DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Politiek nieuws

29 september 2020

Antwoord van College van B&W op vraag DUS Weert over Corona-teststraat

22 september 2020

DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (22 sept.)

18 september 2020

DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (18 sept.)

12 september 2020

DUS Weert stelde vragen over Corona-teststraat, Luchtbehandeling Gemeentehuis, Groenonderhoud

Agenda 2020

 • De fractie vergaderingen in 2020 zijn gepland op 21 september, 12 oktober, 2, 9 & 30 november en 14 december. Aanvang 19:30 uur in de commissiekamers van het Gemeentehuis.

 • 6 oktober. Informatiebijeenkomst (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 7 oktober. Sprekersplein (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 13 oktober. Commissie Samenleving & Inwoners (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 14 oktober. Commissie Ruimte & Economie (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 15 oktober. Commissie Middelen & Bestuur (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 4 november. Gemeenteraad (19:30 uur, Gemeentehuis).

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

5 uren geleden

DUS Weert

DUS Weert deed op 14 september een oproep aan het college van B&W om samen met onze buurgemeente(n) op te trekken om een Corona-teststraat in onze regio te realiseren en kreeg onlangs een antwoord hierop van het College.

Het college heeft het verzoek van DUS Weert besproken in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Limburg en vervolgens door de GGD nader onderbouwd. Deze geven aan dat een Corona-teststraat in onze regio onder het huidige beleid/omstandigheden niet haalbaar is. De GGD is genoodzaakt een zo effectief mogelijke spreiding voor haar testlocaties in te richten.
Deze spreiding is nu voorzien op de plekken in Venlo en Urmond. De locaties in Eersel welke volgende maand verhuist naar Valkenswaard, Helmond en Eindhoven kunnen voor inwoners van het Weerterland op dit moment als alternatieve locaties dienen om zich te laten testen.

Uitbreiding van teststraten door de GGD is op dit moment (nog) niet aan de orde aangezien de bovengrens van de testcapaciteit bij de GGD is bereikt. Toch wil het college zich samen met Nederweert voor de wat langere termijn sterk maken om de eventuele aanvullende teststraat in onze regio mogelijk te maken.
... Lees meerLees minder

DUS Weert deed op 14 september een oproep aan het college van B&W om samen met onze buurgemeente(n) op te trekken om een Corona-teststraat in onze regio te realiseren en kreeg onlangs een antwoord hierop van het College.

Het college heeft het verzoek van DUS Weert besproken in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Limburg en vervolgens door de GGD nader onderbouwd. Deze geven aan dat een Corona-teststraat in onze regio onder het huidige beleid/omstandigheden niet haalbaar is. De GGD is genoodzaakt een zo effectief mogelijke spreiding voor haar testlocaties in te richten. 
Deze spreiding is nu voorzien op de plekken in Venlo en Urmond. De locaties in Eersel welke volgende maand verhuist naar Valkenswaard, Helmond en Eindhoven kunnen voor inwoners van het Weerterland op dit moment als alternatieve locaties dienen om zich te laten testen.

Uitbreiding van teststraten door de GGD is op dit moment (nog) niet aan de orde aangezien de bovengrens van de testcapaciteit bij de GGD is bereikt. Toch wil het college zich samen met Nederweert voor de wat langere termijn sterk maken om de eventuele aanvullende teststraat in onze regio mogelijk te maken.

Reacties op Facebook

Dus is dus ook al gek gemaakt door de corona gekte. Misschien is een teststraat voor de normale griep een optie. Ik geloof de griep is uitgestorven in nederland. Misschien vinden jullie er nog een.

7 dagen geleden

DUS Weert

DUS Weert is een lokale politieke beweging die haar oor te luisteren legt bij de inwoners van de gemeente Weert en regelmatig op locatie-bezoeken gaat. In de afgelopen periode bezochten de raads- en commissieleden van DUS Weert onder andere:

• Het gezin van mevrouw Meinhardt wonende op een van de woonwagenlocaties in Weert. Mevrouw Meinhardt is een voorvechter van de belangen woonwagenbewoners en in het bijzonder van de Sinti’s. Het echtpaar Meinhardt zet zich in voor het behoud van de tradities en cultuur van de Sinti, daarvoor kregen ze in 2017 de Erfgoedprijs van de Gemeente Weert uitgereikt (www.weertdegekste.nl/2017/10/sinti-winnaar-erfgoedprijs-monumentje-geluk). Ze gaf aan welke problemen woonwagenbewoners nog steeds ervaren in het dagelijkse leven. Ook kwamen de problemen in verband met een tekort aan standplaatsen aan de orde. Uit het onderzoek dat Compaenen uitvoerde kwam naar voren dat het zou gaan om een tekort van ruim 30 standplaatsen (op 17 september 2020). Uit een eigen inventarisatie van de bewoners blijkt dat er inmiddels al ruim 45 echtparen/gezinnen zijn die wachten op een standplaats (17 sept.).

• Omwonenden van het Vrakkerplein (Boshoven). De ‘verzuring’ van de relatie tussen de Stichting VrakkerPlein en de Gemeente Weert maakt dat de voorgenomen herinrichting en verfraaiing in gevaar komt. Bij het project dat een voorbeeld voor burgerparticipatie is waren zowel de wijk, vele organisaties, vrijwilligers en kansarme jongeren betrokken. Door het ontbreken van het na-traject stopt de Stichting met haar werk (21 sept.).

• Enkele bewoners van de Beatrixlaan die vragen stellen bij de mogelijke komst van een Cruijff Court op het terrein van het RKEC aan de Beatrixlaan, op korte afstand en recht tegenover de woningen. Men is absoluut niet tegen een Cruijff Court in Weert maar zet grote vraagtekens bij de locatiekeuze van de gemeente. Voor het Cruijff Court zouden zeker geschiktere locaties te vinden zijn die bovendien wel zouden kunnen rekenen op draagkracht vanuit de buurt (21 sept.).

• Een groep van ruim 25 bewoners van de omgeving Kesselstraat/Gulikstraat die zich ernstige zorgen maken en vragen stellen over de komst van tijdelijke woningen op het grasveldje in hun wijk. Ook uitten ze hun bezorgdheid over de gang van zaken en de manier waarop het plan werd gepresenteerd. In dit gebied is er bovendien al veel overlast van drugdealers en hangjongeren die overlast veroorzaken (22 sept.).
... Lees meerLees minder

Reacties op Facebook

Zoveel meldingen gedaan voor drugsoverlast word totaal niks aangedaan .

Jammer dat er op de foto's geen mensen te zien zijn.

Bianca Meinhardt

Load more

DUS Weert – De Ultieme Samenwerking

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Onze raads- en commisie leden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Mieke Marechal – Wolter
Gemeenteraadslid

Peter Weekers
Commissielid

Peter van Akkerveken
Commissielid

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.