Skip to main content

Drie maal een verzoek om ambtelijke bijstand geweigerd

By 29 mei 2019september 29th, 2019Actueel Nieuws

DUS Weert heeft in de afgelopen periode 3 maal een verzoek om ambtelijke bijstand ingediend. Dit verzoek werd 3 maal afgewezen.

DUS Weert betreurt dit ten zeerste. Onze vraag was erg complex en het initiatiefvoorstel waarvoor ambtelijke bijstand werd gevraagd vereiste specifieke kennis.

DUS Weert had graag gezien dat deze verzoeken om ambtelijke bijstand waren gehonoreerd.
Er is nu echter besloten om een “motie vreemd aan de orde van de dag” in te dienen.

Hier leest u de brief die de fractie DUS Weert met betrekking tot deze afwijzing op 27 mei 2019 aan de leden van de gemeenteraad van Weert stuurde.