Nieuws

Algemene Beschouwing Kadernota 2020

| Politiek nieuws | No Comments
Beste inwoners van Weert, De Kadernota 2020 is het belangrijkste richtinggevende document voor het opstellen van de Begroting 2020. In de Kadernota doen Burgemeester en Wethouders (B&W) voorstellen die ze willen verwerken in de Begroting voor het jaar 2020. Meestal hebben deze voorstellen zowel inhoudelijke als financiële gevolgen. De gemeenteraad krijgt bij de behandeling van de Kadernota 2020 op 29…

Betoog over Arbeidsmigranten door DUS Weert

| Politiek nieuws | No Comments
Tijdens de Commissievergadering Ruimte en Economie van 15 mei 2019 hield raadslid Rob van Dooren namens de fractie DUS Weert het onderstaande betoog dat betrekking had op de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op twee momenteel in aanmerking komende locaties. DE LOCATIE. DUS Weert vindt, net als de Stichting Dorpsraad Stramproy, de beoogde locatie voor de grootschalige opvang van 204 arbeidsmigranten…

Agenda 2019

 • De fractie vergaderingen in 2019 zijn op 27 mei, 3 en 17 juni, 1 juli, 9 en 23 sept., 21 okt., 4 en 18 nov. en 2 en 16 dec. van 19.30 tot 22.00 uur in de Wertha kamer van het gemeentehuis.
 • 29 mei. Gemeenteraad – Behandeling Kadernota (14:00 uur, Gemeentehuis).
 • 5 juni. Gemeenteraad (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 11 juni. Informatiebijeenkomst (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 12 juni. Sprekersplein (19:30 uur, Laar, locatie nog niet bekend).
 • 18 juni. Commissie Samenleving & Inwoners (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 19 juni. Commissie Ruimte & Economie (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 20 juni. Commissie Middelen & Bestuur (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 3 juli. Gemeenteraad (19:30 uur, Gemeentehuis).

 

Facebook

1 dag geleden

DUS Weert

Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt, een kloppend stadshart en terughoudendheid met lastenverzwaring voor burgers. Een greep uit de onderwerpen waartoe DUS Weert bij het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) zal aandringen tijdens de behandeling van de zogenaamde Kadernota 2020 op 29 mei as.

In deze Kadernota staan voorstellen die in de begroting van 2020 uitgevoerd zouden moeten worden. Voorstellen die zowel inhoudelijke als financiële consequenties hebben.

Een belangrijk moment voor de gemeenteraad om naar de toekomst te kijken. De gemeenteraad kan echter in principe alleen maar ‘kennis nemen’ van de Kadernota 2020, de uitkomst van de raadsvergadering is niet bindend. De gemeenteraad kan wel een oordeel vellen of wijzigingen voordragen.
DUS Weert zal tijdens een beschouwing haar standpunten en voorstellen gemotiveerd toelichten.

Lees de volledige beschouwing op onze website: dusweert.nl/dusweert/algemene-beschouwing-kadernota-2020/
... Lees meerLees minder

3 weeken geleden

DUS Weert

Tijdens de fractievergaderingen laat DUS Weert zich graag informeren door organisaties en instellingen uit het Weerterland. Vorige week was het de buurt aan het #Munttheater. Het artikel in #DeLimburger van vandaag sluit aan bij wat we hebben besproken. Een #groot #compliment aan het adres van de directie, vrijwilligers en medewerkers.
#Munttheater waar de bezoeker o zo gastvrij wordt ontvangen. Chapeau.
... Lees meerLees minder

Load more

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Onze raads- en commisie leden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Piet Scholten
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Mieke Marechal-Wolter
commissielid niet-raadslid B&I
(= raadscommissie bedrijfsvoering en inwoners)

Peter Weekers
commissielid niet-raadslid R&E
(= raadscommissie ruimte en economie)

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.