DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Persbericht nov. 2017

By Actueel Nieuws

Conny Beenders – van Dooren
lijsttrekker voor DUS Weert

De onafhankelijke politieke beweging DUS Weert heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om met een mooie kandidatenlijst te komen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de recent gehouden ledenvergadering is met groot enthousiasme oprichtster en huidig raadslid, Conny Beenders van Dooren, gekozen als lijsttrekker. Tegelijkertijd is de kandidatenlijst aangevuld met kandidaten die hun sporen in de Weerter gemeenschap hebben verdiend en die vol overtuiging staan voor de uitgangsprincipes van DUS Weert.

DUS Weert, doet het anders

Read More

Museum

By Actueel Nieuws

Er is groen licht voor de renovatie en de herinrichting van het museum in Weert. Een majeur project. Een project waarvoor Weert diep in de buidel moet tasten. Zonder de 1 miljoen subsidie van de provincie was het een heel ander verhaal geweest.

In het hart van de stad tegenover de prachtige Sint Martinuskerk zullen straks de deuren opengaan van een totaal gerenoveerd gebouw. Met daarin een museum. En DUS Weert is net als u benieuwd hoe de binnenkant eruit zal gaan zien. De presentaties zien er veelbelovend uit.
Wethouder #GeertGabriels heeft toegezegd dat alles binnen het budget van ruim 4 miljoen euro zal blijven. Dit is exclusief de exploitatiekosten. Read More

Wat zou u doen?

By Actueel Nieuws

Op woensdag 25 oktober moet de gemeenteraad van Weert een besluit nemen over een kredietaanvraag voor de renovatie, het geschikt maken van het gebouw voor de functie museum en herinrichting van het museum. 

Renoveren van dit gebouw kost rond de 2 miljoen euro. Datzelfde bedrag komt er nog bij om het gebouw geschikt te maken voor de functie museum en daarnaast is de herinrichting van het museum opgenomen in dit voorstel. Om u meer inzicht te geven in het voorstel voeg ik een link naar het raadsvoorstel bij:
Read More

Verplaatsing Houthandel Scheijmans.

By Actueel Nieuws

In de raadsvergadering van 20september 2017 is besloten om akkoord te gaan met de verplaatsing van Houthandel Scheijmans. Kosten 2.1 miljoen euro.

DUS Weert heeft tegen het voorstel gestemd.

Overwegingen.

DUS Weert begrijpt dat uitplaatsing van het bedrijf een goede zaak is maar is het ons de prijs waard die we ervoor betalen? Dat is de vraag voor ons. Het is een wens van het college en van de inwoners van Weert. Maar naar blijkt lang niet allemaal.

Als we de hele gang van zaken nog eens tegen het licht houden hebben wij een aantal kritische kanttekeningen bij dit voorstel: Read More

Wat zou u doen? 

By Actueel Nieuws

Door Conny Beenders

Aankoop grond en opstallen houthandel Scheijmans. Lig er al nachten van wakker. Hoe moeilijk kan het zijn. 

De raad wordt gevraagd een krediet van ruim 2 miljoen beschikbaar te stellen en een bestemmingsreserve van ruim 800.000 in te stellen.
Vooropgesteld dat het hier om een voor Weert belangrijke historische plaats gaat, zul je toch een aantal zaken moeten afwegen.

We kopen de grond en opstallen van de houthandel. En de grachten. Dat wil zeggen dat de grond rondom het kasteel en het kasteel daar buiten vallen. (zie bijgevoegd kaartje). Daar komt in de toekomst een ontwikkeling maar wat en hoe is nu niet duidelijk want het blijft voorlopig eigendom van de familie. Dus niet toegankelijk voor inwoners of toeristen. Read More