DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Aanpassingen Stationsplein

By Actueel Nieuws

Door Conny Beenders

Bij dit raadsvoorstel is voor DUS Weert de vraag of de voorgestelde veranderingen de gewenste verbeteringen opleveren?

DUS Weert is er stellig van overtuigd dat 4 extra Kiss&Ride plekken en alle andere voorgestelde wijzigingen niet tot DE OPLOSSING leiden.

Het plein is ingericht als SHARED SPACE, anders gezegd: alle weggebruikers delen samen het plein. Bij Shared Space horen geen borden en eigenlijk ook geen verkeerslichten. Maar DUS Weert kan met het voorgestelde verkeerslicht in de Stationsstraat en op het plein wel instemmen. Read More

De Museumvisie

By Actueel Nieuws No Comments

Door Conny Beenders

De steunfractie bestaande uit 12 mensen heeft heel wat discussie gevoerd over de Museumvisie.

DUS Weert heeft bij monde van Conny Beenders tegen dit voorstel gestemd, dit nadat er een stemverklaring was uitgesproken.

Voorop gesteld dat DUS Weert:

De geschiedenis van Weert een warm hart toedracht en voor het behoud van het museum is. Sterker nog de geschiedenis van Weert is een van de pijlers. Het gebouw waar de bestuurlijke geschiedenis van Weert zich heeft afgespeeld is een onderdeel van een groter geheel: de historie van Weert. Read More

Algemene beschouwingen behorende bij kiezen met visie

By Actueel Nieuws No Comments

Door Conny Beenders

De voorjaarsnota is onder invloed van de bezuinigingen omgedoopt naar Kiezen met Visie. In een maatschappij die verandert en waarin termen als ontschotting,
kanteling, mensen in hun kracht zetten, overheidsparticipatie en burgerparticipatie of burgerkracht, meer met minder en een faciliterende overheid de boventoon
voeren is de bezuiniging uiteindelijk de bron van het ontstaan van deze woorden en uitdrukkingen.

Open hier de Algemene beschouwingen behorende kiezen met visie.