All Posts By

Conny Beenders

Actueel Nieuws
1 november 2015

Algemene beschouwingen behorende bij kiezen met visie

Door Conny Beenders De voorjaarsnota is onder invloed van de bezuinigingen omgedoopt naar Kiezen met Visie. In een maatschappij die verandert en waarin termen als ontschotting, kanteling, mensen in hun kracht zetten, overheidsparticipatie en burgerparticipatie of burgerkracht, meer met minder en een faciliterende overheid de boventoon voeren is de bezuiniging uiteindelijk de bron van het ontstaan van deze woorden en…