Actueel nieuws

‘Landbouwvisie 2020’ ligt voor iedereen ter inzage

By Actueel Nieuws

Met ingang van 26 maart ligt de ontwerp ‘Landbouwvisie 2020’ gedurende 6 weken (einddatum 6 mei) ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis (Wilhelminasingel 101).

Met deze landbouwvisie wordt richting gegeven aan de transitie van de landbouw en ontwikkelingen in het buitengebied. Belangrijke onderwerpen in de visie betreffen het waarborgen en verbeteren van de gezondheid, duurzame productie, agrarische economie en sociaal maatschappelijke relevantie van de productie van voedsel. Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Weert.

In verband met de Coronacrisis het vriendelijke verzoek van de gemeente om het document zoveel als mogelijk via deze link digitaal te raadplegen.

DUS Weert blij met nieuwe opzet weekmarkt Weert

By Actueel Nieuws

DUS Weert hield in mei 2018 een enquête over de weekmarkt van Weert. Daarnaast organiseerde DUS Weert hierover een dialoogavond. Wij zijn blij te lezen dat er met ingang van 14 maart een nieuwe, aantrekkelijkere opzet voor de weekmarkt gaat komen.

Door de traditionele weekmarkt in een nieuw jasje te steken hoopt men dat de binnenstad van Weert iedere zaterdag in het teken zal staan van een gezellige en levendige markt voor zowel bezoekers als ondernemers.

Hoe is deze verandering tot stand gekomen?
Nadat in november 2017 drie fracties een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ over de herziening van het marktbeleid van Weert hadden ingediend bleef het lange tijd stil.

Eind mei 2018 nam de Broedplaats van DUS Weert het initiatief om de situatie van de weekmarkt in Weert eens te onderzoeken en heeft daarom een enquête gehouden onder 3 verschillende belangengroepen (bezoekers van de markt, marktkooplui en de binnenstad ondernemers). De uitslag van de enquête werd gepresenteerd tijdens een dialoogavond van de Broedplaats DUS Weert op 11 juni 2018.
Read More

Veel Beloven, Weinig geven …….

By Actueel Nieuws

Achteraf bezien had de raadsvergadering van donderdag 19 december beter in de openlucht kunnen worden gehouden. En dan bij voorkeur rond de Sint Martinuskerk.

Zoals u wellicht weet werden in de Middeleeuwen de doden begraven in en naast de kerk. De gilden en raadslieden vergaderden in die tijd in de openlucht op het kerkhof. Ze deden dat omdat de ze hoopten dat de wijsheid van de doden hen zou helpen bij het nemen van juiste besluiten.

Donderdagavond stond de vaststelling van de verordeningen op de rol waarin de tarieven voor 2020 zijn verwerkt. Het ging om de woonlasten die de Weertenaren het komend jaar moeten gaan betalen om het huishoudboekje van de gemeente draaiende te houden.

Nu heeft de gemeenteraad al op 7 november de begroting vastgesteld waarin die woonlasten zijn opgenomen. Bij de presentatie van die begroting werd beloofd dat de inwoners in 2020 minder kwijt zouden zijn aan woonlasten dan in 2019. Kat in het bakkie, zou je zeggen. Wat is er donderdagavond overgebleven van die belofte?
Read More

Reactie DUS Weert op Meerjarenbegroting 2020

By Actueel Nieuws

Geachte inwoners van Weert,

Op donderdag 7 november 2019 behandelt de Gemeenteraad van Weert de Begroting 2020. Deze begroting, die door het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad wordt aangeboden, is het ‘huishoudboekje’ van de Gemeente Weert voor het jaar 2020.

De samenvatting van voorstellen, verzoeken en wensen van DUS Weert als reactie op de door het College van B&W aangeboden meerjarenbegroting 2020 kunt u lezen door op deze link te klikken.

Hieronder staan enkele door DUS Weert bij de begrotingsbehandeling (mede)ingediende Moties en Amendementen. Door op de link te klikken leest u de volledige versie van het betreffende stuk.