All Posts By

Peter Weekers

Artikel-40 Brieven
17 november 2019

Beantwoording Artikel-40 brief over herinrichting Stadhuispassage roept nieuwe vragen op

Raadslid Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert stelde aanvullende vragen over de herinrichting van de Stadhuispassage en aanleg van het terras bij restaurant Marrees. De beantwoording door het College van B&W van de in de commissievergadering van 12 september 2019 gestelde mondelinge vragen en de beantwoording van de daaropvolgende Artikel-40 vragen (dd. 19-9-2019) roept namelijk weer een aantal nieuwe vragen…
Actueel Nieuws
5 november 2019

Reactie DUS Weert op Meerjarenbegroting 2020

Geachte inwoners van Weert, Op donderdag 7 november 2019 behandelt de Gemeenteraad van Weert de Begroting 2020. Deze begroting, die door het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad wordt aangeboden, is het ‘huishoudboekje’ van de Gemeente Weert voor het jaar 2020. De samenvatting van voorstellen, verzoeken en wensen van DUS Weert als reactie op de door het College…
Vragen aan het College van B&W.
29 oktober 2019

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:   * Vragen over: HUISVESTINGSPLANNEN ICT-GROEP OP HQ-TERREIN De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd…
Vragen aan het College van B&W.
15 oktober 2019

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W: * Vragen over: BEGROTING 2020 De begroting wordt, evenals de kadernota, sluitend gemaakt door incidentele middelen. Daarnaast stelt het College van B&W voor de lokale belastingen te verhogen. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen gebruik wordt gemaakt van…
Artikel-40 Brieven
8 oktober 2019

DUS Weert stelt artikel-40 vragen over aanpassingen in de Stadhuispassage

In de Commissievergadering Ruimte & Economie van 12 september j.l. verzocht raadslid Conny Beender-van Dooren van DUS Weert de wethouder om uitleg te geven over de aanpassingen in de Stadhuispassage ter hoogte van het aldaar gelegen restaurant. De vragen gingen over: Het besluit, De kosten van de werkzaamheden, De dekking. Wethouder van Eijk antwoordde daarop het volgende: Er is geen…
Vragen aan het College van B&W.
8 oktober 2019

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W: * Vragen over: DE LICHTENBERG Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking…
Actueel Nieuws
26 september 2019

Tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong (Moesel)

Voor het gebied van de Microbar/Stegel/Microhal, de Zevensprong en het Buurthuis op Moesel ligt er momenteel een bestuursopdracht, waarmee zal worden bekeken hoe men het hele gebied het beste kan gaan inrichten. Naast woningbouw moeten namelijk ook sociaal-maatschappelijke functies een goede plaats gaan krijgen. Het recente plan van het college van B&W om op de locatie Zevensprong al 14 tijdelijke…
Moties & Amendementen
24 september 2019

Bevrijdingsfestival Weert moet blijven

Het afgelopen weekend stond Weert in het teken van de bevrijding en op zaterdag werd dat gevierd met een Bevrijdingsfestival. Op een zonovergoten evenemententerrein achter de stadsbrug genoten duizenden bezoekers van de optredens van diverse artiesten. DUS Weert vindt het van groot belang dat de bevrijding van Weert wordt herdacht, gevierd en wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het is daarom…
Vragen aan het College van B&W.
19 september 2019

Vragen over de geplande herinrichting van de Nieuwe Markt

Op maandag 16 september stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert vragen aan de wethouder met betrekking tot de geplande werkzaamheden aan de Nieuwe Markt. Hieronder staan de vragen van DUS Weert met daaronder de beantwoording door wethouder van den Heuvel (in schuingedrukt). VRAAG-1. Wordt de hemelwater afvoer van de panden aan de Nieuwe Markt afgekoppeld? ANTWOORD: Ja, hemelwaterafvoer van…
Actueel Nieuws
28 augustus 2019

Een Ballade van Onmacht (sluiting Microbar & Stegel op Moesel)

Gisteren (27 augustus) werd bekend dat de uitbaters van de Microbar en Stegel de handdoek in de ring gooien. Ze stoppen ermee. De jarenlange onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf eist zijn tol. Lichamelijk en geestelijk. Daarmee verdwijnt hun kostwinning en gaat een met veel liefde voor het vak opgebouwd horecabedrijf ter ziele. Hoe heeft het zover kunnen komen?…