DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Antwoord van College van B&W op vraag DUS Weert over Corona-teststraat

By Actueel Nieuws

DUS Weert deed op 14 september een oproep aan het college van B&W om samen met onze buurgemeente(n) op te trekken om een Corona-teststraat in onze regio te realiseren en kreeg onlangs een antwoord hierop van het College.

Het college heeft het verzoek van DUS Weert besproken in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Limburg en vervolgens door de GGD nader onderbouwd. Deze geven aan dat een Corona-teststraat in onze regio onder het huidige beleid/omstandigheden niet haalbaar is. De GGD is genoodzaakt een zo effectief mogelijke spreiding voor haar testlocaties in te richten. Deze spreiding is nu voorzien op de plekken in Venlo en Urmond. De locaties in Eersel welke volgende maand verhuist naar Valkenswaard, Helmond en Eindhoven kunnen voor inwoners van het Weerterland op dit moment als alternatieve locaties dienen om zich te laten testen.

Uitbreiding van teststraten door de GGD is op dit moment (nog) niet aan de orde aangezien de bovengrens van de testcapaciteit bij de GGD is bereikt. Toch wil het college zich samen met Nederweert voor de wat langere termijn sterk maken om de eventuele aanvullende teststraat in onze regio mogelijk te maken.

DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (22 sept.)

By Actueel Nieuws

DUS Weert is een lokale politieke beweging die haar oor te luisteren legt bij de inwoners van de gemeente Weert en regelmatig op locatie-bezoeken gaat. In de afgelopen periode bezochten de raads- en commissieleden van DUS Weert onder andere:

  • Het gezin van mevrouw Meinhardt wonende op een van de woonwagenlocaties in Weert. Mevrouw Meinhardt is een voorvechter van de belangen woonwagenbewoners en in het bijzonder van de Sinti’s. Het echtpaar Meinhardt zet zich in voor het behoud van de tradities en cultuur van de Sinti, daarvoor kregen ze in 2017 de Erfgoedprijs van de Gemeente Weert uitgereikt. Ze gaf aan welke problemen woonwagenbewoners nog steeds ervaren in het dagelijkse leven. Ook kwamen de problemen in verband met een tekort aan standplaatsen aan de orde. Uit het onderzoek dat Compaenen uitvoerde kwam naar voren dat het zou gaan om een tekort van ruim 30 standplaatsen (op 17 september 2020). Uit een eigen inventarisatie van de bewoners blijkt dat er inmiddels al ruim 45 echtparen/gezinnen zijn die wachten op een standplaats (17 sept.).
  • Omwonenden van het Vrakkerplein (Boshoven). De ‘verzuring’ van de relatie tussen de Stichting VrakkerPlein en de Gemeente Weert maakt dat de voorgenomen herinrichting en verfraaiing in gevaar komt. Bij het project dat een voorbeeld voor burgerparticipatie is waren zowel de wijk, vele organisaties, vrijwilligers en kansarme jongeren betrokken. Door het ontbreken van het na-traject stopt de Stichting met haar werk (21 sept.).
  • Enkele bewoners van de Beatrixlaan die vragen stellen bij de mogelijke komst van een Cruijff Court op het terrein van het RKEC aan de Beatrixlaan, op korte afstand en recht tegenover de woningen. Men is absoluut niet tegen een Cruijff Court in Weert maar zet grote vraagtekens bij de locatiekeuze van de gemeente. Voor het Cruijff Court zouden zeker geschiktere locaties te vinden zijn die bovendien wel zouden kunnen rekenen op draagkracht vanuit de buurt (21 sept.).
  • Een groep van ruim 25 bewoners van de omgeving Kesselstraat/Gulikstraat die zich ernstige zorgen maken en vragen stellen over de komst van tijdelijke woningen op het grasveldje in hun wijk. Ook uitten ze hun bezorgdheid over de gang van zaken en de manier waarop het plan werd gepresenteerd. In dit gebied is er bovendien al veel overlast van drugdealers en hangjongeren die overlast veroorzaken (22 sept.)


DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (18 sept.)

By Actueel Nieuws

DUS Weert is een lokale politieke beweging die haar oor te luisteren legt bij de inwoners van de gemeente Weert en regelmatig op locatie-bezoeken gaat. In de afgelopen periode bezochten de raads- en commissieleden van DUS Weert onder andere:

  • Bewoners van de omgeving Helmondseweg/Buitenwiek die zich zorgen maken en vragen stellen over de komst van tijdelijke woningen op het grasveld direct aan de Helmondseweg tegenover de scheepsbouwkade. Vreemd genoeg wachten de bewoners van de chaletwoningen in de buurt al sinds 2013 tevergeefs op uitbreiding met enkele standplaatsen (4 & 17 aug.).
  • Samen met een groep belanghebbenden en enkele andere raads- en commissieleden het buitengebied van Altweerterheide om met eigen ogen te zien waar het college van B&W de geplande bosontwikkeling wil gaan realiseren (15 sept.).
  • De uitreiking van de kinderlintjes door waarnemend burgemeester Leppink-Schuitema in het stadhuis. Met het kinderlintje worden enkele kinderen beloond voor hun goede werk tegenover andere mensen of voor een door hen geleverde prestatie (16 sept.).
  • Bewoners in Swartbroek die vragen hebben over de in ontwikkeling zijnde plannen voor 12 woningen aan de Kapelheuvelstraat. Met deze kleinschalige ontwikkeling zou er kunnen worden voorzien in de woningbouwbehoefte van het dorp Swartboek (17 sept.).

 


NB. Foto 2 & 3 door Weert-de-Gekste

DUS Weert stelde vragen over Corona-teststraat, Luchtbehandeling Gemeentehuis, Groenonderhoud

By Actueel Nieuws

Enkele vragen van de fractie DUS Weert.

DUS Weert wil weten of het college bereid is om samen met Nederweert en omliggende gemeentes actie te ondernemen om een Corona-testlocatie in het Weerterland te faciliteren en realiseren omdat tot op heden inwoners van de gemeente Weert vaak ver moeten reizen naar een testlocaties in Venlo, Helmond, Eindhoven of zelfs Urmond.

DUS Weert wilde weten hoe in het stadhuis van Weert het luchtbehandelingssysteem en de ventilatie van ruimtes zijn ingesteld op het Coronavirus zodat de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers zo optimaal mogelijk kan worden gewaarborgd.
Inmiddels heeft DUS Weert een constructief en zeer verhelderend overleg gehad met de verantwoordelijke ambtenaar naar aanleiding waarvan een intern bericht aan de medewerkers mbt. ‘Coronamaatregelen stadhuis – luchtsysteem en ventilatie’ verscheen.
Read More

Hoe veilig is zwemmen in het Blauwe Meertje?

By Actueel Nieuws

Op 30 juli 2020 stuurde de Dorpsraad Altweerterheide en de Stichting Groen Weert een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin ze aandacht vroegen voor o.a. het storten en mengen van mogelijke afvalstoffen en bouwafval in het Blauwe Meertje aan de Heihuisweg.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren wil graag weten of zwemmen in het Blauwe Meertje op dit moment veilig is in het kader van de volksgezondheid. Met name vanwege de mogelijke aanwezigheid van zinkassen. Verder lijkt het DUS Weert wenselijk dit zo spoedig mogelijk extern te communiceren gezien de aard en strekking van de bijgaande brief in relatie met het warme weer dat men verwacht de komende weken.