Nieuws

Raadslid Piet Scholten verhuist en verlaat daardoor de Gemeenteraad van Weert

| Politiek nieuws | No Comments
Raadslid Piet Scholten van DUS Weert verhuist binnenkort naar Nederweert. Door deze verhuizing zal hij per 19 juli aanstaande zijn raadslidmaatschap in de gemeente Weert beëindigen. In de periode dat Piet Scholten raadslid was viel zijn expertise op het gebied van financiën binnen DUS Weert op. Met weinig woorden kan hij helder omschrijven hoe de financiële vlag bij de gemeente…

Artikel-40 vragen over het hondenpoepbeleid

| Politiek nieuws | No Comments
Hondenbezitters lees de vragen die de fracties van D66, Goubet-Duijsters en DUS Weert aan het College van B&W hebben gesteld, want wat ziet de hondenbezitter in Weert eigenlijk terug van het door hem betaalde bedrag aan hondenbelasting? Vragen over het Hondenpoepbeleid: In welke mate heeft deze nota geleid tot vermindering van het aantal klachten m.b.t. de overlast van hondenpoep in…

Agenda 2019

 • De fractie vergaderingen in 2019 zijn op 1 juli, 9 en 23 sept., 21 okt., 4 en 18 nov. en 2 en 16 dec. van 19.30 tot 22.00 uur in de Wertha kamer van het gemeentehuis.
 • ZOMER RECES

 

Facebook

5 dagen geleden

DUS Weert

Tijdens het Zomerreces zijn er geen commissie- en raadsvergaderingen gepland bij de gemeente Weert. DUS Weert wenst iedereen een schitterende vakantie. ... Lees meerLees minder

2 weeken geleden

DUS Weert

Conny Beenders-van Dooren, Piet Scholten en Peter Weekers van de fractie DUS Weert waren aanwezig bij het bezoek dat de Commissaris van de Koning, de heer Bovens, bracht aan het Zorgplein aan de Vogelsbleek 1 in Weert.

Conny Beenders-van Dooren en Peter Weekers kregen tijdens dit bezoek van Raoul Bakkes, Directeur Zorg en Dienstverlening van Land van Horne, uitgebreide achtergrond informatie over de nieuwe manier van zorgverlening in dit onlangs geopende Zorgplein van Land van Horne.

Na het bezoek ging Gouveneur Bovens met leden van de gemeenteraad van Weert in gesprek over de stand van zaken in Weert.

Alle foto's zijn gemaakt door Frank Caris.
... Lees meerLees minder

Load more

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Onze raads- en commisie leden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Piet Scholten
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Mieke Marechal-Wolter
commissielid niet-raadslid B&I
(= raadscommissie bedrijfsvoering en inwoners)

Peter Weekers
commissielid niet-raadslid R&E
(= raadscommissie ruimte en economie)

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.