DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Verklaring DUS Weert over besteding COA-gelden en de verklaring van fractievoorzitter Conny Beenders

By Actueel Nieuws

AANLEIDING: berichtgeving betreffende de besteding van de COA-gelden en de verklaring van onze fractievoorzitter Conny Beenders.

Als mens heeft Conny Beenders het goede gedaan om andere mensen te helpen. Dat staat buiten kijf na een gesprek met het bestuur en de fractie van DUS Weert. Is het handig wat Conny gedaan heeft, dan is het antwoord daarop ook duidelijk en dat is dat het niet handig is geweest wat er is gebeurd. Met de wetenschap van nu zou Conny nog steeds het gezin hebben geholpen maar wel anders.
Read More

In Memoriam Paul Frenken (14-3-1955 | 22-6-2020)

By Actueel Nieuws

In dankbare herinnering aan Paul Frenken.
(14-3-1955 | 22-6-2020)

Paul was sinds 2016 betrokken bij DUS Weert en een zeer gewaardeerd lid. Hij was een energiek iemand, vol met ideeën en wilde vooral de schouders onder de politieke ambitie van DUS Weert zetten. Hij maakte veel foto’s voor de website en ook de foto’s voor de verkiezingsposters in 2018 kwamen uit zijn koker. Typerend voor Paul was dat hij altijd zocht naar de mens achter de foto. En zo maakte hij voor iedere kandidaat op de lijst van DUS Weert tijd. Hij was een perfectionist. Hij wilde meer weten van de personen die hij voor zijn lens kreeg om er zo voor te zorgen dat hij de ‘juiste’ foto kon maken. Paul je was een gepassioneerd fotograaf. Wij zijn dankbaar voor jouw vriendschap en voor je prachtige foto’s. Met verdriet in ons hart nemen wij afscheid van jou. Rust zacht.

Wij wensen zijn vrouw Yvonne, kinderen en kleinkinderen de komende tijd heel veel sterkte toe. In gedachten bij jullie.

Reactie van DUS Weert op de conclusies van Rapport Berenschot tijdens de raadsvergadering

By Actueel Nieuws

AANLEIDING
Aanleiding van het rapport Berenschot: twijfel van de volledige gemeenteraad of de subsidies vanuit de COA-gelden conform regelgeving zijn toegekend. Dit n.a.v een publicatie van dagblad de Limburger.

ROL VAN DE BURGEMEESTER
Projecten
De twijfels over de besteding van de COA-gelden worden in het rapport bevestigd. Uit het rapport blijkt zelfs meer (blz. 19). Zo heeft eenieder kunnen lezen. Het onderzoek laat zien dat de burgemeester niet bevoegd was om de COA-gelden namens het college toe te kennen. Immers de bevoegdheid om subsidies toe te kennen komt toe aan het college. Uit niets blijkt dat de burgemeester mandaat had om deze gelden toe te kennen.
Daarnaast constateren de onderzoekers dat de toekenning van de COA-gelden aan projecten op een slordige en onzorgvuldige wijze is verlopen. Het handelen van de burgemeester staat daarmee op gespannen voet met de gedragscode. Toekenning van gelden moet immers op basis van zorgvuldigheid gebeuren.(Bij zorgvuldigheid draait het om het vergaren van de benodigde kennis omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen. De gedragscode (voor 6 april 2017) heeft het over het zodanig handelen dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.). Read More

Ina Leppink waarnemend burgemeester in Weert

By Actueel Nieuws

Gouverneur Bovens heeft mevrouw C.C. (Ina) Leppink-Schuitema benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Weert. Mevrouw Leppink heeft met een delegatie van de gemeenteraad van Weert kennisgemaakt en is daarna door de gouverneur beëdigd. De benoeming gaat formeel maandag 18 mei in.

Mevrouw Leppink (1953) is lid van de VVD. Van 2005 tot 1 januari 2017 was ze burgemeester van de Gelderse fusiegemeente Montferland waar ze als een verbindend en daadkrachtig bestuurder heeft gewerkt. In december 2017 werd ze benoemd tot waarnemend burgemeester in Horst aan de Maas. Die waarneming heeft ruim een jaar geduurd. Die recente ervaring in de provincie en binnen de Veiligheidsregio Limburg Noord is bijzonder welkom bij de aanpak en maatregelen rond de coronacrisis.

De politiek-bestuurlijke carrière van Ina Leppink begon in 1997 als gemeenteraadslid in haar toenmalige woonplaats Venlo. Hier was ze vanaf 2001 als wethouder met onder andere Economische Zaken in haar portefeuille.

Voorafgaand aan de benoeming van de waarnemend burgemeester heeft de gouverneur met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Weert gesproken. De keuze voor een waarnemer volgt op de ziekmelding van burgemeester Jos Heijmans, die heeft aangegeven niet terug te willen keren in het ambt van burgemeester van Weert.

DUS Weert wenst waarnemend burgemeester mevrouw Ina Leppink-Schuitema veel succes.

Reactie DUS Weert op besluit burgemeester Jos Heijmans

By Actueel Nieuws

Donderdagavond 14 mei is de gemeenteraad van Weert geïnformeerd dat burgemeester Jos Heijmans zich ziek heeft gemeld en besloten heeft niet meer terug te keren in zijn functie. Een onverwachts besluit.

Door de ontstane situatie zal op korte termijn een waarnemend burgemeester benoemd worden.

DUS Weert wenst de heer Heijmans veel beterschap.