DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Overhandiging enquête weekmarkt aan wethouder Tessa Geelen

By Actueel Nieuws

De broedplaats van DUS Weert reikte op zaterdag 14 juli de bevindingen van de enquête en de dialoogavond over de weekmarkt uit aan wethouder Tessa Geelen. Ook vertegenwoordigers van de marktkooplui, binnenstadondernemers en bewonersorganisatie binnenstad (BOB) waren hierbij aanwezig.
Vanzelfsprekend vond dit gebeuren plaats midden op de weekmarkt op de locatie tussen Sint Martinuskerk en Jacob van Horne Museum. Read More

Benoeming Commissieleden zijnde Niet-Raadsleden

By Actueel Nieuws

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2018 werden voor DUS Weert twee commissieleden zijnde niet-raadsleden geinstalleerd.

Mieke Marechal-Wolter is commissielid niet-raadslid binnen de Raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners (B&I).

Peter Weekers is commissielid niet-raadslid binnen de Raadscommissie Ruimte en Economie (R&E).

In memoriam oud-burgemeester Jo Matti

By Actueel Nieuws

Het overlijden van oud-burgemeester Jo Matti heeft ons geraakt. Jo Matti was een aimabele man, die zich bovenal inzette voor alle inwoners en voor de stad Weert. Hij was een gedreven bergemeester die wij niet zullen vergeten. Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte met het verlies van hun dierbare.

Bestuur, fractie en steunfractie DUS Weert

Foto via: Erfgoedhuisweert.nl

Meedenken over toekomst Weerter weekmarkt

By Actueel Nieuws

De weekmarkt van Weert zorgt op zaterdag voor veel gezelligheid en sfeer in de binnenstad. Daarom is deze markt een belangrijke trekker voor winkelend publiek en is DUS Weert er veel aan gelegen deze markt voor te toekomst te behouden. Omdat er signalen binnenkomen over een terugloop van de weekmarkt in zowel het aantal marktkramen alsook het aantal bezoekers organiseert DUS Weert op maandag 11 juni aanstaande een dialoogavond. Deze vindt plaats in theater ‘de Huiskamer’ aan Sint Raphaelpad te Weert, is gratis toegankelijk en start om 20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Wil jij ook je mening of visie geven over de weekmarkt of heb je wellicht een uniek idee hoe de markt te verlevendigen of te behouden, dan ben je uiteraard van harte welkom. Wel graag even aanmelden via: info@dusweert.nl

Tijdens deze bijeenkomst presenteert DUS Weert ook de resultaten van een enquête die eind mei over dit onderwerp wordt gehouden. Wil je zelf de enquête invullen doe dat dan voor 1 juni aanstaande via deze link: ENQUÊTE WEEKMARKT