Skip to main content

DUS Weert stelde vragen over ontwikkelingen Sint Jans Gasthuis in relatie tot Corona problematiek

By 3 oktober 2020Actueel Nieuws

Op 3 september stelde Rob van Dooren van DUS Weert vragen aan het college van B&W over de ontwikkelingen van het Sint Jans Gasthuis in relatie tot de wereldwijde Corona problematiek. Het College zocht voor de beantwoording van de vragen contact met het Sint Jans Gasthuis.

Hieronder staan de vragen die DUS Weert stelde met daaronder de antwoorden van het College van B&W zoals deze met het Sint Jans Gasthuis zijn afgestemd.

VRAAG 1:
Actuele stand van zaken rond de toekomstplannen van het SJG, de eventuele invloed van CORONA hierop en worden in de toekomst ook andere vormen van zorgverlening overwogen.

ANTWOORD:
Het Sint Jans Gasthuis is bezig met de concretisering van de toekomstrichting zoals deze aan de raad is gepresenteerd. Het COVID-19 virus heeft de inzichten in de plannen niet gewijzigd.


VRAAG 2:
Heeft de corona-uitbraak voor de korte en lange termijn nadelige invloed op de exploitatieresultaten en het eigen vermogen van het ziekenhuis en komt de continuïteit hierdoor in gevaar?

ANTWOORD:
Het Sint Jans Gasthuis wordt conform de landelijke regeling deels gecompenseerd voor de extra gemaakte kosten. Voor 2020 zal er een negatief effect op de exploitatie zichtbaar zijn. Maar het Sint Jans Gasthuis streeft er naar dat er geen structureel nadeel ontstaat. De financiële gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk.

VRAAG 3:
Heeft het SJG beroep gedaan op de zorgverzekeraars voor mogelijke financiële ondersteuning door zorgverzekeraars?

ANTWOORD:
De landelijke regeling van de brancheverenigingen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars is ook van toepassing op het Sint Jans Gasthuis in Weert. Het precieze effect van de regeling voor de ziekenhuizen is nog niet duidelijk, mede omdat niet bekend is wat de financiële gevolgen zullen zijn van de komende periode. Dat geldt voor Sint Jans Gasthuis in Weert maar ook voor alle andere ziekenhuizen. Meer inzicht hierin wordt eind dit jaar verwacht. De definitieve verrekening zal waarschijnlijk pas kunnen plaatsvinden in 2022. Een deel van de zorgproductie die is gestart in 2020 zal in 2021 worden afgerond. Met het vaststellen van die Jaarrekening 2022 is er op zijn vroegst op dat moment pas definitief zicht op het effect voor 2020.