Skip to main content

DIVERSITEITSBELEID JA OF NEE?

By 28 februari 2018september 29th, 2019Actueel Nieuws

Onlangs heeft er in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, in Weert een debatavond plaatsgevonden met als onderwerp het door gemeenten te voeren Diversiteitsbeleid. Daarbij werd de deelnemende partijen gevraagd om een Diversiteitspact te onderteken met daarin bindende afspraken voor de komende bestuursperiode. DUS Weert heeft dit Diversiteitspact niet ondertekend. In dit documet kunt u lezen waarom niet.

Definitie Diversiteitsbeleid.

  • Is gericht op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met geaardheid, geslacht, leeftijd, afkomst en mentale en fysieke aspecten van het individu.
  • Standpunten DUS Weert inzake Diversiteitsbeleid in relatie tot Diversiteitspact.
  • Diversiteitsbeleid is volgens DUS Weert overbodig in een Inclusieve samenleving omdat zo een samenleving de verschillen tussen mensen niet benadrukt maar accepteert. Het beleid is gericht op gezamenlijkheid, samen werken, samen doen.
  • De afspraken in het Diversiteitspact en de actiepunten naar aanleiding van het diversiteitspact kunnen als stigmatiserend (vooroordeel/veroordelen bepaalde groep) worden ervaren. Dit werkt Exclusief beleid juist in de hand.
  • Specifiek minderhedenbeleid is niet nodig wanneer er sprake is van gemeentelijk Inclusief beleid zoals DUS voorstaat want dan is de diversiteit van de samenleving de basis van het reguliere beleid.
  • DUS Weert zal het Diversiteitspact niet onderteken vanwege de uitgangspunten zoals verwoord in ons Actieprogramma. Wij vinden bovendien dat een politieke beweging zich niet bij voorbaat vast moet leggen op financiële en inhoudelijke ondersteuning zoals in het pact wordt voorgesteld. Dat is een verantwoordelijkheid van politiek en bestuur in casu Raad en College.