Skip to main content

DUS Weert vraagt College van B&W om toezegging mbt. ‘Windpark Weert’

By 10 oktober 2018september 30th, 2019Vragen aan het College van B&W.

In de extra raadsvergadering van 9 oktober 2018 deed DUS Weert bij monde van Rob van Dooren een oproep aan het college van B&W om nu al op lokaal niveau, de maatregelen in het kader van de energietransitie in het Klimaatakkoord en de lokale ambities op het gebied van energieneutraliteit uit te voeren op een wijze die voor de mensen in Weert haalbaar en betaalbaar is.

Hieronder volgt de tekst van zijn betoog met het verzoek voor een toezegging.

  • Voorzitter een raadsvoorstel voorbereiden over het plaatsen van windmolens is geen alledaagse bezigheid voor de ambtelijke medewerkers. Lof voor allen die bij de voorbereiding van dit voorstel betrokken zijn geweest.

  • Lof voor het college dat zich met woord én daad inzet om de lokale ambities op het gebied van energieneutraliteit waar te maken en de raad daar op een open en transparante wijze in meeneemt.
  • Lof voor Weert Energie en Eneco voor hun moed en het enthousiasme waarmee er wordt gewerkt om in Weert een windpark van de grond te krijgen.
  • De wens van de Coöperatie Nieuwe Energie Weert om in Weert een windpark te realiseren is met het vaststellen van dit raadsvoorstel nog geen gelopen race. Met name de toekenning van de SDE+ subsidie is van groot belang voor het doorgaan van het project. Medio februari is bekend of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.
  • Voorzitter dit voorstel komt precies in een periode dat de landelijke politiek druk doende is om het Klimaatakkoord handen en voeten te geven. De komende tijd zullen er tal van maatregelen worden aangekondigd om de voorgenomen energietransitie mogelijk te maken.
  • Uiterlijk in 2021 moeten alle gemeenten een transitievisie warmte hebben opgesteld waarin een tijdspad van verduurzaming per wijk is vastgelegd. Deze visie moet worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
  • Het lijkt erop dat er bij het Klimaatakkoord sprake is van een nieuwe decentralisatie. In dit geval op het gebied van klimaatzorg. Het kan volgens DUS Weert echter niet zo zijn dat de rekening daarvan (bijna) uitsluitend belandt bij de burgers.
  • Met de praktische en financiële gevolgen van de energietransitie zullen we, hoe dan ook, allemaal te maken krijgen. Dit betekent, zoals het er nu naar uitziet, voor veel gezinnen een extra lastenverhoging in een toch al onzekere tijd.
  • Daarom roepen we het College nu al op om, op lokaal niveau, de maatregelen in het kader van de energietransitie in het Klimaatakkoord en de lokale ambities op het gebied van energieneutraliteit, uit te voeren op een wijze die voor de mensen in Weert haalbaar en betaalbaar is.
  • Zou u ons die toezegging willen doen?