Nieuws

Microhal Moesel, Huisvesting Arbeidsmigranten, Visie op de Singels, Honden Ravotterrein en ‘Verdozing’ Bedrijfsterreinen

| Politiek nieuws, Uncategorized | No Comments
DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 14 april. Hieronder leest u over diverse actuele zaken. Met op het oog een kleine agenda werd het toch nog bijna half twaalf afgelopen woensdag. Na het benoemen van twee nieuwe commissieleden volgde de Uitbreiding van het IKC Laar. Daar ging de raad mee akkoord. Op Hushoven krijgen ze een…

Pas op de plaats … of doorduwen? (een beschouwing)

| Politiek nieuws | No Comments
Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Ze moeten weten en aanvoelen wat er in de gemeenschap leeft. De signalen uit de samenleving vertalen in beleid en uitvoering is daarbij een volgende stap. Soms moeten raadsleden besluiten nemen waarbij al bij voorbaat vaststaat dat er gedoe van komt. De huisvesting van arbeidsmigranten is daarvan een goed voorbeeld. In december 2018 heeft de raad…

Agenda 2019

 • Fractie vergaderingen op elke maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de Wertha kamer van het gemeentehuis, met uitzondering van de vakantie- en feestdagen.
 • 17 april. Gemeenteraad (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 6 mei. Dialoogavond broedplaats DUS Weert. Locatie Buurthuis Fatima (Nieuwstraat 11); aanvang 19:30 uur (binnenlopen vanaf 19:00 uur).
 • 7 mei. Informatiebijeenkomst (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 8 mei. Sprekersplein (19:30 uur, Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3, 6006ZH, Weert).
 • 14 mei. Commissie Samenleving & Inwoners (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 15 mei. Commissie Ruimte & Economie (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 16 mei. Commissie Middelen & Bestuur (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 29 mei. Gemeenteraad – Behandeling Kadernota (14:00 uur, Gemeentehuis).
 • 5 juni. Gemeenteraad (19:30 uur, Gemeentehuis).

 

Facebook

3 weeken geleden

DUS Weert

Pas op de plaats .. of doorduwen? Raadslid Rob van Dooren schreef naar aanleiding van de onrust die ontstaan is over de huisvesting van arbeidsmigranten een beschouwing. In deze beschouwing geeft hij aan dat soms ook onpopulaire besluiten genomen moeten worden die op weerstand kunnen stuiten. "Ook dan zal een raadslid de rug recht moeten houden". Wat hij vooral in zijn beschouwing zegt is dat de gemeente, die voorstaat voorop te willen lopen bij burgerparticipatie en overheidsparticipatie, actief met burgers in gesprek moet gaan. Omwonenden willen zekerheden over hoe overlast door arbeidsmigranten in hun wijk/buurt voorkomen wordt en dat o.a. openbare orde en veiligheid in en om de huisvesting van arbeidsmigranten gegarandeerd wordt. Hoe werken instanties samen als het mis gaat, waar kunnen burgers terecht bij klachten en calamiteiten? Terechte vragen. In het raadsvoorstel van december 2018 wat hierover ging stond dat separaat een voorstel uitgewerkt wordt over bovengenoemde zaken. Dat voorstel is er nu (nog) niet. Dat zou wel moeten. "Eerst helderheid over dat soort zaken alvorens onomkeerbare besluiten worden genomen. Daarom is het tijd voor een pas op de plaats": aldus van Dooren.
De volledige beschouwing kun je lezen op de website: dusweert.nl/…/pas-op-de-plaats-of-doorduwen-een-be…/
... Lees meerLees minder

Pas op de plaats .. of doorduwen? Raadslid Rob van Dooren schreef naar aanleiding van de onrust die ontstaan is over de huisvesting van arbeidsmigranten een beschouwing. In deze beschouwing geeft hij aan dat soms ook onpopulaire besluiten genomen moeten worden die op weerstand kunnen stuiten. Ook dan zal een raadslid de rug recht moeten houden. Wat hij vooral in zijn beschouwing zegt is dat de gemeente, die voorstaat voorop te willen lopen bij burgerparticipatie en overheidsparticipatie, actief met burgers in gesprek moet gaan. Omwonenden willen zekerheden over hoe overlast door arbeidsmigranten in hun wijk/buurt voorkomen wordt en dat o.a. openbare orde en veiligheid in en om de huisvesting van arbeidsmigranten gegarandeerd wordt. Hoe werken instanties samen als het mis gaat, waar kunnen burgers terecht bij klachten en calamiteiten? Terechte vragen. In het raadsvoorstel van december 2018 wat hierover ging stond dat separaat een voorstel uitgewerkt wordt over bovengenoemde zaken. Dat voorstel is er nu (nog) niet. Dat zou wel moeten. Eerst helderheid over dat soort zaken alvorens onomkeerbare besluiten worden genomen. Daarom is het tijd voor een pas op de plaats: aldus van Dooren.
De volledige beschouwing kun je lezen op de website: https://dusweert.nl/…/pas-op-de-plaats-of-doorduwen-een-be…/

Reacties op Facebook

Dat moeilijke beslissingen ook genomen moeten worden ... eens! Burgerparticipatie = moet! (NB waar blijven de beloftes tijdens de verkiezingen over de rol van de wijkraden ???) Voor wat betreft arbeidsmigranten hebben wij (wijkraad rond de kazerne) vóór de stemming van 19 december j.l. een visiedocument geschreven en langs alle partijen gegaan. Resultaat: niks ! iedereen in de raad zat er apathisch bij, keek ernaar en stemde in. Zelf Geen visie.!!! Gevolg we zitten o.a. door politiek geklungel nog tot einde jaar met arbeidsmigranten. Dezelfde exploitant van distributie centra van uit te buiten arme sloebers, zit krokodillentranen te huilen in de rechtbank, " ik kan geen woonruimte voor ze vinden..". Die zelfde heer die nu het plan heeft om op het oude Philips terrein ( weer in dezelfde wijk !!!) Nog een bedenkelijk centrum bouwen. De rechtzaak heeft me een aantal zaken geleerd. O.a. pure uitbuiting, handjeklap met b&W, en vooral : de lusten (extreme winst) pakken , maar de sociale en maatschappelijke lasten op de gemeenschap ( o.a. onze wijk) afwentelen. Gewetenloos.

Pas op de plaats. Absoluut ! Hoe fout is het gedogen in de kazerne geweest!

Wat gaat er gebeuren met de leefbaarheid van de stad? Wat is het vergezicht van Weert als plaats om te wonen? Blijft er een goed evenwicht bestaan? Hoe denken jullie over cultuur, toerisme, forenzen, sport en scholen en hoe dit in de toekomst samen gaat? Waar willen jullie naar toe? Een multiculturele 'melting pot' met allerlei nationaliteiten door elkaar? Het centrum van de stad wordt steeds leger en soms zelfs een beetje verpauperd, hoe denken jullie dat aan te pakken? Vinden Weertenaren de identiteit van de stad nog aantrekkelijk? Voelen zij zich hier nog thuis? Er stond een artikel in de NRC over uitzendburo's die voornamelijk met arbeidsimmigranten werken, hoe er met hun wordt omgegaan, hoe ze worden uitgebuit etc. Zij krijgen zeer slecht betaald, en hierdoor kan criminaliteit, drankzucht etc. ontstaan. Zou ik zeker lezen. Is dat we willen, we hebben het al gezien met de enorme overlast bij HQ. Er bestaat een kans dat er een hele commerciële industrie wordt opgetakeld met projectontwikkelaars, aannemers, uitzendburo's etc. die dik geld gaan verdienen terwijl de arbeiders in containers wonen en uitgebuit, willen wij dat en waarom? Is er überhaupt wel nagedacht over de gevolgen over 10-20 jaar?

Load more

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Onze raads- en commisie leden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Piet Scholten
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Mieke Marechal-Wolter
commissielid niet-raadslid B&I
(= raadscommissie bedrijfsvoering en inwoners)

Peter Weekers
commissielid niet-raadslid R&E
(= raadscommissie ruimte en economie)

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.