Politiek nieuws

17 november 2019

Beantwoording Artikel-40 brief over herinrichting Stadhuispassage roept nieuwe vragen op

5 november 2019

Reactie DUS Weert op Meerjarenbegroting 2020

29 oktober 2019

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

15 oktober 2019

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

Agenda 2019

 • De fractie vergaderingen in 2019 zijn op 2 en 16 dec. van 19.30 tot 22.00 uur in de Wertha kamer van het gemeentehuis.
 • 19 nov. Informatiebijeenkomst (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 27 nov. Sprekersplein (19:30 uur, locatie nog niet bekend).
 • 3 dec. Commissie Samenleving & Inwoners (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 4 dec. Commissie Ruimte & Economie (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 10 dec. Commissie Middelen & Bestuur (20:00 uur, Gemeentehuis).
 • 18 dec. Gemeenteraad (19:30 uur, Gemeentehuis).

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

4 dagen geleden

DUS Weert

Raadslid Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert stelde aan het College van B&W een aantal aanvullende vragen over de herinrichting van de Stadhuispassage en aanleg van het terras bij restaurant Marrees.

De reden hiervoor was dat de beantwoording van het College van B&W van vragen die DUS Weert middels een eerdere Artikel-40 brief (dd. 19 september) over deze kwestie stelde, weer diverse nieuwe vragen opriep.

Lees deze nieuwe vragen en alles wat eraan vooraf ging via de link naar de website van DUS Weert (dusweert.nl/dusweert/beantwoording-artikel-40-brief-over-herinrichting-stadhuispassage-roept-nieu...).
... Lees meerLees minder

Raadslid Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert stelde aan het College van B&W een aantal aanvullende vragen over de herinrichting van de Stadhuispassage en aanleg van het terras bij restaurant Marrees.

De reden hiervoor was dat de beantwoording van het College van B&W van vragen die DUS Weert middels een eerdere Artikel-40 brief (dd. 19 september) over deze kwestie stelde, weer diverse nieuwe vragen opriep.

Lees deze nieuwe vragen en alles wat eraan vooraf ging via de link naar de website van DUS Weert (https://dusweert.nl/dusweert/beantwoording-artikel-40-brief-over-herinrichting-stadhuispassage-roept-nieuwe-vragen-op).

Reacties op Facebook

Om er zeker van te zijn dat er gewerkt wordt volgens het "gelijke monniken-gelijke kappen"-principe?!

2 weeken geleden

DUS Weert

Woensdag 13 november is er weer een vergadering van de gemeenteraad van Weert. Op de agenda staan o.a.:
- Aanvraag omgevingsvergunning geitenhouderij Grotesteeg 8a.
- Beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders 2020 tot en met 2022.
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020.
- Parkeerverordening 2020.
- Verzoek tot samenwerking visieontwikkeling Horne Quartier en De Lichtenberg.
- Prestatieafspraken 2020 tussen woningcorporaties, huurdersbelangen-verenigingen en gemeente.

Wilt u de onderstaande door DUS Weert bij de begroting (mede)ingediende Moties en Amendementen lezen?
Klik dan op deze link naar het betreffende artikel op onze website (dusweert.nl/dusweert/reactie-dus-weert-op-meerjarenbegroting-2020).

MOTIE Spoorverbinding Antwerpen-Hamont-Weert (verworpen met 2 voor en 25 tegen stemmen).
AMENDEMENT Fietsparkeren (verworpen met 2 voor en 25 tegen stemmen).
AMENDEMENT Terugdraaien bezuiniging armoedebeleid (aangenomen met 24 voor en 4 tegen stemmen).
AMENDEMENT Raad vet aan zet (unaniem aangenomen).
AMENDEMENT Laadpalen elektrisch vervoer (unaniem aangenomen).
AMENDEMENT OZB-verhoging (aangenomen met 17 voor en 10 tenestemmen).
... Lees meerLees minder

Load more

DUS Weert – De Ultieme Samenwerking

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Onze raads- en commisie leden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Mieke Marechal – Wolter
Gemeenteraadslid

Peter Weekers
Commissielid

Peter van Akkerveken
Commissielid

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.