Skip to main content

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de weekmarkt en de Regionale Energie Strategie.

By 25 april 2020april 27th, 2020Vragen aan het College van B&W.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over het op termijn eventueel heropenen van de weekmarkt in Weert en het vaststellen van de uitgangspuntennotitie van de Regionale Energie Strategie (RES).

* Vraag over: WEEKMARKT
Gemeente Venlo staat vanaf 24 april weer markten toe. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden. College heeft eerder laten weten vooralsnog geen voorstander te zijn van heropening van de weekmarkt.

  1. Is het College bereid om, mede op basis van de ervaringen in Venlo en in overleg met de marktkooplui, te bezien of heropening van de Weerter weekmarkt op 9 of 16 mei plaats kan vinden?


* Vragen over: UITGANGSPUNTENNOTITIE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE (RES)
Op 22 april hebben we de definitieve Uitgangspuntennotitie RES besproken. Uit een nieuwsbrief van de Sociale Alliantie blijkt dat ‘een uitgewerkt concept van de concept RES begin april naar de Colleges is gestuurd’.

  1. Klopt deze informatie?
  2. Zo ja, stelt de raad op 29 april de uitgangspuntennotitie dan vast om procedurele redenen in plaats van inhoudelijke? Met andere woorden -voor de vorm-?

NB. Deze vragen zijn ook terug te vinden op de website van de gemeente Weert.