Skip to main content

DUS Weert gaat voor volledige openheid inzake de COA-gelden. Waar is het geld terecht gekomen én hoe heeft het zover kunnen komen?

Weert, 9 juli 2020

Geacht College van B&W,

Gisterenavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad gemeend ons raadslid en fractievoorzitter, mevrouw Conny Beenders-van Dooren, in de raadvergadering verantwoording af te laten leggen over haar integriteit, naar aanleiding van haar eerdere bekendmaking over het cash ontvangen van COA-gelden. Over de manier waarop dat gebeurde willen we als bestuur van DUS Weert onze afkeuring over uitspreken. Conny Beenders – van Dooren heeft eerder, gesteund en met instemming van het bestuur, uitleg gegeven, naar de gemeenteraad, naar de achterban van DUS Weert en de burgers van Weert.

Zij heeft, opnieuw met de volledige steun van het bestuur, een brief gestuurd op 7 juli jl. om volledige openheid en transparantie te geven over de cashhandelingen binnen het gemeentehuis. In die brief wordt melding gemaakt van een ambtenaar die aan een raadslid heeft meegedeeld dat er meer geld aan mevrouw Beenders is gegeven. Net als mevrouw Beenders willen wij als bestuur van DUS Weert daar opheldering over!

In een telefonisch onderhoud, voorafgaande aan de raadsvergadering gisteren d.d. 8 juli, krijgt mevrouw Beenders, van de gemeentesecretaris, te horen dat de gevraagde informatie niet te geven is. De wethouder financiën doet het in haar reactie in de raadsvergadering overkomen dat mevrouw Beenders haar zaakjes niet op orde heeft. Geen woord over het verzoek om informatie. Wij vinden dit erg kwalijk.

Daarom is gisterenavond een tweede brief van mevrouw Beenders-van Dooren aan het college gestuurd. Opnieuw met de volledige steun van het bestuur van DUS Weert.

Vanavond staat op de agenda van de raadsvergadering de artikel 40 brief van het CDA. Zij willen ook antwoord op veel vragen, die ook bij DUS Weert leven. Vooruitlopend daarop wil het bestuur van DUS Weert u het volgende laten weten:

  • Wij keuren de handelswijze van de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 8 juli af. We betreuren dat de burgemeester als voorzitter van de raad, dit heeft toegelaten, ondanks dat onze fractie duidelijk aangaf het als een ‘tribunaal’ te ervaren.
  • Wij steunen ons raadslid Conny Beenders in deze heftige tijd en doen een dringend beroep op het college van B & W om de vragen gesteld in de brieven van 7 en 8 juli jl. zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden.
  • DUS Weert gaat op basis van alle nu bekende gegevens een analyse maken. Vervolgens zullen wij middels een onafhankelijk onderzoek dan wel een WOB-verzoek de ontbrekende gegevens opvragen.

Op basis van alle informatie die we dan hebben, kunnen we in politieke zin dan weer gaan kijken naar wie waarvoor verantwoordelijk was in die periode en welke lessen we hieruit kunnen trekken. Ook nodigen we graag andere partijen uit om met ons mee te denken en vragen aan te leveren die zij ook nog hebben om voor eens en altijd een streep onder dit dossier te kunnen trekken.

Met vertrouwen dat ook u deze kwestie naar volle transparantie wil oplossen,

Namens bestuur DUS Weert

NB. Lees hier de originele brief gericht aan het College van B&W