DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Bestuurlijke vernieuwing en verbinding

By Actueel Nieuws

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft DUS Weert middels haar verkiezingsprogramma duidelijk gemaakt hoe zij de komende vier jaar graag de gemeente Weert bestuurd wil zien. Luisteren naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert en het richten op vernieuwing en verandering van onderop. Dit alles met een raadsprogramma waarbij wordt samengewerkt met en door alle partijen in de gemeenteraad. DUS Weert denkt dat dit de weg is om ook daadwerkelijk bestuurlijke vernieuwing te kunnen realiseren.

Zie de brief aan de Formateur: De heer drs. G.J.W. Gabriëls (formateur)

Read More

Speed daten met DUS Weert

By Actueel Nieuws

DUS Weert doet mee aan Speed daten

Allereerst hartelijk dank dat u allen mee wil doen aan onze speeddate op 9 maart a.s.
Alle 9 partijen van de gemeente Weert zullen vertegenwoordigd zijn.
 
Zoals afgesproken zou ik u nog aanvullende informatie doen toekomen over deze avond :
Tijdstip: 19.30 uur – 21.00 uur – Graag tussen 19.00 uur  en 19.15 uur  aanwezig zijn. Voor een kopje koffie/thee wordt gezorgd.
 
Na een korte introductie kunt u plaatsnemen bij een van onze tafels. Voor partij-naambordjes wordt gezorgd. Een speeddate duurt maximaal 10 minuten. Daarna gaan we wisselen. De organisatie houdt de tijd in de gaten.

 

Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken en ze de kans geven om met u in gesprek te gaan.
Daarom willen wij óók aan u vragen om de speeddate te promoten. Het zou fijn zijn als u de speeddate op de verkiezingsagenda en op uw website zet. Indien gewenst kunt u deze link gebruiken.

 

Zonder tegenbericht graag tot a.s. vrijdag. 
 
Zegt het voort….

DIVERSITEITSBELEID JA OF NEE?

By Actueel Nieuws

Onlangs heeft er in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, in Weert een debatavond plaatsgevonden met als onderwerp het door gemeenten te voeren Diversiteitsbeleid. Daarbij werd de deelnemende partijen gevraagd om een Diversiteitspact te onderteken met daarin bindende afspraken voor de komende bestuursperiode. DUS Weert heeft dit Diversiteitspact niet ondertekend. In dit documet kunt u lezen waarom niet.

Definitie Diversiteitsbeleid.

  • Is gericht op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met geaardheid, geslacht, leeftijd, afkomst en mentale en fysieke aspecten van het individu.
  • Standpunten DUS Weert inzake Diversiteitsbeleid in relatie tot Diversiteitspact.
  • Diversiteitsbeleid is volgens DUS Weert overbodig in een Inclusieve samenleving omdat zo een samenleving de verschillen tussen mensen niet benadrukt maar accepteert. Het beleid is gericht op gezamenlijkheid, samen werken, samen doen.
  • De afspraken in het Diversiteitspact en de actiepunten naar aanleiding van het diversiteitspact kunnen als stigmatiserend (vooroordeel/veroordelen bepaalde groep) worden ervaren. Dit werkt Exclusief beleid juist in de hand.
  • Specifiek minderhedenbeleid is niet nodig wanneer er sprake is van gemeentelijk Inclusief beleid zoals DUS voorstaat want dan is de diversiteit van de samenleving de basis van het reguliere beleid.
  • DUS Weert zal het Diversiteitspact niet onderteken vanwege de uitgangspunten zoals verwoord in ons Actieprogramma. Wij vinden bovendien dat een politieke beweging zich niet bij voorbaat vast moet leggen op financiële en inhoudelijke ondersteuning zoals in het pact wordt voorgesteld. Dat is een verantwoordelijkheid van politiek en bestuur in casu Raad en College.

Persbericht nov. 2017

By Actueel Nieuws

Conny Beenders – van Dooren
lijsttrekker voor DUS Weert

De onafhankelijke politieke beweging DUS Weert heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om met een mooie kandidatenlijst te komen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de recent gehouden ledenvergadering is met groot enthousiasme oprichtster en huidig raadslid, Conny Beenders van Dooren, gekozen als lijsttrekker. Tegelijkertijd is de kandidatenlijst aangevuld met kandidaten die hun sporen in de Weerter gemeenschap hebben verdiend en die vol overtuiging staan voor de uitgangsprincipes van DUS Weert.

DUS Weert, doet het anders

Read More