All Posts By

Peter Weekers

Politiek nieuws
4 maart 2019

De weekmarkt van Weert gaat veranderen

WAT GAAT ER VERANDEREN? De gemeente heeft in de afgelopen periode een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe de weekmarkt in Weert weer aantrekkelijker en vitaler zou kunnen worden. Daarbij zijn ook de bevindingen uit de enquête van DUS Weert betrokken. Wat is uit dit onderzoek naar voren gekomen? DE AANBEVELINGEN De markt moet een compactere opzet krijgen.…
Politiek nieuws
8 februari 2019

Toekomst Microhalcomplex : THE MOESEL BREXIT !

De Britse regering krijgt op dit moment veel kritiek. Wel besluiten om uit de Europese Unie te stappen maar.... geen plan hoe het verder moet. De Britten wacht een onzekere toekomst. In Weert hebben we intussen ons eigen Brexit akkefietje. In 2015 besluit de gemeenteraad dat het anders moet met de maatschappelijke voorzieningen op Moesel. Het buurthuis, de Stegel, de…
Politiek nieuws
18 januari 2019

Artikel-40 vragen inzake definitie mantelzorgvergunning/abonnement

DUS Weert raadslid Conny Beenders - van Dooren stelde op 7 januari 2019 een aantal vragen aan het college van B&W over de mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie zoals die staat vermeld in de beleidsregels. De reden hiervoor is dat op 18 december 2018 het College van B&W de beleidsregels inzake parkeren heeft vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018…
Politiek nieuwsUncategorized
25 december 2018

Limburg gaat overlastgevende exotische planten en dieren aanpakken

Met deze titel verscheen op 25 december in de digitale versie van Dagblad De Limburger een artikel door Jan Hensels. Beknopt beschreven meld hij het volgende. “De provincie Limburg komt komend jaar met een plan van aanpak voor exotische planten en dieren die een plaag kunnen vormen als ze niet tijdig worden bestreden. Dat heeft een woordvoerder van de provincie…
Politiek nieuwsUncategorized
25 december 2018

Mantelzorg blijkt in Weert een rekbaar begrip te zijn

Met bovenstaande titel verscheen op 24 december in de digitale versie van Dagblad De Limburger een artikel door Leon Janssen. Beknopt beschreven meld hij het volgende. “Door een aanpassing van de definitie is Weert in één klap honderden mantelzorgers armer geworden. Dit, tezamen met het voorgestelde inperken van parkeermogelijkheden voor mantelzorgers binnen Weert, vormt de reden voor raadslid Conny Beenders…
Politiek nieuws
21 december 2018

Wat bereikte DUS Weert tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 kwamen er een aantal onderwerpen aan de orde waarover DUS Weert een duidelijke mening heeft. In het onderstaande kunt u deze 5 punten lezen.   Huisvesting arbeidsmigranten DUS Weert pleit ervoor dat de Raad in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geïnformeerd met betrekking tot de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Weert.…
Politiek nieuws
16 december 2018

Amendementen Mantelzorgkaart en Gehandicaptenparkeerplaats Hegstraat

Woensdag 19 december vergadert de gemeenteraad van Weert. DUS Weert dient bij deze vergadering amendementen in die betrekking hebben op: Agendapunt 19; het verzoek om de mantelzorgvergunningen 24 uur per dag geldig te laten zijn en met mantelzorgvergunningen zoveel mogelijk in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning vermeld staat te mogen parkeren. De inhoud van dit…