Skip to main content

DUS Weert stelt Artikel-40 vragen over hoge ambitie College B&W ten aanzien van energietransitie

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelt het College van B&W vragen over de hoge ambitie van de Gemeente Weert ten aanzien van de energietransitie.

De reden voor deze vragen is dat het College van B&W als doelstelling heeft dat Weert in 2040 energieneutraal zou moeten zijn. Deze ambitie staat echter niet op zichzelf want de Regionale Energie Strategie (RES-NML) en het lokale energiebeleid, dat vorm zal krijgen in de Routekaart Energieneutraal Weert 2040, zijn onderdeel van het totaal aan maatregelen in Nederland om te komen tot een duurzame samenleving.

Naast financiële gevolgen zal de lokale ambitie ten aanzien van de energietransitie impact hebben op de omgeving.

U leest hier de volledige tekst van de Artikel-40 vragen.