Actueel nieuws

Reactie van DUS Weert op de conclusies van Rapport Berenschot tijdens de raadsvergadering

By Actueel Nieuws

AANLEIDING
Aanleiding van het rapport Berenschot: twijfel van de volledige gemeenteraad of de subsidies vanuit de COA-gelden conform regelgeving zijn toegekend. Dit n.a.v een publicatie van dagblad de Limburger.

ROL VAN DE BURGEMEESTER
Projecten
De twijfels over de besteding van de COA-gelden worden in het rapport bevestigd. Uit het rapport blijkt zelfs meer (blz. 19). Zo heeft eenieder kunnen lezen. Het onderzoek laat zien dat de burgemeester niet bevoegd was om de COA-gelden namens het college toe te kennen. Immers de bevoegdheid om subsidies toe te kennen komt toe aan het college. Uit niets blijkt dat de burgemeester mandaat had om deze gelden toe te kennen.
Daarnaast constateren de onderzoekers dat de toekenning van de COA-gelden aan projecten op een slordige en onzorgvuldige wijze is verlopen. Het handelen van de burgemeester staat daarmee op gespannen voet met de gedragscode. Toekenning van gelden moet immers op basis van zorgvuldigheid gebeuren.(Bij zorgvuldigheid draait het om het vergaren van de benodigde kennis omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen. De gedragscode (voor 6 april 2017) heeft het over het zodanig handelen dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.). Read More

Ina Leppink waarnemend burgemeester in Weert

By Actueel Nieuws

Gouverneur Bovens heeft mevrouw C.C. (Ina) Leppink-Schuitema benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Weert. Mevrouw Leppink heeft met een delegatie van de gemeenteraad van Weert kennisgemaakt en is daarna door de gouverneur beëdigd. De benoeming gaat formeel maandag 18 mei in.

Mevrouw Leppink (1953) is lid van de VVD. Van 2005 tot 1 januari 2017 was ze burgemeester van de Gelderse fusiegemeente Montferland waar ze als een verbindend en daadkrachtig bestuurder heeft gewerkt. In december 2017 werd ze benoemd tot waarnemend burgemeester in Horst aan de Maas. Die waarneming heeft ruim een jaar geduurd. Die recente ervaring in de provincie en binnen de Veiligheidsregio Limburg Noord is bijzonder welkom bij de aanpak en maatregelen rond de coronacrisis.

De politiek-bestuurlijke carrière van Ina Leppink begon in 1997 als gemeenteraadslid in haar toenmalige woonplaats Venlo. Hier was ze vanaf 2001 als wethouder met onder andere Economische Zaken in haar portefeuille.

Voorafgaand aan de benoeming van de waarnemend burgemeester heeft de gouverneur met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Weert gesproken. De keuze voor een waarnemer volgt op de ziekmelding van burgemeester Jos Heijmans, die heeft aangegeven niet terug te willen keren in het ambt van burgemeester van Weert.

DUS Weert wenst waarnemend burgemeester mevrouw Ina Leppink-Schuitema veel succes.

Reactie DUS Weert op besluit burgemeester Jos Heijmans

By Actueel Nieuws

Donderdagavond 14 mei is de gemeenteraad van Weert geïnformeerd dat burgemeester Jos Heijmans zich ziek heeft gemeld en besloten heeft niet meer terug te keren in zijn functie. Een onverwachts besluit.

Door de ontstane situatie zal op korte termijn een waarnemend burgemeester benoemd worden.

DUS Weert wenst de heer Heijmans veel beterschap.

DUS Weert zeer tevreden over besluit college om weekmarkt weer te openen

By Actueel Nieuws

Op 24 april vroeg DUS Weert raadslid Rob van Dooren aan het College van B&W of men bereid zou zijn om in overleg met de marktkooplui te bekijken of de heropening van de Weerter weekmarkt op 9 of 16 mei mogelijk zou kunnen zijn (bekijk hieronder het oorspronkelijke facebook bericht).

Vandaag laat het college weten dat men heeft besloten dat de weekmarkten in Weert en Stramproy onder voorwaarden en alleen voor de verkoop van voedingsmiddelen weer door kunnen gaan.
DUS Weert is zeer tevreden dat de weekmarkten onder voorwaarden weer door kunnen gaan.

Read More

DUS Weert feliciteert alle gedecoreerden van de gemeente Weert

By Actueel Nieuws

DUS Weert feliciteert van ganser harte alle 20 inwoners van de gemeente Weert die dit jaar een Koninklijke onderscheiding hebben gekregen. Proficiat!

De gedecoreerden zijn:

 • Mevrouw W.G.H. (Mien) van Kimmenade – van der Aa (Centrum)
 • Mevrouw G.M.J. (Truus) de Bruin – Ronckers (Stramproy)
 • Mevrouw J.C.M. (José) de Winter – Hendrikx ( Stramproy)
 • Mevrouw A.M.E.J. (Annie) Steijvers – Jacobs (Stramproy)
 • Mevrouw E.J. (Lies) Moonen – Linders (Laar)
 • Mevrouw M.A.B. (Mathilde) Dominikowski (Centrum)
 • De heer G.P.W. (Fred) Camp (Stramproy)
 • De heer T.M.P. (Thom) Creemers (Molenakker)
 • De heer J.J. (Jacques) van Dael (Stramproy)
 • De heer M.G.G. (Mat) Keijers (Stramproy)
 • De heer A.W.P. (Anton) Kirkels (Biest)
 • De heer L.H.H.M. (Luc) Krekelberg (Boshoven)
 • De heer H.L.H. (Harry) Notermans (Stramproy, nu Ubach over Worms)
 • De heer A.M. (Dré) van de Kruijs (Keent)
 • De heer M.L.A. (Tjeu) Litjens (Boshoven)
 • De heer J.H. (Jan) Salmans (Moesel)
 • De heer W.J.J. (Wil) Tindemans (Centrum)
 • De heer F.J.J. (Frans) Verhaag (Stramproy)
 • De heer H.H. (Henk) van Vroonhoven (Boshoven)
 • De heer L.P.A. (Leon) Bouwels (Centrum)