DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Politiek nieuws

4 augustus 2020

Hoe veilig is zwemmen in het Blauwe Meertje?

24 juli 2020

Iraaks gezin dat door Conny Beenders werd gesteund was niet illegaal !

11 juli 2020

Korte impressie van de raadsvergadering van 8 en 9 juli

9 juli 2020

DUS Weert gaat voor volledige openheid inzake de COA-gelden. Waar is het geld terecht gekomen én hoe heeft het zover kunnen komen?

Agenda 2020

 • De fractie vergaderingen in 2020 zijn gepland op 7 & 21 september, 12 oktober, 2, 9 & 30 november en 14 december. Aanvang 19:30 uur in de Werthakamer van het Gemeentehuis.
 • ZOMER RECES tot en met week-34.

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

13 uren geleden

DUS Weert

Hoe veilig is zwemmen in het Blauwe Meertje?

Op 30 juli 2020 stuurde de Dorpsraad Altweerterheide en de Stichting Groen Weert een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin ze aandacht vroegen voor o.a. het storten en mengen van mogelijke afvalstoffen en bouwafval in het Blauwe Meertje aan de Heihuisweg.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren wil graag weten of zwemmen in het Blauwe Meertje op dit moment veilig is in het kader van de volksgezondheid. Met name vanwege de mogelijke aanwezigheid van zinkassen. Verder lijkt het DUS Weert wenselijk dit zo spoedig mogelijk extern te communiceren gezien de aard en strekking van de bijgaande brief in relatie met het warme weer dat men verwacht de komende weken (dusweert.nl/dusweert/wp-content/uploads/2020/08/20200730_BRIEF_van_Dorpsraad_en_Stichting_Groen_W...).
... Lees meerLees minder

Hoe veilig is zwemmen in het Blauwe Meertje?

Op 30 juli 2020 stuurde de Dorpsraad Altweerterheide en de Stichting Groen Weert een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin ze aandacht vroegen voor o.a. het storten en mengen van mogelijke afvalstoffen en bouwafval in het Blauwe Meertje aan de Heihuisweg.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren wil graag weten of zwemmen in het Blauwe Meertje op dit moment veilig is in het kader van de volksgezondheid. Met name vanwege de mogelijke aanwezigheid van zinkassen. Verder lijkt het DUS Weert wenselijk dit zo spoedig mogelijk extern te communiceren gezien de aard en strekking van de bijgaande brief in relatie met het warme weer dat men verwacht de komende weken (https://dusweert.nl/dusweert/wp-content/uploads/2020/08/20200730_BRIEF_van_Dorpsraad_en_Stichting_Groen_Weert.pdf).

Reacties op Facebook Hoe veilig is ...

Misschien heeft Zembla wel interesse?

2 weeken geleden

DUS Weert

Iraaks gezin dat door Conny Beenders werd gesteund was niet illegaal !

In de media is meerdere malen melding gemaakt dat de ontvangen gelden van ons raadslid Conny Beenders, niet rechtmatig zouden zijn en gebruikt voor een in Nederland illegaal verblijvend gezin.

Het bestuur van DUS Weert hecht waarde aan transparantie, ontkent niet de feiten, maar wil wel dat het publiek de juiste informatie heeft.

De advocaat die de asielprocedure van het Iraaks gezin begeleide, heeft, hoe ongebruikelijk ook, gemeend een brief te moeten schrijven over de ontvangen gelden, de rechtmatige en verantwoorde besteding daarvan en, niet onbelangrijk, de legale status en situatie van het gezin.

De betreffende brief van de advocaat kunt u lezen op de website van DUS Weert (dusweert.nl/dusweert/iraaks-gezin-dat-door-conny-beenders-werd-gesteund-was-niet-illegaal).
... Lees meerLees minder

Iraaks gezin dat door Conny Beenders werd gesteund was niet illegaal !

In de media is meerdere malen melding gemaakt dat de ontvangen gelden van ons raadslid Conny Beenders, niet rechtmatig zouden zijn en gebruikt voor een in Nederland illegaal verblijvend gezin. 

Het bestuur van DUS Weert hecht waarde aan transparantie, ontkent niet de feiten, maar wil wel dat het publiek de juiste informatie heeft.

De advocaat die de asielprocedure van het Iraaks gezin begeleide, heeft, hoe ongebruikelijk ook, gemeend een brief te moeten schrijven over de ontvangen gelden, de rechtmatige en verantwoorde besteding daarvan en, niet onbelangrijk, de legale status en situatie van het gezin. 

De betreffende brief van de advocaat kunt u lezen op de website van DUS Weert (https://dusweert.nl/dusweert/iraaks-gezin-dat-door-conny-beenders-werd-gesteund-was-niet-illegaal).
Load more

DUS Weert – De Ultieme Samenwerking

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Onze raads- en commisie leden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Mieke Marechal – Wolter
Gemeenteraadslid

Peter Weekers
Commissielid

Peter van Akkerveken
Commissielid

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.