Skip to main content

DUS Weert bezorgd over rol gemeente bij grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

By 7 maart 2019september 29th, 2019Actueel Nieuws

In december 2018 heeft de gemeenteraad van Weert de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Met de vaststelling van deze nota is het mogelijk geworden om maximaal 1000 arbeidsmigranten in Weert te huisvesten op drie nog vast te stellen locaties, zogenaamde grootschalige huisvesting.

Inmiddels hebben zich bij de gemeente Weert enkele partijen gemeld die deze grootschalige huisvesting willen realiseren. Een van de locaties die daarbij wordt genoemd is een terrein aan de Graafschap Hornelaan op Leuken Noord. Dit heeft, met name in de wijken Leuken en Groenewoud, geleid tot onrust onder bewoners en bedrijven.

De verantwoordelijk wethouder heeft de gemeenteraad eerder laten weten dat initiatiefnemers die in Weert grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten willen realiseren zelf de omgeving moeten informeren over hun plannen.

DUS Weert is het daar niet mee eens en vindt dat juist de gemeente, als vergunningverlener en als verantwoordelijke instantie voor de openbare orde en veiligheid, actief met bewoners en bedrijven te communiceren.

In de commissievergadering Ruimte & Economie van 27 februari jl. heeft raadslid Rob van Dooren van DUS Weert vragen gesteld over deze kwestie. Lees hier de schriftelijke vragen van DUS Weert of luister naar het onderstaande geluidsfragment uit de commissievergadering.

De wethouder heeft naar aanleiding van die vragen toegezegd dat de gemeente de belanghebbenden zal informeren over de ontwikkelingen rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook zal de gemeente zelf bijeenkomsten organiseren wanneer daartoe aanleiding bestaat.

DUS Weert vindt dit een nogal afstandelijke benadering en is met deze toezegging allerminst gerustgesteld. DUS Weert ziet liever dat juist de gemeente een voortrekkersrol vervult in de communicatie naar alle belanghebbenden in een gebied waar grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten wordt voorzien. DUS Weert zal dit nauwlettend volgen en aan de bel trekken wanneer zij dat nodig acht!