All Posts By

Peter Weekers

Actueel Nieuws
11 juli 2020

Korte impressie van de raadsvergadering van 8 en 9 juli

Een boordevolle agenda van de laatste gemeenteraadsvergadering zo vlak voor de vakantie. De heer Knoop is benoemd tot commissielid voor D66. DUS Weert wenst de heer Knoop veel succes. Daarna werd het vertrek van de Burgemeester Heijmans besproken. Aan de Burgemeester Heijmans is per 1 oktober eervol ontslag verleend. Door de coalitiepartijen werd bij dit onderwerp ook de positie besproken…
Actueel Nieuws
9 juli 2020

DUS Weert gaat voor volledige openheid inzake de COA-gelden. Waar is het geld terecht gekomen én hoe heeft het zover kunnen komen?

Weert, 9 juli 2020 Geacht College van B&W, Gisterenavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad gemeend ons raadslid en fractievoorzitter, mevrouw Conny Beenders-van Dooren, in de raadvergadering verantwoording af te laten leggen over haar integriteit, naar aanleiding van haar eerdere bekendmaking over het cash ontvangen van COA-gelden. Over de manier waarop dat gebeurde willen we als bestuur van DUS Weert…
Actueel Nieuws
9 juli 2020

Conny Beenders legt verantwoording af over de ontvangen COA-gelden!

In de raadsvergadering van woensdag 8 juli werden kritische vragen gesteld aan raadslid Conny Beenders van DUS Weert n.a.v. de van COA-gelden die voormalig Burgemeester Jos Heijmans haar cash deed toekomen voor de ondersteuning van een Irakees vluchtelingen gezin. Conny Beenders was in de veronderstelling dat deze gelden rechtmatig waren uitgekeerd. Begin mei werd zij geconfronteerd met het feit dat…
Actueel Nieuws
3 juni 2020

Reactie van DUS Weert op de conclusies van Rapport Berenschot tijdens de raadsvergadering

AANLEIDING Aanleiding van het rapport Berenschot: twijfel van de volledige gemeenteraad of de subsidies vanuit de COA-gelden conform regelgeving zijn toegekend. Dit n.a.v een publicatie van dagblad de Limburger. ROL VAN DE BURGEMEESTER Projecten De twijfels over de besteding van de COA-gelden worden in het rapport bevestigd. Uit het rapport blijkt zelfs meer (blz. 19). Zo heeft eenieder kunnen lezen.…
Artikel-40 Brieven
22 mei 2020

DUS Weert stelt Artikel-40 vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten ten tijde van de Coronacrisis

Onlangs heeft DUS Weert vernomen dat het College een positief besluit heeft genomen op de vergunningsaanvraag om 108 arbeidsmigranten te huisvesten op de Dr. Schaepmanstraat in Weert. In het verlengde hiervan heeft DUS Weert een aantal vragen die betrekking hebben op het verlenen van deze vergunning m.b.t. huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dr. Schaepmanstraat in Weert en mogelijk ook op…
Actueel Nieuws
16 mei 2020

Ina Leppink waarnemend burgemeester in Weert

Gouverneur Bovens heeft mevrouw C.C. (Ina) Leppink-Schuitema benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Weert. Mevrouw Leppink heeft met een delegatie van de gemeenteraad van Weert kennisgemaakt en is daarna door de gouverneur beëdigd. De benoeming gaat formeel maandag 18 mei in. Mevrouw Leppink (1953) is lid van de VVD. Van 2005 tot 1 januari 2017 was ze burgemeester van…
Actueel Nieuws
15 mei 2020

Reactie DUS Weert op besluit burgemeester Jos Heijmans

Donderdagavond 14 mei is de gemeenteraad van Weert geïnformeerd dat burgemeester Jos Heijmans zich ziek heeft gemeld en besloten heeft niet meer terug te keren in zijn functie. Een onverwachts besluit. Door de ontstane situatie zal op korte termijn een waarnemend burgemeester benoemd worden. DUS Weert wenst de heer Heijmans veel beterschap.
Vragen aan het College van B&W.
12 mei 2020

Vragen voor digitale commissievergaderingen van 18-19-20 mei al openbaar

Op 18, 19 en 20 mei zullen de commissievergaderingen digitaal worden behandeld. Alle fracties dienden hiervoor hun vragen vooraf schriftelijk in te dienen. De vragen die DUS Weert stelde staan inmiddels bij de betreffende commissies op de website van de Gemeente Weert (te bekijken via de link naar elke commissie). Bekijk de vragen die DUS Weert stelde voor de Commissie…