Skip to main content

DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (22 sept.)

By 22 september 2020Actueel Nieuws

DUS Weert is een lokale politieke beweging die haar oor te luisteren legt bij de inwoners van de gemeente Weert en regelmatig op locatie-bezoeken gaat. In de afgelopen periode bezochten de raads- en commissieleden van DUS Weert onder andere:

  • Het gezin van mevrouw Meinhardt wonende op een van de woonwagenlocaties in Weert. Mevrouw Meinhardt is een voorvechter van de belangen woonwagenbewoners en in het bijzonder van de Sinti’s. Het echtpaar Meinhardt zet zich in voor het behoud van de tradities en cultuur van de Sinti, daarvoor kregen ze in 2017 de Erfgoedprijs van de Gemeente Weert uitgereikt. Ze gaf aan welke problemen woonwagenbewoners nog steeds ervaren in het dagelijkse leven. Ook kwamen de problemen in verband met een tekort aan standplaatsen aan de orde. Uit het onderzoek dat Compaenen uitvoerde kwam naar voren dat het zou gaan om een tekort van ruim 30 standplaatsen (op 17 september 2020). Uit een eigen inventarisatie van de bewoners blijkt dat er inmiddels al ruim 45 echtparen/gezinnen zijn die wachten op een standplaats (17 sept.).
  • Omwonenden van het Vrakkerplein (Boshoven). De ‘verzuring’ van de relatie tussen de Stichting VrakkerPlein en de Gemeente Weert maakt dat de voorgenomen herinrichting en verfraaiing in gevaar komt. Bij het project dat een voorbeeld voor burgerparticipatie is waren zowel de wijk, vele organisaties, vrijwilligers en kansarme jongeren betrokken. Door het ontbreken van het na-traject stopt de Stichting met haar werk (21 sept.).
  • Enkele bewoners van de Beatrixlaan die vragen stellen bij de mogelijke komst van een Cruijff Court op het terrein van het RKEC aan de Beatrixlaan, op korte afstand en recht tegenover de woningen. Men is absoluut niet tegen een Cruijff Court in Weert maar zet grote vraagtekens bij de locatiekeuze van de gemeente. Voor het Cruijff Court zouden zeker geschiktere locaties te vinden zijn die bovendien wel zouden kunnen rekenen op draagkracht vanuit de buurt (21 sept.).
  • Een groep van ruim 25 bewoners van de omgeving Kesselstraat/Gulikstraat die zich ernstige zorgen maken en vragen stellen over de komst van tijdelijke woningen op het grasveldje in hun wijk. Ook uitten ze hun bezorgdheid over de gang van zaken en de manier waarop het plan werd gepresenteerd. In dit gebied is er bovendien al veel overlast van drugdealers en hangjongeren die overlast veroorzaken (22 sept.)