All Posts By

Peter Weekers

Moties & Amendementen
16 december 2020

DUS Weert en CDA vragen voor steun aan Weerter Horeca

Tijdens de raadsvergadering van 15 december hebben het CDA en DUS Weert samen een amendement ingediend waarmee men de Weerter horecaondernemers een steun in de rug wil geven. Vooral de horeca is als gevolg van alle Corona-maatregelen de laatste tijd al erg hard geraakt. Het CDA en DUS Weert deden samen een voorstel om een aantal lokale belastingen te laten…
Actueel Nieuws
12 december 2020

Paaltjes Maaseikerweg: verklaring van Fractievoorzitter

De afgelopen weken is er op sociale media veel aandacht voor de gemeentelijke pilot om op de Maaseikerweg snelheidsremmers aan te brengen. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een mislukte pilot. Op sociale media wordt regelmatig gewezen richting DUS Weert en naar een commissielid van DUS Weert, de heer Weekers. De heer Weekers woont aan de Maaseikerweg. De…
Actueel Nieuws
4 december 2020

In dankbare herinnering aan Toon van den Akker († 25-11-2020)

Op 25 november 2020 is de heer Toon van den Akker, gewaardeerd lid van DUS Weert, overleden, in de leeftijd van 85 jaar. Zijn inzet voor de Weerter gemeenschap was groot. Toon was een sociaal betrokken en gedreven man. Een van zijn gevleugelde opmerkingen tijdens raadsvergaderingen was: “en wat zegt het maatschappelijk middenveld hiervan?” Toon dank voor alles. Rust zacht.…
Actueel Nieuws
24 november 2020

Bestuur DUS Weert doet WOB-verzoek aangaande COA-gelden

Het bestuur van DUS Weert heeft een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur bij het college van B&W Weert, het zogenaamde WOB-verzoek. Deze stap is nodig om vervolgstappen te kunnen nemen in het proces van waarheidsvinding over de COA-gelden. Er zijn nog steeds belangrijke vragen die onbeantwoord zijn en met dit eerste WOB-verzoek proberen wij antwoorden boven tafel te…
Actueel Nieuws
14 november 2020

Zie Ginds Komt De Stoomboot …

Beste inwoners van Weert, De Sinterklaascoalitie bestaande uit Weert Lokaal, VVD, CDA gesteund door D66 heeft de afgelopen drie jaar flink gestrooid met geld. Met als gevolg dat Weert miljoenen euro’s tekort komt op het huishoudboekje en dat het spaargeld van de gemeente flink is geslonken. Dat strooien van de Sinterklaascoalitie gaat in 2021 gewoon door tot aan de gemeenteraadsverkiezingen…
Actueel Nieuws
13 november 2020

Algemene Beschouwingen van DUS Weert op Begroting 2021

Specifieke Beschouwingen Begroting 2021-2024; een uitgebreide versie van de Algemene Beschouwingen - DUS Weert trekt OPNIEUW aan de bel ! - Financiën DUS Weert vraagt zich af waarom er in 2021 niet wordt bezuinigd terwijl de financiële situatie in Weert zeer zorgelijk is. Waarom worden de nieuwe prioriteiten 2021 en de aanwending uit de reserves niet kritisch tegen het licht…
Vragen aan het College van B&W.
11 november 2020

Raadslid Conny Beenders stelde vragen over de plannen voor het Beekstraatkwartier

Raadslid Conny Beenders van DUS Weert stelde vragen over het onderstaande besluit van het College van B&W met betrekking tot het onderhoud en verhuur van woningen in het Beekstraatkwartier. Het College van B&W besloot het volgende: Akkoord te gaan met het voorstel om bij slechtere staat van de woning geen nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan maar een…
Actueel Nieuws
8 november 2020

Conny Beenders pleitte voor hofje met tijdelijke woning aan Suffolkweg

Raadslid Conny Beenders van DUS Weert hield tijdens de raadsvergadering van 4 november een pleidooi om de Suffolkweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor tijdelijke woningen. Volgens haar is daar veel ruimte en kan er een ‘hofje’ of woongemeenschap worden ingericht met tijdelijke woningen. Ze kreeg hiervoor bijval van andere fracties. De gemeenteraad besloot dat de Suffolkweg de enige voorkeurslocatie…
Actueel Nieuws
29 oktober 2020

Voorzitter DUS Weert geïnterviewd door WeertFM over COA-gelden

Zondag 25 oktober 2020 zond WeertFM een interview uit waarin Jeroen Heijdeman en Hans Marechal (voorzitter van DUS Weert) met elkaar in gesprek gingen over de COA-gelden affaire. Bekijk het hele interview via de link en lees hieronder de begeleidende tekst zoals gepubliceerd door WeertFM. Raadslid Conny Beenders raakte in het voorjaar van 2020 in opspraak door haar rol in…