Nieuws

Voldoende afstand tussen huisvesting arbeidsmigranten en nabijgelegen woonwijken

| Politiek nieuws | No Comments
DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied. DUS Weert is van mening dat het bestaande beleid met dit criterium…

DUS Weert pleit voor een strikt en consistent financieel beleid

| Politiek nieuws | No Comments
Volgens DUS Weert moet het beleid van de gemeente voor de komende periode tot doel hebben om de vaste lasten voor de inwoners minimaal of zelf niet te laten stijgen. Raadslid Piet Scholten pleitte er tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 dan ook voor dat er maar 1 focus diende te zijn nl. een strikt en consistent financieel beleid.…

Agenda 2019

 • De fractie vergaderingen in 2019 zijn op 17 juni, 1 juli, 9 en 23 sept., 21 okt., 4 en 18 nov. en 2 en 16 dec. van 19.30 tot 22.00 uur in de Wertha kamer van het gemeentehuis.
 • 11 juni. Informatiebijeenkomst (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 18 juni. Commissie Samenleving & Inwoners (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 19 juni. Commissie Ruimte & Economie (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 20 juni. Commissie Middelen & Bestuur (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 3 juli. Gemeenteraad (19:30 uur, Gemeentehuis).

 

Facebook

3 dagen geleden

DUS Weert

www.weertdegekste.nl/2019/06/kindcentrum-kansrijk-wil-in-2020-van-start/
De initiatiefnemers van #Kansrijk op bezoek bij de steunfractie van DUS Weert.
... Lees meerLees minder

https://www.weertdegekste.nl/2019/06/kindcentrum-kansrijk-wil-in-2020-van-start/
De initiatiefnemers van #Kansrijk op bezoek bij de steunfractie van DUS Weert.Image attachmentImage attachment

2 weeken geleden

DUS Weert

UPDATE 8 juni 2019

De in het oorspronkelijke bericht genoemde "motie vreemd aan de orde van de dag", ingediend door de fractie DUS Weert, werd als agendapunt 23A behandeld in de raadsvergadering van 5 juni 2019 en gaat over het criterium woon- en leefklimaat beleid huisvesting arbeidsmigranten.

De motie werd met VOORSTEMMEN van de fracties DUS Weert en CDA (9 stemmen vóór) en TEGENSTEMMEN van de fracties Weert Lokaal, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (18 stemmen tegen) verworpen.

Het videofragment van de behandeling van deze motie is te bekijken via de link bij agendapunt 23A van deze raadsvergadering (gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/05-juni/19:30).

---------------
OORSPRONKELIJK BERICHT

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied.

Omdat DUS Weert van mening is dat het bestaande beleid met dit criterium zou moeten worden aangepast nog voordat de eerste vergunningen worden verstrekt, had men een initiatiefvoorstel in voorbereiding waarvoor ambtelijke bijstand werd gevraagd. Helaas werd dit verzoek tot driemaal toe afgewezen (dusweert.nl/dusweert/drie-maal-een-verzoek-om-ambtelijke-bijstand-geweigerd).

DUS Weert besloot daarom om een “motie vreemd aan de orde van de dag" in te dienen die op 5 juni in de gemeenteraad zal worden behandeld. Lees het volledige bericht en de inhoud van deze motie via de volgende link dusweert.nl/dusweert/voldoende-afstand-tussen-huisvesting-arbeidsmigranten-en-nabijgelegen-woonwi...
... Lees meerLees minder

UPDATE 8 juni 2019

De in het oorspronkelijke bericht genoemde motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fractie DUS Weert, werd als agendapunt 23A behandeld in de raadsvergadering van 5 juni 2019 en gaat over het criterium woon- en leefklimaat beleid huisvesting arbeidsmigranten.

De motie werd met VOORSTEMMEN van de fracties DUS Weert en CDA (9 stemmen vóór) en TEGENSTEMMEN van de fracties Weert Lokaal, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (18 stemmen tegen) verworpen.

Het videofragment van de behandeling van deze motie is te bekijken via de link bij agendapunt 23A van deze raadsvergadering (https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/05-juni/19:30).

---------------
OORSPRONKELIJK BERICHT 

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied. 

Omdat DUS Weert van mening is dat het bestaande beleid met dit criterium zou moeten worden aangepast nog voordat de eerste vergunningen worden verstrekt, had men een initiatiefvoorstel in voorbereiding waarvoor ambtelijke bijstand werd gevraagd. Helaas werd dit verzoek tot driemaal toe afgewezen (https://dusweert.nl/dusweert/drie-maal-een-verzoek-om-ambtelijke-bijstand-geweigerd).

DUS Weert besloot daarom om een “motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen die op 5 juni in de gemeenteraad zal worden behandeld. Lees het volledige bericht en de inhoud van deze motie via de volgende link https://dusweert.nl/dusweert/voldoende-afstand-tussen-huisvesting-arbeidsmigranten-en-nabijgelegen-woonwijken

Reacties op Facebook

Succes DUS! Fijn dat er steun is voor de situatie in Stramproy.

Jiullie zetten de arbeidsmigranten weg op een negatieve wijze zo..

Onzin, er is maar één factor waar aan voldoen moet worden, DRAAGKRACHT VAN DE INWONERS...

Load more

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Onze raads- en commisie leden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Piet Scholten
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Mieke Marechal-Wolter
commissielid niet-raadslid B&I
(= raadscommissie bedrijfsvoering en inwoners)

Peter Weekers
commissielid niet-raadslid R&E
(= raadscommissie ruimte en economie)

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.