Actueel nieuws

Tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong (Moesel)

By Actueel Nieuws

Voor het gebied van de Microbar/Stegel/Microhal, de Zevensprong en het Buurthuis op Moesel ligt er momenteel een bestuursopdracht, waarmee zal worden bekeken hoe men het hele gebied het beste kan gaan inrichten. Naast woningbouw moeten namelijk ook sociaal-maatschappelijke functies een goede plaats gaan krijgen.

Het recente plan van het college van B&W om op de locatie Zevensprong al 14 tijdelijke woningen te gaan plaatsen, nog voordat de bestuursopdracht is uitgevoerd, is volgens DUS Weert geen goed idee.

In de gemeenteraadsvergadering van 25 september werd hierover door alle partijen lang gediscussieerd. Waarom DUS Weert niet met de wensen en bedenkingen van de overige partijen heeft ingestemd leggen wij graag uit.

DUS Weert en de PvdA willen dat de wethouder nadat de uitkomst van de bestuursopdracht bekend is, altijd met een voorstel over het plaatsen van tijdelijke woningen op een passende locatie terug moet komen bij de gemeenteraad.
Read More

Een Ballade van Onmacht (sluiting Microbar & Stegel op Moesel)

By Actueel Nieuws

Gisteren (27 augustus) werd bekend dat de uitbaters van de Microbar en Stegel de handdoek in de ring gooien. Ze stoppen ermee. De jarenlange onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf eist zijn tol. Lichamelijk en geestelijk. Daarmee verdwijnt hun kostwinning en gaat een met veel liefde voor het vak opgebouwd horecabedrijf ter ziele.

Hoe heeft het zover kunnen komen? In 2015 concludeert een onderzoeksbureau dat er in Weert Zuid voldoende maatschappelijke voorzieningen zijn. Daarop wordt er, met medewerking van de politiek, een participatiegroep opgericht die gaat onderzoeken of het Microhalcomplex behouden kan worden als multifunctionele accommodatie. Eind 2018 blijkt dat dit niet haalbaar is.
Read More

Peter van Akkerveken volgt Mieke Marechal op als commissielid voor DUS Weert

By Actueel Nieuws

De afgelopen weken is de fractie van DUS Weert drukdoende geweest om de ontstane vacature voor commissielid zijnde geen raadslid in te vullen.

Peter van Akkerveken, al jaren een zeer betrokken steunfractielid van DUS Weert, zal deze taak op zich gaan nemen. In een brief aan de raad verzoekt fractievoorzitter Conny Beenders-van Dooren om Peter van Akkerveken in de raadsvergadering van 25 september te benoemen en te beëdigen als commissielid voor DUS Weert.

Raadslid Piet Scholten verhuist en verlaat daardoor de Gemeenteraad van Weert

By Actueel Nieuws

Raadslid Piet Scholten van DUS Weert verhuist binnenkort naar Nederweert. Door deze verhuizing zal hij per 19 juli aanstaande zijn raadslidmaatschap in de gemeente Weert beëindigen.

In de periode dat Piet Scholten raadslid was viel zijn expertise op het gebied van financiën binnen DUS Weert op. Met weinig woorden kan hij helder omschrijven hoe de financiële vlag bij de gemeente Weert erbij hangt. Iets waarover hij menig keer zijn zorgen heeft uitgesproken. Gelukkig blijft hij lid van DUS Weert en zal hij als steunfractielid zijn steentje blijven bijdragen. De fractie en het bestuur van DUS Weert bedanken Piet voor zijn inzet.

Met het vertrek van Piet is de procedure tot opvolging gestart. Mieke Marechal, actief als commissielid voor DUS Weert gaat Piet Scholten opvolgen. Wanneer alle formaliteiten in orde worden bevonden zal Mieke tijdens de raadsvergadering in september aanstaande worden beëdigd.
Read More

DUS Weert pleit voor een strikt en consistent financieel beleid

By Actueel Nieuws

Volgens DUS Weert moet het beleid van de gemeente voor de komende periode tot doel hebben om de vaste lasten voor de inwoners minimaal of zelf niet te laten stijgen.

Raadslid Piet Scholten pleitte er tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 dan ook voor dat er maar 1 focus diende te zijn nl. een strikt en consistent financieel beleid.
Hij drong er bovendien op aan dat de gemeente voldoende eigen vermogen moet behouden en dit liefst zelfs nog iets verder moet opbouwen om toekomstige uitgaven voor bv. vergrijzing en energietransitie, waar onze burgers in de toekomst mee te maken krijgen, optimaal te kunnen ondersteunen.
Hieronder lees je zijn volledige betoog.

Ik start eerst met een kort algemeen gedeelte als onderbouwing voor de onderwerpen die ik graag met U, college en raad, wil bespreken.
Read More