DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Artikel-40 Brieven

Artikel-40 vragen over de resultaten van de vriendschapsrelatie met de stad Yuhang (Volksrepubliek China)

By Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Rob van Dooren vraagt op 8 maart aan het College van B&W of men bereid is om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken van de vriendschapsrelatie tussen Weert en de Chinese stad Yuhang.

De reden voor deze vraag is dat de gemeenteraad onlangs het verslag heeft mogen ontvangen van het werkbezoek van het college van B&W (dd. 18 oktober 2018) aan zusterstad Yuhang (district Hangzhou). Uit het verslag blijkt dat er na tien jaar sprake is van een bestendige relatie. Graag spreekt DUS Weert daarvoor haar waardering uit richting het College van B&W.
Read More

Artikel-40 vragen over de stand van zaken rond het Jacob van Horne Museum

By Artikel-40 Brieven

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 heeft de raad ermee ingestemd om het krediet ten behoeve van de renovatie en herinrichting van het museum te verhogen tot een totaalbedrag van 5.315.670,- euro met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,-).

Het voorstel werd destijds aanvaard met 25 voorstemmen (van Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA) en 3 tegenstemmen (van DUS Weert).

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 6 maart een aantal vragen aan het college van B&W over de stand van zaken rond de renovatie en herinrichting van het Jacob van Horne Museum: Read More

Artikel-40 vragen over DE ANNEX en het Atelierbeleid

By Artikel-40 Brieven

Sinds enige tijd worden in De Annex aan de Meikoel tentoonstellingen georganiseerd. Om in De Annex te mogen exposeren dienen kunstenaars een tentoonstellingsplan in de dienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De doelstelling van De Annex is drieledig:

  • Een positieve bijdrage leveren aan het draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving.
  • Een podium bieden voor jong en gevestigd talent.
  • De kunst en vormgevingssector in de regio versterken.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 5 maart een aantal vragen aan het college van B&W over de De Annex en het Atelierbeleid in Weert.
Read More

Artikel-40 vragen inzake definitie mantelzorgvergunning/abonnement

By Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Conny Beenders – van Dooren stelde op 7 januari 2019 een aantal vragen aan het college van B&W over de mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie zoals die staat vermeld in de beleidsregels.

De reden hiervoor is dat op 18 december 2018 het College van B&W de beleidsregels inzake parkeren heeft vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018 is over de definitie van mantelzorg de nodige discussie ontstaan. Wethouder van Eijk gaf toen aan niet op de hoogte te zijn van de wijziging.
Read More

Artikel-40 vragen inzake Campagne Weerter Armoedebeleid

By Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 3 november een aantal vragen aan het college van B&W over de adviseurs en coördinatoren die worden ingezet voor de grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen.

INLEIDING.
De gemeente Weert schakelt een extern bureau in voor een grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen. De kosten van deze campagne bedragen, zo blijkt uit publicaties, 120.000 euro. Binnen de gemeente is ook een armoede-coördinator actief als verbinder.
Read More