Skip to main content

DUS Weert stelt Artikel-40 vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten ten tijde van de Coronacrisis

Onlangs heeft DUS Weert vernomen dat het College een positief besluit heeft genomen op de vergunningsaanvraag om 108 arbeidsmigranten te huisvesten op de Dr. Schaepmanstraat in Weert.

In het verlengde hiervan heeft DUS Weert een aantal vragen die betrekking hebben op het verlenen van deze vergunning m.b.t. huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dr. Schaepmanstraat in Weert en mogelijk ook op andere nog in aanvraag zijnde vergunningen c.q. voornemens tot realisatie van woonruimte voor arbeidsmigranten in het algemeen en specifiek aan de Industrieweg in Stramproy.

DUS Weert stelt hierover aan het College van B&W de volgende vragen:

  1. Op welke termijn verwacht het College dat de arbeidsmigranten daar gehuisvest gaan worden?
  2. In hoeverre is bij de realisatie van huisvesting van arbeidsmigranten de Corona-maatregel 1,5 meter afstand behouden gewaarborgd.
  3. In hoeverre worden de andere maatregelen toegepast?
  4. Op welke manier gaat u als lokale overheid toezien op het naleven van de Coronamaatregelen en welke mogelijkheden heeft u om hiertegen op te treden?
  5. Heeft u overleg gehad met de initiatiefnemers over het naleven van de landelijk geldende maatregelen en hoe gaan de initiatiefnemers dit garanderen?
  6. Kunt u eisen dat de initiatiefnemers de maatregelen naleven en bied het huisvesten van minder arbeidsmigranten hierin wellicht perspectief?
  7. Op welke manier spant de gemeente zich in om er zorg voor te dragen dat ook arbeidsmigranten veilig kunnen wonen en werken in dit Corona-tijdperk?
  8. Heeft u in de afgelopen maanden controles uitgevoerd op naleving van de geldende regels bij agrarische- en andere bedrijven en woningen, die arbeidsmigranten huisvesten of bent u dat van plan om periodiek te doen?

DUS Weert maakt zich in toenemende mate zorgen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook zij verdienen een veilige woon- en werkomgeving.

U leest hier de door DUS Weert ingediende brief met Artikel-40 vragen.