Nieuws

Toekomst Microhalcomplex : THE MOESEL BREXIT !

| Politiek nieuws | No Comments
De Britse regering krijgt op dit moment veel kritiek. Wel besluiten om uit de Europese Unie te stappen maar.... geen plan hoe het verder moet. De Britten wacht een onzekere toekomst. In Weert hebben we intussen ons eigen Brexit akkefietje. In 2015 besluit de gemeenteraad dat het anders moet met de maatschappelijke voorzieningen op Moesel. Het buurthuis, de Stegel, de…

Moties van DUS Weert mbt. Microhalcomplex Moesel en Woningbouw op stadsbruglocatie

| Politiek nieuws, Uncategorized | No Comments
DUS Weert raadsleden Conny Beenders - van Dooren, Piet Scholten en Rob van Dooren dienden voor de raadsvergadering van woensdag 6 februari een "motie vreemd aan de orde van de dag" in. Een motie krijgt die naam als er op de raadsagenda van die dag geen agendapunt staat wat over dit onderwerp gaat. De eerste motie over gaat over het…

Agenda 2019

 • Fractie vergaderingen op elke maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de Wertha kamer van het gemeentehuis, met uitzondering van de vakantie- en feestdagen.
 • 26 februari. Commissie Samenleving & Inwoners (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 27 februari. Commissie Ruimte & Economie (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 28 februari. Commissie Middelen & Bestuur (19:30 uur, Gemeentehuis).
 • 13 maart. Gemeenteraad (19:30 uur, Gemeentehuis).

 

Facebook

3 dagen geleden

DUS Weert

... Lees meerLees minder

 

Reacties op Facebook

Enthousiasme te over!

Load more

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Onze raads- en commisie leden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Piet Scholten
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Mieke Marechal-Wolter
commissielid niet-raadslid B&I
(= raadscommissie bedrijfsvoering en inwoners)

Peter Weekers
commissielid niet-raadslid R&E
(= raadscommissie ruimte en economie)

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.