Skip to main content

DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (1 okt.)

By 1 oktober 2020Actueel Nieuws

DUS Weert is een lokale politieke beweging die haar oor te luisteren legt bij de inwoners van de gemeente Weert en regelmatig op locatie-bezoeken gaat. In de afgelopen periode bezochten de raads- en commissieleden van DUS Weert onder andere:

  • De herdenking ter gelegenheid van het feit dat Weert op 22 september werd bevrijd van de Duitse bezetting. De bevrijding geschiedde in 1944 door een eenheid van het Britse leger, het 1e bataljon van het Suffolk Regiment (22 sept.).
  • Bewoners van de omgeving Ophovenstraat, Neerstraat en Keyserbosch die zich ernstige zorgen maken en vragen stellen over de staat van het groenonderhoud, de stoepen en de kinderspeelvoorzieningen in hun wijk. Men vreest dat de wijk steeds verder zal gaan verloederen als gevolg van achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte. Bovendien heeft men het gevoel dat de wijk Groenewoud ten opzichte van andere wijken een ondergeschoven kindje is geworden. (30 sept.).
  • Het IKC op Laar waar zowel leerkrachten, ouders als omwonenden zich ernstige zorgen maken over de verkeersveiligheid rondom de school. Het smalle stratenpatroon, het ontbreken van fietspaden, de toegenomen verkeersdrukte, de toenemend mate van sluipverkeer en het ontbreken van een duidelijke kiss-and-ride zone dragen bij aan de onveilige situatie. Zowel het schoolbestuur, ouders, omwonenden als de dorpsraad vragen aan de gemeente om deze steeds onveiliger wordende verkeerssituatie aan te pakken en te verbeteren (1 nov.).