Nieuws

Bomenkap IJzeren Man, Huurwoningen Leuken, verhuizing Kwintet en openstelling publieksbalie gemeentehuis

| Politiek nieuws | No Comments
DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 maart. Hieronder leest u iets over 4 actuele zaken.   1. Uitbreiding dienstverlening Publieksbalies. In de week voorafgaande aan de raadsvergadering had DUS Weert een mini-enquête gehouden over uitbreiding van de dienstverlening bij de publieksbalies in het gemeentehuis: wat zouden de inwoners van Weert het liefste willen? Uit deze…

Artikel-40 vragen over de resultaten van de vriendschapsrelatie met de stad Yuhang (Volksrepubliek China)

| Politiek nieuws | No Comments
DUS Weert raadslid Rob van Dooren vraagt op 8 maart aan het College van B&W of men bereid is om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken van de vriendschapsrelatie tussen Weert en de Chinese stad Yuhang. De reden voor deze vraag is dat de gemeenteraad onlangs het verslag heeft mogen ontvangen van het werkbezoek van het…

Agenda 2019

 • Fractie vergaderingen op elke maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de Wertha kamer van het gemeentehuis, met uitzondering van de vakantie- en feestdagen.
 • 19 maart. Informatiebijeenkomst (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 27 maart. Sprekersplein (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 2 april. Commissie Samenleving & Inwoners (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 3 april. Commissie Ruimte & Economie (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 4 april. Commissie Middelen & Bestuur (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 17 april. Gemeenteraad (19:30 uur, Gemeentehuis).

 

Facebook

3 dagen geleden

DUS Weert

Het wijkgebouw het Kwintet in Boshoven verplaatsen naar het gebouw van de Odaschool aan Annendaal? DUS Weert stemde tijdens de raadsvergadering van13 maart jl. tegen dit voorstel. Reden hiervoor is dat deze tijdelijke verhuizing (die wel tien jaar kan gaan duren) een behoorlijke aanslag is op het woongenot van de buurtbewoners. Denk daarbij o.a. aan een forse toename van verkeersoverlast zowel overdag als 's-avonds binnen twee woonerven. Desondanks is het voorstel door een meerderheid van de raadfracties aangenomen wat bij de aanwezige buurtbewoners voor nogal wat bezorgdheid en teleurstelling zorgde. DUS Weert deelt die bezorgdheid en begrijpt de teleurstelling en is niet overtuigd dat de aanleg van achttien extra parkeerplaatsen (waar jammer genoeg groen voor opgeofferd moet worden) een oplossing gaan bieden voor de voorspelbare (verkeers-) overlast.
Op de website van DUS Weert leest u meer informatie over de onderwerpen die in de raadsvergadering aan de orde kwamen: dusweert.nl/dusweert/bomenkap-ijzeren-man-huurwoningen-leuken-verhuizing-kwintet-en-openstelling-...
... Lees meerLees minder

Het wijkgebouw het Kwintet in Boshoven verplaatsen naar het gebouw van de Odaschool aan Annendaal? DUS Weert stemde tijdens de raadsvergadering van13 maart jl. tegen dit voorstel. Reden hiervoor is dat deze tijdelijke verhuizing (die wel tien jaar kan gaan duren) een behoorlijke aanslag is op het woongenot van de buurtbewoners. Denk daarbij o.a. aan een forse toename van verkeersoverlast zowel overdag als s-avonds binnen twee woonerven. Desondanks is het voorstel door een meerderheid van de raadfracties aangenomen wat bij de aanwezige buurtbewoners voor nogal wat bezorgdheid en teleurstelling zorgde. DUS Weert deelt die bezorgdheid en begrijpt de teleurstelling en is niet overtuigd dat de aanleg van achttien extra parkeerplaatsen (waar jammer genoeg groen voor opgeofferd moet worden) een oplossing gaan bieden voor de voorspelbare (verkeers-) overlast.
Op de website van DUS Weert leest u meer informatie over de onderwerpen die in de raadsvergadering aan de orde kwamen: https://dusweert.nl/dusweert/bomenkap-ijzeren-man-huurwoningen-leuken-verhuizing-kwintet-en-openstelling-publieksbalie-gemeentehuis/

 

Reacties op Facebook

De gymzaal op Boshoven staat al lang leeg, kunnen ze daar niet naartoe verhuizen.... Parkeerplaatsen zijn er al....

Weer een gevalletje van niet luisteren naar de bewoners...

3 dagen geleden

DUS Weert

Het recente bosonderhoud bij in natuurgebied de IJzeren Man, waar forse bomenkap plaatsvond, heeft gezorgd dat de raadsfracties Goubet-Duisters en DUS Weert tijdens de raadvergadering van 13 maart jl. in een motie voor opheldering vroegen. Vanuit de bevolking kwamen namelijk nogal wat verontruste reacties over de bomenkap waarin gesteld werd dat teveel gezonde bomen gekapt zouden zijn terwijl omgewaaide bomen, scheef gewaaide bomen, dode bomen en loshangende takken voor onveilige situaties zorgen. Daarnaast vonden inwoners dat zij niet juist en/of onvolledig waren geïnformeerd over het op grote schaal kappen van bomen in het natuurgebied. De wethouder zegde toe dat binnenkort een raadsinformatiebrief verschijnt met uitleg over de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast zal een rondwandeling in het IJzeren Man gebied worden georganiseerd waarbij door de Bosgroep Zuid Nederland uitleg gegeven wordt over het bosbeheer. ... Lees meerLees minder

Het recente bosonderhoud bij in natuurgebied de IJzeren Man, waar forse bomenkap plaatsvond, heeft gezorgd dat de raadsfracties Goubet-Duisters en DUS Weert tijdens de raadvergadering van 13 maart jl. in een motie voor opheldering vroegen. Vanuit de bevolking kwamen namelijk nogal wat verontruste reacties over de bomenkap waarin gesteld werd dat teveel gezonde bomen gekapt zouden zijn terwijl omgewaaide bomen, scheef gewaaide bomen, dode bomen en loshangende takken voor onveilige situaties zorgen. Daarnaast vonden inwoners dat zij niet juist en/of onvolledig waren geïnformeerd over het op grote schaal kappen van bomen in het natuurgebied. De wethouder zegde toe dat binnenkort een raadsinformatiebrief verschijnt met uitleg over de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast zal een rondwandeling in het IJzeren Man gebied worden georganiseerd waarbij door de Bosgroep Zuid Nederland uitleg gegeven wordt over het bosbeheer.

 

Reacties op Facebook

Voedselbank van maken met permacultuur is een strak plan i.p.v. snoesjes 👍🏼💋

Load more

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Onze raads- en commisie leden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Piet Scholten
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Mieke Marechal-Wolter
commissielid niet-raadslid B&I
(= raadscommissie bedrijfsvoering en inwoners)

Peter Weekers
commissielid niet-raadslid R&E
(= raadscommissie ruimte en economie)

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.