Artikel-40 Brieven

Vragen Artikel 40 inzake Armoedebeleid.

By Artikel-40 Brieven

Weert, 18 juli 2018.

Fractie DUS Weert.
Vragen Artikel 40 inzake Armoedebeleid.

Ter attentie van het college van B&W en afschrift aan de Gemeenteraad.

* In Dagblad De Limburger van 18 juli 2018 wordt melding gemaakt van uitvoeringsactiviteiten inzake het Aanvalsplan Armoede in Weert. Naar aanleiding daarvan de volgende vraag:

  • Waarin onderscheidt zich de uitvoering van het Aanvalsplan ten opzichte van de vele activiteiten die thans reeds door diverse organisaties en belangengroepen worden ontplooid in het kader van de bestrijding van de armoede?

Read More