Skip to main content

DUS Weert stelt artikel-40 vragen over aanpassingen in de Stadhuispassage

By 8 oktober 2019oktober 29th, 2019Artikel-40 Brieven

In de Commissievergadering Ruimte & Economie van 12 september j.l. verzocht raadslid Conny Beender-van Dooren van DUS Weert de wethouder om uitleg te geven over de aanpassingen in de Stadhuispassage ter hoogte van het aldaar gelegen restaurant. De vragen gingen over:

 1. Het besluit,
 2. De kosten van de werkzaamheden,
 3. De dekking.

Wethouder van Eijk antwoordde daarop het volgende:

 1. Er is geen collegebesluit,
 2. De kosten zijn niet inzichtelijk te maken,
 3. De kosten zijn onder andere gedekt uit het krediet stadhuis.

Naar aanleiding hiervan stelde DUS Weert onlangs aanvullende artikel-40 vragen omdat na de herinrichting van de Stadhuispassage, bij en om het terras van restaurant Marrees, opnieuw aanpassingen zijn verricht.

 1. Op wiens initiatief hebben de aanpassingen plaatsgevonden?
 2. Welke aanpassingen hebben er plaatsgevonden?
 3. Wat was de reden voor deze aanpassingen?
 4. Waarom ligt aan deze aanpassingen geen collegebesluit ten grondslag?
 5. Waarom is de raad hierover niet actief geïnformeerd?
 6. Waarom is de raad niet actief gemeld dat er geld van het stadhuiskrediet is gebruikt voor een ander doel dan door de raad beschikbaar gesteld?
 7. Wie is verantwoordelijk voor de aanplant van de bloembakken die aan de buitenzijde van het terras staan?
 8. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?
 9. Hoe denkt u over de mogelijke precedentwerking?

U leest hier de volledige tekst van de Artikel-40 vragen.

U leest hier de beantwoording van de bovenstaande vragen door het College van B&W.