriendschapsrelatie tussen Weert en de Chinese stad Yuhang. De reden voor deze vraag is dat de gemeenteraad onlangs het verslag heeft mogen ontvangen van het werkbezoek van het…
Artikel-40 Brieven
10 maart 2019

Artikel-40 vragen over de stand van zaken rond het Jacob van Horne Museum

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 heeft de raad ermee ingestemd om het krediet ten behoeve van de renovatie en herinrichting van het museum te verhogen tot een totaalbedrag van 5.315.670,- euro met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,-). Het voorstel werd destijds aanvaard met 25 voorstemmen (van Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA) en 3 tegenstemmen (van DUS…
Artikel-40 Brieven
9 maart 2019

Artikel-40 vragen over DE ANNEX en het Atelierbeleid

Sinds enige tijd worden in De Annex aan de Meikoel tentoonstellingen georganiseerd. Om in De Annex te mogen exposeren dienen kunstenaars een tentoonstellingsplan in de dienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De doelstelling van De Annex is drieledig: Een positieve bijdrage leveren aan het draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving. Een podium bieden voor jong en gevestigd talent.…
Actueel Nieuws
7 maart 2019

DUS Weert bezorgd over rol gemeente bij grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

In december 2018 heeft de gemeenteraad van Weert de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Met de vaststelling van deze nota is het mogelijk geworden om maximaal 1000 arbeidsmigranten in Weert te huisvesten op drie nog vast te stellen locaties, zogenaamde grootschalige huisvesting. Inmiddels hebben zich bij de gemeente Weert enkele partijen gemeld die deze grootschalige huisvesting willen realiseren. Een van de…