DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Behandeling Begroting 2019 – Brief aan inwoners gemeente Weert

By Actueel Nieuws

De begroting 2019 wordt vandaag, 7 november 2018, in de gemeenteraad behandeld. Een belangrijk moment omdat raadfracties tijdens de begrotingsbehandeling kunnen aangeven hoe het geld in de gemeente het komende jaar zal worden uitgegeven. DUS Weert heeft de begroting kritisch onder de loep genomen en dient een paar moties en amendementen in om de te besteden gelden anders in te zetten. Met ‘een brief voor de inwoners van de gemeente Weert’ wil DUS Weert kenbaar maken waar de prioriteiten liggen.

Hieronder staat de tekst die Conny Beenders-van Dooren, fractievoorzitter DUS Weert, bij de begrotingsbehandeling tijdens de raadsvergadering van 7 november heeft voorgelezen.


BRIEF VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE WEERT

Beste inwoners van Weert,

Vandaag 7 november, vindt de raadsbehandeling plaats van de begroting 2019 van de gemeente Weert. Die begroting gaat over U! Mensen maken immers een gemeente. Daarom dankt DUS Weert u als inwoners van Weert voor uw inzet en betrokkenheid in 2018.
Read More

Steunfractie DUS Weert krijgt rondleiding in nieuwe RICK gebouw

By Actueel Nieuws

Maandag 22 oktober jl. bracht een delegatie van de DUS Weert steunfractie een bezoek aan Regionaal instituut cultuur- en kunsteducatie RICK. Begin september verhuisde zij naar de nieuwe locatie aan de Wilhelminasingel 12 in Weert.

Niet zonder trots vertelde directeur Emile Florack over het vinden van een nieuwe geschikte locatie en de uitdagingen die zij daarbij moesten aangaan. Het resultaat mag er zijn. Een karakteristiek gebouw is met de nodige inspanningen en behoud van zijn kenmerkende elementen omgetoverd tot functionele ruimtes. Klaar om in de toekomst nog jarenlang gebruikt te kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn nl. het bieden van educatie op het gebied van kunst en cultuur.

Dat daarnaast enorme besparingen in toekomstige huisvestigingskosten zijn gerealiseerd is een groot compliment waard. RICK heeft bewezen op het gebied van organisatie en beheer bijzonder creatief te zijn. Chapeau voor allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd.

Read More

Emotioneel staartje raadsvergadering Weert

By Actueel Nieuws

Tekst door Leon Janssen, journalist Dagblad De Limburger (foto ter illustratie. Afbeelding: iStock)

De wethouders van Weert reageerden donderdagavond emotioneel op een voorstel van een aantal partijen in de raad om een onlangs aangelegde uitrit van de voormalige Van Horne-kazerne te sluiten. De motie werd ingediend door onder meer het CDA en de SP, twee van de vier van de coalitiepartijen in Weert en werd als laatste punt behandeld in de raad van Weert.

Dat riep bij PvdA-raadslid Fanida Kadra de reactie op of het CDA het college met daarin een CDA-wethouder niet vertrouwde. Het CDA vond dat ze in moest grijpen in een bevoegdheid van het college.

Read More

Geen medewerking voor verdere ontgronding CZW bij Blauwe Meertje

By Actueel Nieuws

DUS Weert en de SP dienden een motie in over de ontgronding van de Centrale Zand Winning (CZW) bij het Blauwe Meertje.

Deze motie werd door meerdere partijen mee ingediend en uiteindelijk werd de motie unaniem aanvaard.

Dat betekent dat de gemeente geen medewerking meer zal verlenen als de vraag komt om nog meer te mogen ontgronden in het gebied bij het Blauwe Meertje.

De tekst van deze motie leest u via de volgende link: Motie_Stoppen_Ontgronding_CZW

Tijgermug dreigt zich permanent te vestigen in Weert

By Actueel Nieuws

In diverse artikelen in de media meld men dat de Tijgermug, een invasieve exoot, zich in Nederland dreigt te vestigen en Weert zou daarbij de eerste plaats zijn waar deze Tijgermug zich vast heeft gevestigd. Met name noemt men als locatie het industriegebied Leuken-Noord.

De Tijgermug moeten we absoluut niet willen hebben omdat deze een dozijn, voor de mens levensbedreigende infectieziektes kan overbrengen (o.a. zika-virus, knokkelkoorts, e.a.).

Op de website van het RIVM leest u Veelgestelde vragen over de Aziatische tijgermug.

De fractieleden van DUS Weert stelden hierover op 13 september in de vergadering van de Commissie Middelen & Bestuur diverse vragen aan het College van B&W.

Deze vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Vragen_DUS Weert_over_Tijgermug