Skip to main content

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: BEGROTING 2020
De begroting wordt, evenals de kadernota, sluitend gemaakt door incidentele middelen. Daarnaast stelt het College van B&W voor de lokale belastingen te verhogen.

  1. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen gebruik wordt gemaakt van de incidentele middelen?
  2. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen verhoging van de lokale heffingen plaatsvindt?


* Vragen over: PARKEREN EN PARKEERTARIEVEN
In de begroting 2020 staan een aantal maatregelen mbt. parkeren en parkeertarieven. Aanvullend op al eerder gegeven antwoorden toch nog de volgende extra vragen:

  1. Wat zijn de gevolgen van de parkeerverordening?
  2. Wat zijn de gevolgen voor de parkeertarieven, abonnementen, mantelzorgkaart, gehandicaptenkaart en vergunningen? Stijging in euro’s?
  3. Waarom wordt de prijs van de zogenaamde parkeerbundel niet verhoogd?
  4. Blijft de Suffolkweg onbetaald parkeren?
  5. Hoeveel parkeerbundels zijn er uit gegeven inclusief de bundels voor de ambtenaren?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.

* Vragen over: DEPOT AAN INDUSTRIEKADE VOOR VERONTREINIGDE GROND
Aan de Industriekade komt een gronddepot voor de grond die uit de wijk Keent komt. Deze grond moet worden onderzocht op verontreiniging en giftige stoffen.

  1. Waarom is dit niet in het voortraject al opgemerkt?
  2. Hoe hoog zijn de kosten en uit welk budget wordt dit betaald (budget bodemsanering is op)?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.

Aanvullend op de beantwoording door het College van B&W toch nog deze reactie en aanvullende vraag van DUS Weert.

  1. Dank voor de beantwoording van de vragen over het gronddepot voor de grond van de wijk Keent. DUS Weert is niet gerustgesteld en dit komt mede door bijgevoegd artikel uit Dagblad Trouw. Graag een reactie hierop.