All Posts By

Peter Weekers

Politiek nieuws
7 maart 2019

DUS Weert bezorgd over rol gemeente bij grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

In december 2018 heeft de gemeenteraad van Weert de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Met de vaststelling van deze nota is het mogelijk geworden om maximaal 1000 arbeidsmigranten in Weert te huisvesten op drie nog vast te stellen locaties, zogenaamde grootschalige huisvesting. Inmiddels hebben zich bij de gemeente Weert enkele partijen gemeld die deze grootschalige huisvesting willen realiseren. Een van de…
Read More
Politiek nieuws
5 maart 2019

Dienstverlening Publiekszaken Gemeentehuis Weert

Wat wil jij?DUS Weert is benieuwd naar wat de inwoners van de gemeente Weert vinden over de openingstijden van de publieksbalie en start daarom een enquête. Om de dienstverlening bij publiekszaken van het gemeentehuis in Weert te verbeteren mag de gemeenteraad 13 maart een besluit nemen over de komst van een ‘vrije inloopbalie’ en een zogenaamde ‘snelbalie’. Bij de ‘vrije…
Read More
Politiek nieuws
4 maart 2019

De weekmarkt van Weert gaat veranderen

WAT GAAT ER VERANDEREN? De gemeente heeft in de afgelopen periode een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe de weekmarkt in Weert weer aantrekkelijker en vitaler zou kunnen worden. Daarbij zijn ook de bevindingen uit de enquête van DUS Weert betrokken. Wat is uit dit onderzoek naar voren gekomen? DE AANBEVELINGEN De markt moet een compactere opzet krijgen.…
Read More
Politiek nieuws
8 februari 2019

Toekomst Microhalcomplex : THE MOESEL BREXIT !

De Britse regering krijgt op dit moment veel kritiek. Wel besluiten om uit de Europese Unie te stappen maar.... geen plan hoe het verder moet. De Britten wacht een onzekere toekomst. In Weert hebben we intussen ons eigen Brexit akkefietje. In 2015 besluit de gemeenteraad dat het anders moet met de maatschappelijke voorzieningen op Moesel. Het buurthuis, de Stegel, de…
Read More
Politiek nieuwsUncategorized
4 februari 2019

Moties van DUS Weert mbt. Microhalcomplex Moesel en Woningbouw op stadsbruglocatie

DUS Weert raadsleden Conny Beenders - van Dooren, Piet Scholten en Rob van Dooren dienden voor de raadsvergadering van woensdag 6 februari een "motie vreemd aan de orde van de dag" in. Een motie krijgt die naam als er op de raadsagenda van die dag geen agendapunt staat wat over dit onderwerp gaat. De eerste motie over gaat over het…
Read More
Politiek nieuws
24 januari 2019

DUS Weert pleit voor heroverweging van de plannen voor het Microhalcomplex

DUS Weert schreef op 21 januari 2019 een brief aan College van B&W en de gemeenteraad van Weert met betrekking tot de herschikking van de voorziening in Weert-Zuid. Het betreft hier specifiek het gebied van het Microhalcomplex (Microbar, Stegel en Sporthal). Wilt u de brief lezen die DUS Weert aan het college en de raad schreef; klik dan op de…
Read More
Politiek nieuws
18 januari 2019

Artikel-40 vragen inzake definitie mantelzorgvergunning/abonnement

DUS Weert raadslid Conny Beenders - van Dooren stelde op 7 januari 2019 een aantal vragen aan het college van B&W over de mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie zoals die staat vermeld in de beleidsregels. De reden hiervoor is dat op 18 december 2018 het College van B&W de beleidsregels inzake parkeren heeft vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018…
Read More
Politiek nieuwsUncategorized
25 december 2018

Limburg gaat overlastgevende exotische planten en dieren aanpakken

Met deze titel verscheen op 25 december in de digitale versie van Dagblad De Limburger een artikel door Jan Hensels. Beknopt beschreven meld hij het volgende. “De provincie Limburg komt komend jaar met een plan van aanpak voor exotische planten en dieren die een plaag kunnen vormen als ze niet tijdig worden bestreden. Dat heeft een woordvoerder van de provincie…
Read More
Politiek nieuwsUncategorized
25 december 2018

Mantelzorg blijkt in Weert een rekbaar begrip te zijn

Met bovenstaande titel verscheen op 24 december in de digitale versie van Dagblad De Limburger een artikel door Leon Janssen. Beknopt beschreven meld hij het volgende. “Door een aanpassing van de definitie is Weert in één klap honderden mantelzorgers armer geworden. Dit, tezamen met het voorgestelde inperken van parkeermogelijkheden voor mantelzorgers binnen Weert, vormt de reden voor raadslid Conny Beenders…
Read More
Politiek nieuws
21 december 2018

Wat bereikte DUS Weert tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 kwamen er een aantal onderwerpen aan de orde waarover DUS Weert een duidelijke mening heeft. In het onderstaande kunt u deze 5 punten lezen.   Huisvesting arbeidsmigranten DUS Weert pleit ervoor dat de Raad in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geïnformeerd met betrekking tot de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Weert.…
Read More