All Posts By

Peter Weekers

Politiek nieuws
4 juni 2019

Voldoende afstand tussen huisvesting arbeidsmigranten en nabijgelegen woonwijken

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied. DUS Weert is van mening dat het bestaande beleid met dit criterium…
Read More
Politiek nieuws
30 mei 2019

DUS Weert pleit voor een strikt en consistent financieel beleid

Volgens DUS Weert moet het beleid van de gemeente voor de komende periode tot doel hebben om de vaste lasten voor de inwoners minimaal of zelf niet te laten stijgen. Raadslid Piet Scholten pleitte er tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 dan ook voor dat er maar 1 focus diende te zijn nl. een strikt en consistent financieel beleid.…
Read More
Politiek nieuws
29 mei 2019

Drie maal een verzoek om ambtelijke bijstand geweigerd

DUS Weert heeft in de afgelopen periode 3 maal een verzoek om ambtelijke bijstand ingediend. Dit verzoek werd 3 maal afgewezen. DUS Weert betreurt dit ten zeerste. Onze vraag was erg complex en het initiatiefvoorstel waarvoor ambtelijke bijstand werd gevraagd vereiste specifieke kennis. DUS Weert had graag gezien dat deze verzoeken om ambtelijke bijstand waren gehonoreerd. Er is nu echter…
Read More
Politiek nieuws
23 mei 2019

Algemene Beschouwing Kadernota 2020

Beste inwoners van Weert, De Kadernota 2020 is het belangrijkste richtinggevende document voor het opstellen van de Begroting 2020. In de Kadernota doen Burgemeester en Wethouders (B&W) voorstellen die ze willen verwerken in de Begroting voor het jaar 2020. Meestal hebben deze voorstellen zowel inhoudelijke als financiële gevolgen. De gemeenteraad krijgt bij de behandeling van de Kadernota 2020 op 29…
Read More
Politiek nieuws
20 mei 2019

Betoog over Arbeidsmigranten door DUS Weert

Tijdens de Commissievergadering Ruimte en Economie van 15 mei 2019 hield raadslid Rob van Dooren namens de fractie DUS Weert het onderstaande betoog dat betrekking had op de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op twee momenteel in aanmerking komende locaties. DE LOCATIE. DUS Weert vindt, net als de Stichting Dorpsraad Stramproy, de beoogde locatie voor de grootschalige opvang van 204 arbeidsmigranten…
Read More
Politiek nieuws
1 mei 2019

DUS Weert pleit voor actievere bestrijding Tijgermug in Weert

De Tijgermug is een zogenaamd invasieve exoot (een mug die van nature niet in Nederland voorkomt) en heeft zich volgens deskundigen al permanent gevestigd in Weert, met name het industriegebied Leuken-Noord. Dit is ook bij de gemeente bekend. Volgens deskundigen wordt over de aanwezigheid van de Tijgermug te lichtvaardig gedacht. Zij vinden namelijk dat er meer aandacht moet zijn voor…
Read More
Broedplaats
24 april 2019

Dialoogavond / informatieavond ‘MENSGERICHTE GEMEENTE’

Op maandag 6 mei a.s. organiseert de Broedplaats DUS Weert een dialoog/informatieavond met als thema: ‘een mensgerichte gemeente’.   De samenleving is veranderd, burgers zijn mondiger geworden en hebben andere verwachtingen van de gemeentelijke overheid. Daarnaast wordt er binnen de gemeente veel gepraat over burgerparticipatie maar is nog lang niet altijd zichtbaar hoe dat vorm krijgt. Wat is een mensgerichte…
Read More
Politiek nieuws
19 april 2019

Microhal Moesel, Huisvesting Arbeidsmigranten, Visie op de Singels, Honden Ravotterrein en ‘Verdozing’ Bedrijfsterreinen

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 17 april. Hieronder leest u in het kort iets over diverse actuele zaken.   Met op het oog een kleine raadsagenda werd het toch nog bijna half twaalf afgelopen woensdag. Na het benoemen van twee nieuwe commissieleden volgde de Uitbreiding van het IKC Laar. Daar ging de raad mee akkoord.…
Read More
Politiek nieuws
31 maart 2019

Pas op de plaats … of doorduwen? (een beschouwing)

Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Ze moeten weten en aanvoelen wat er in de gemeenschap leeft. De signalen uit de samenleving vertalen in beleid en uitvoering is daarbij een volgende stap. Soms moeten raadsleden besluiten nemen waarbij al bij voorbaat vaststaat dat er gedoe van komt. De huisvesting van arbeidsmigranten is daarvan een goed voorbeeld. In december 2018 heeft de raad…
Read More
Politiek nieuws
14 maart 2019

Bomenkap IJzeren Man, Huurwoningen Leuken, verhuizing Kwintet en openstelling publieksbalie gemeentehuis

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 maart. Hieronder leest u iets over 4 actuele zaken.   1. Uitbreiding dienstverlening Publieksbalies. In de week voorafgaande aan de raadsvergadering had DUS Weert een mini-enquête gehouden over uitbreiding van de dienstverlening bij de publieksbalies in het gemeentehuis: wat zouden de inwoners van Weert het liefste willen? Uit deze…
Read More