All Posts By

Peter Weekers

Politiek nieuws
16 december 2018

Amendementen Mantelzorgkaart en Gehandicaptenparkeerplaats Hegstraat

Woensdag 19 december vergadert de gemeenteraad van Weert. DUS Weert dient bij deze vergadering amendementen in die betrekking hebben op: Agendapunt 19; het verzoek om de mantelzorgvergunningen 24 uur per dag geldig te laten zijn en met mantelzorgvergunningen zoveel mogelijk in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning vermeld staat te mogen parkeren. De inhoud van dit…
Read More
Politiek nieuws
12 december 2018

DUS Weert pleit voor het behouden van de gehandicapten parkeerplaats in de Hegstraat

De herinrichting van de Hegstraat is een goed plan. Er zit echter een minpunt in. De gehandicapten parkeerplaats in "de lus van de weg" voor het terras van Restaurant Amusant zou volgens de huidige plannen gaan verdwijnen. DUS Weert is van mening dat het weghalen van de gehandicapten parkeerplaats in dit gebied niet wenselijk is en dat er bij de…
Read More
BroedplaatsPolitiek nieuws
20 november 2018

Geslaagde Dialoogavond “Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?”

De Broedplaats van DUS Weert kijkt terug op een geslaagd dialoogavond die men op 19 november jl. organiseerde met als centrale thema: “Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?”. Maar liefst 38 aanwezigen gingen over dit thema elkaar in dialoog. Na een welkomstwoord en algemene inleiding door Peter Ramaekers gaven drie gastsprekers in het kort een kijk op…
Read More
BroedplaatsPolitiek nieuws
16 november 2018

24-uurs conferentie ‘Samen aan de slag’

Vandaag was de laatste dag van de 24-uurs conferentie ‘Samen aan de slag’. Als afsluiting van deze 3-daagse conferentie was er een gezamenlijke presentatie. De diverse projectgroepen presenteerden voor een publiek van deelnemers en belangstellenden in een korte pitch hun resultaten. Peter van Akkerveken (Ervaringsdeskundige Toegankelijkheid en Steunfractielid van DUS Weert) was een van de deelnemers aan deze 24-uurs conferentie.…
Read More
Politiek nieuws
9 november 2018

Artikel-40 vragen inzake Campagne Weerter Armoedebeleid

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 3 november een aantal vragen aan het college van B&W over de adviseurs en coördinatoren die worden ingezet voor de grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen. INLEIDING. De gemeente Weert schakelt een extern bureau in voor een grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te…
Read More
Politiek nieuws
7 november 2018

Behandeling Begroting 2019 – Brief aan inwoners gemeente Weert

De begroting 2019 wordt vandaag, 7 november 2018, in de gemeenteraad behandeld. Een belangrijk moment omdat raadfracties tijdens de begrotingsbehandeling kunnen aangeven hoe het geld in de gemeente het komende jaar zal worden uitgegeven. DUS Weert heeft de begroting kritisch onder de loep genomen en dient een paar moties en amendementen in om de te besteden gelden anders in te…
Read More
Broedplaats
26 oktober 2018

Dialoogavond: ‘Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?’

UITNODIGING Op 19 november a.s. organiseert de Broedplaats van DUS Weert een dialoogavond met als thema: 'Energietransitie: wat betekent dit voor de inwoners van Weert?' Tijdens de klimaattop in Parijs 2015 is afgesproken dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (zoals kooldioxide, CO2) zodanig verminderd wordt dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal anderhalf graden. Immers als we…
Read More
Politiek nieuws
23 oktober 2018

Steunfractie DUS Weert krijgt rondleiding in nieuwe RICK gebouw

Maandag 22 oktober jl. bracht een delegatie van de DUS Weert steunfractie een bezoek aan Regionaal instituut cultuur- en kunsteducatie RICK. Begin september verhuisde zij naar de nieuwe locatie aan de Wilhelminasingel 12 in Weert. Niet zonder trots vertelde directeur Emile Florack over het vinden van een nieuwe geschikte locatie en de uitdagingen die zij daarbij moesten aangaan. Het resultaat…
Read More
Politiek nieuws
10 oktober 2018

Artikel-40 vragen inzake arbeidsmigranten van Horne Kazerne

DUS Weert raadsleden Conny Beenders-van Dooren, Piet Scholten en Rob van Dooren stelden op 6 september een aantal vragen aan het college van B&W over de situatie rond de arbeidsmigranten die gehuisvest worden op de Kazernelaan 101. Dit naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor aanwonenden van 28 augustus en verschillende publicaties in diverse media. De volledige brief en alle door…
Read More
Politiek nieuws
10 oktober 2018

DUS Weert vraagt College van B&W om toezegging mbt. ‘Windpark Weert’

In de extra raadsvergadering van 9 oktober 2018 deed DUS Weert bij monde van Rob van Dooren een oproep aan het college van B&W om nu al op lokaal niveau, de maatregelen in het kader van de energietransitie in het Klimaatakkoord en de lokale ambities op het gebied van energieneutraliteit uit te voeren op een wijze die voor de mensen…
Read More