Actueel nieuws

Veel Beloven, Weinig geven …….

By Actueel Nieuws

Achteraf bezien had de raadsvergadering van donderdag 19 december beter in de openlucht kunnen worden gehouden. En dan bij voorkeur rond de Sint Martinuskerk.

Zoals u wellicht weet werden in de Middeleeuwen de doden begraven in en naast de kerk. De gilden en raadslieden vergaderden in die tijd in de openlucht op het kerkhof. Ze deden dat omdat de ze hoopten dat de wijsheid van de doden hen zou helpen bij het nemen van juiste besluiten.

Donderdagavond stond de vaststelling van de verordeningen op de rol waarin de tarieven voor 2020 zijn verwerkt. Het ging om de woonlasten die de Weertenaren het komend jaar moeten gaan betalen om het huishoudboekje van de gemeente draaiende te houden.

Nu heeft de gemeenteraad al op 7 november de begroting vastgesteld waarin die woonlasten zijn opgenomen. Bij de presentatie van die begroting werd beloofd dat de inwoners in 2020 minder kwijt zouden zijn aan woonlasten dan in 2019. Kat in het bakkie, zou je zeggen. Wat is er donderdagavond overgebleven van die belofte?
Read More

Reactie DUS Weert op Meerjarenbegroting 2020

By Actueel Nieuws

Geachte inwoners van Weert,

Op donderdag 7 november 2019 behandelt de Gemeenteraad van Weert de Begroting 2020. Deze begroting, die door het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad wordt aangeboden, is het ‘huishoudboekje’ van de Gemeente Weert voor het jaar 2020.

De samenvatting van voorstellen, verzoeken en wensen van DUS Weert als reactie op de door het College van B&W aangeboden meerjarenbegroting 2020 kunt u lezen door op deze link te klikken.

Hieronder staan enkele door DUS Weert bij de begrotingsbehandeling (mede)ingediende Moties en Amendementen. Door op de link te klikken leest u de volledige versie van het betreffende stuk.

Tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong (Moesel)

By Actueel Nieuws

Voor het gebied van de Microbar/Stegel/Microhal, de Zevensprong en het Buurthuis op Moesel ligt er momenteel een bestuursopdracht, waarmee zal worden bekeken hoe men het hele gebied het beste kan gaan inrichten. Naast woningbouw moeten namelijk ook sociaal-maatschappelijke functies een goede plaats gaan krijgen.

Het recente plan van het college van B&W om op de locatie Zevensprong al 14 tijdelijke woningen te gaan plaatsen, nog voordat de bestuursopdracht is uitgevoerd, is volgens DUS Weert geen goed idee.

In de gemeenteraadsvergadering van 25 september werd hierover door alle partijen lang gediscussieerd. Waarom DUS Weert niet met de wensen en bedenkingen van de overige partijen heeft ingestemd leggen wij graag uit.

DUS Weert en de PvdA willen dat de wethouder nadat de uitkomst van de bestuursopdracht bekend is, altijd met een voorstel over het plaatsen van tijdelijke woningen op een passende locatie terug moet komen bij de gemeenteraad.
Read More

Een Ballade van Onmacht (sluiting Microbar & Stegel op Moesel)

By Actueel Nieuws

Gisteren (27 augustus) werd bekend dat de uitbaters van de Microbar en Stegel de handdoek in de ring gooien. Ze stoppen ermee. De jarenlange onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf eist zijn tol. Lichamelijk en geestelijk. Daarmee verdwijnt hun kostwinning en gaat een met veel liefde voor het vak opgebouwd horecabedrijf ter ziele.

Hoe heeft het zover kunnen komen? In 2015 concludeert een onderzoeksbureau dat er in Weert Zuid voldoende maatschappelijke voorzieningen zijn. Daarop wordt er, met medewerking van de politiek, een participatiegroep opgericht die gaat onderzoeken of het Microhalcomplex behouden kan worden als multifunctionele accommodatie. Eind 2018 blijkt dat dit niet haalbaar is.
Read More

Peter van Akkerveken volgt Mieke Marechal op als commissielid voor DUS Weert

By Actueel Nieuws

De afgelopen weken is de fractie van DUS Weert drukdoende geweest om de ontstane vacature voor commissielid zijnde geen raadslid in te vullen.

Peter van Akkerveken, al jaren een zeer betrokken steunfractielid van DUS Weert, zal deze taak op zich gaan nemen. In een brief aan de raad verzoekt fractievoorzitter Conny Beenders-van Dooren om Peter van Akkerveken in de raadsvergadering van 25 september te benoemen en te beëdigen als commissielid voor DUS Weert.