Skip to main content

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By 8 oktober 2019oktober 29th, 2019Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: DE LICHTENBERG
Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De
Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking tot het eerste recht van koop.

 1. Is De Lichtenberg door HQ aan de gemeente aangeboden voordat De Líchtenberg verkocht werd aan Landgoed de Lichtenberg CV?
 2. Voor welke príjs is De Lichtenberg verkocht aan Landgoed de Lichtenberg CV?
 3. Waarom is de Raad hierover niet geïnformeerd?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.

* Vragen over: SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN MAASEIKERWEG
In de Commissievergadering Ruimte & Economie van 19 juni 2019 heeft de Portefeuillehouder toegezegd om schriftelijk terug te komen op de laatste stand van zaken voor maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Maaseikerweg.

 1. Wanneer kunnen we deze schriftelijke stand van zaken verwachten?
 2. Wanneer beging men daadwerkelijk met de werkzaamheden voor de aanleg van snelheidsremmende maatregelen?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.

* Vragen over: PERCEEL AAN DE PEELTERBAAN
Enkele jaren geleden is er een erfpachtovereenkomst gesloten voor het perceel aan de Peelterbaan 1. Het bedrijf IQ Woning BV (onderdeel Ballast Nedam) zou zich hier vestigen. Het bedrijf is daar een tijdje gevestigd geweest en nu staat het pand te huur.

 1. Ontvangt de gemeente de erfpachtinkomsten nog steeds en hoe hoog zijn deze?

U leest hieronder de beantwoording van deze vraag door het College van B&W.
Voor de Peelterbaan 1 is een erfpachtovereenkomst afgesloten. De jaarlijkse canon bedraagt € 134.000,- en is nog steeds van toepassing.

* Vragen over: DEPOT AAN INDUSTRIEKADE VOOR VERONTREINIGDE GROND
Aan de Industriekade komt een gronddepot voor de grond die uit de wijk Keent komt. Deze grond moet worden onderzocht op verontreiniging en giftige stoffen.

 1. Waarom is dit niet in het voortraject al opgemerkt?
 2. Hoe hoog zijn de kosten en uit welk budget wordt dit betaald (budget bodemsanering is op)?

* Vragen over: TERRASVERGUNNINGEN EN PRECARIORECHTEN

 1. Graag zouden wij een recent overzicht willen ontvangen van alle ondernemers die momenteel een terrasvergunningen hebben met daarbij aangegeven het aantal vierkante meters per terras en de daarbij horende prijs/bedrag?
 2. Tevens zouden we ook een overzicht willen ontvangen van alle ondernemers die precariorechten betalen met daarbij een specificatie van het aantal vierkante meters per ondernemer met de daarbij behorende prijzen/bedragen?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.

* Vragen over: STAND VAN ZAKEN REORGANISATIE SINT JANS GASTHUIS
Onlangs stelde directeur De Wit van het Sint Jans Gasthuis de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken rond reorganisatie die bij het Sint Jans Gasthuis plaatsvindt. Om het ziekenhuis Fit-voor-de-Toekomst te maken is een interne reorganisatie en tevens een fikse verbouwing noodzakelijk.
Uit berichten in de pers blijkt dat de reorganisatie onrust brengt op de werkvloer van het ziekenhuis. Volgens directeur De Wit bestaat het ziekenhuis over vijf jaar niet meer als er niets verandert. Naar aanleiding daarvan de volgende vragen.

 1. Is het plan dat de raad in februari 2019 is gepresenteerd nog actueel?
 2. Ondersteunen de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad de reorganisatie?
 3. Wat is de rol van de gemeente ten aanzien van deze ontwikkelingen met name van de aangekondigde fikse verbouwing en de urgentie daarvan?
 4. Wanneer staat de verbouwing van het ziekenhuis gepland en hoe lang gaat deze verbouwing duren?
 5. Is het wenselijk/mogelijk om de raad binnenkort nader te informeren op locatie plaatse inzicht wordt verkregen in de actuele en toekomstige ontwikkelingen.

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.

* Vragen over: STAND VAN ZAKEN PARKEERVERBODEN GROENSTRAAT

 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de parkeerverboden in de Groenstraat?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.