All Posts By

Peter Weekers

Moties & Amendementen
16 maart 2020

Zienswijzen overgenomen tijdens lange raadsvergadering van 11 maart.

Ondanks dat er op de agenda van de gemeenteraad van 11 maart maar enkele bespreekpunten stonden, duurde deze vergadering toch nog tot middernacht. Debet hieraan waren vooral de bespreking van het ‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019’, waarover al eerder werd bericht, en agendapunt de ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’. ‘Voor de behandeling van het agendapunt ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’ diende DUS…
Moties & Amendementen
12 maart 2020

Lange raadsvergadering met feestelijk tintje.

De raadsvergadering van 11 maart kende een aantal bijzondere momenten. Op de eerste plaats natuurlijk het feit dat raadslid Pierre Sijben in het zonnetje werd gezet ter gelegenheid van zijn 30-jarig raadslidmaatschap, daarnaast ook de installatie van commissielid mr. drs. H.M.G. Duijsters. De motie van Weert Lokaal om de gang van zaken bij de Poort van Limburg te versnellen haalde…
Actueel Nieuws
22 december 2019

Veel Beloven, Weinig geven …….

Achteraf bezien had de raadsvergadering van donderdag 19 december beter in de openlucht kunnen worden gehouden. En dan bij voorkeur rond de Sint Martinuskerk. Zoals u wellicht weet werden in de Middeleeuwen de doden begraven in en naast de kerk. De gilden en raadslieden vergaderden in die tijd in de openlucht op het kerkhof. Ze deden dat omdat de ze…
Moties & Amendementen
20 december 2019

Belastingverordeningen, waterput Markt, leegstand binnenstad, de Energietransitie en “motie van treurnis”

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020. DUS Weert en de PvdA vinden dat wanneer het college van B&W besluit om parkeertarieven te gaan verhogen ze dit niet selectief moet doen. Ze stellen daarom voor om de indexering van parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 niet door te voeren en in plaats daarvan zowel het…
Artikel-40 Brieven
17 november 2019

Beantwoording Artikel-40 brief over herinrichting Stadhuispassage roept nieuwe vragen op

Raadslid Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert stelde aanvullende vragen over de herinrichting van de Stadhuispassage en aanleg van het terras bij restaurant Marrees. De beantwoording door het College van B&W van de in de commissievergadering van 12 september 2019 gestelde mondelinge vragen en de beantwoording van de daaropvolgende Artikel-40 vragen (dd. 19-9-2019) roept namelijk weer een aantal nieuwe vragen…
Actueel Nieuws
5 november 2019

Reactie DUS Weert op Meerjarenbegroting 2020

Geachte inwoners van Weert, Op donderdag 7 november 2019 behandelt de Gemeenteraad van Weert de Begroting 2020. Deze begroting, die door het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad wordt aangeboden, is het ‘huishoudboekje’ van de Gemeente Weert voor het jaar 2020. De samenvatting van voorstellen, verzoeken en wensen van DUS Weert als reactie op de door het College…
Vragen aan het College van B&W.
29 oktober 2019

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:   * Vragen over: HUISVESTINGSPLANNEN ICT-GROEP OP HQ-TERREIN De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd…