Skip to main content

Dialoogavond ‘De weekmarkt van Weert’ 11-06-’18

By 7 juli 2018Broedplaats

Op 11 juni organiseerde de Broedplaats van DUS Weert de dialoogavond ‘De weekmarkt van Weert’.

De weekmarkt van Weert gaat volgens velen steeds verder achteruit en dat is absoluut geen goede tendens. Een teruggang van de weekmarkt zorgt voor minder bedrijvigheid, levendigheid en gezelligheid in de binnenstad van Weert. Hoe kijken bezoekers, marktkooplui en binnenstadondernemers tegen deze ontwikkeling aan?

Broedplaats DUS Weert heeft het initiatief genomen om de situatie van de weekmarkt in Weert eens te onderzoeken en heeft daarom een enquête gehouden onder 3 verschillende belangengroepen (bezoekers van de markt, marktkooplui en de binnenstad ondernemers)(week 21-22 van 2018). Iedere belangengroep kreeg zijn eigen specifieke vragen met betrekking tot de markt van Weert.

De uitslag van de enquête werd gepresenteerd tijdens een dialoogavond van de Broedplaats DUS Weert op 11 juni 2018. Aansluitend aan deze presentatie volgde de dialoogavond waar alle aanwezigen met elkaar in dialoog konden gaan over het onderwerp ‘weekmarkt Weert’.

De kernpunten van de gezamenlijke dialoogtafels staan hieronder beschreven.

De gehele enquête, de resultaten en aanbevelingen op basis van zowel de enquête als de dialoogavond zijn verwerkt tot het document dat op de pagina van de open innovatie van de Broedplaats staat.

Kernpunten van de gezamenlijke dialoogtafels

 

(VAST)STELLINGEN EN VRAGEN

 • Weekmarkt is belangrijk voor Weert
 • Inzetten op behoud van markt
 • Ondernemers binnenstad en marktondernemers kunnen elkaar versterken
 • Publiek vergrijst, marktondernemers vergrijzen en hebben geen opvolgers
 • Koopgedrag verandert, want concurrentie internet
 • Stelling: betekent minder kopers minder marktondernemers of zijn er minder marktondernemers waardoor er minder kopers komen?
 • Huidige indeling zorgt voor gaten op de markt
 • Stelling: markt moet groter worden!
 • Stelling: Is de traditionele weekmarkt achterhaald? Is thema markten een optie?
 • Weert mist in centrum grote trekkers in winkelaanbod, daardoor ook minder marktbezoekers.
 • Komst van Lidl, Aldi trekt mensen weg van de markt
 • Grote afname van het publiek uit België. Dit heeft zeker ook te maken met de leegstand in de binnenstad. Het probleem van de markt staat niet op zich maar heeft te maken met aankopen via internet, meer grote winkels zoals Lidl en Aldi.
 • Weert heeft een gemeentelijke markt. Wat is de taakstelling? Regie bij gemeente? (Kosten/baten,  Instellen marktcommissie, PR, Marketing, Taakstelling raad: financiële impuls?)
 • Vraag die je je moet stellen: is de structuur en de aansturing van de markt nog van deze tijd? Of is het tijd voor een nieuwe opzet van de markt en aansturing door iemand met kennis van de markt en de kooplui. Iemand die de hele dag op de markt aanwezig is, nieuwe kooplui spot en mee organiseert en regelt. Een marktmanager à la Valkenswaard. Verder belangrijk om proeverijen te organiseren.
 • De overlegstructuur en de samenwerking beter moet worden. De weekmarkt nieuw leven inblazen heeft ook te maken met loslaten van wat je altijd hebt gedaan en waar je altijd het gestaan. De cultuur moet anders worden.
 • Gemeente moet prioriteit maken van de markt. Het is 5 voor twaalf.
 • Jaarmarkt: Datum van jaarmarkt is prima, Prijzen voor standwerkers betaalbaar houden, Standwerkersconcours opnieuw invoeren.
 • De markt is van goedkoop imago naar meer kwaliteit gegaan. Dat zie je in de prijzen.
 • Samenwerking tussen de winkeliers, gemeente en marktkooplui moet beter.
 • Daarnaast loopt het aantal marktkooplui terug.
 • Mix van food en non-food kramen is beter volgens een marktkoopman.
 • Bezoeker : Beter geen mix. Kan nu snel mijn food ronde doen en hoef niet lang te sjouwen.
 • Liever een kleine markt met goede kramen, dan een grote hoeveelheid kramen zonder toegevoegde waarde.
 • Stelling: De jeugd (onder de 40+) heeft een ander inzicht hoe de markt er uit moet zien!
 • De markt heeft een sociale functie, daar het fijn is om bekende tegen te komen en een praatje te maken;

SUGGESTIES:

 • In andere (buur)gemeentes gaan kijken hoe het daar gaat.
 • Facebookpagina maken over weekmarkt waarop alle ondernemers(markt) aanbieden/acties op kunnen vermelden.
 • Gemist worden kinderkleding, herenkleding, kraam met specerijen.
 • Combineren van food en non food zorgt voor versterken van elkaars positie. Is voor de bezoekers ook aantrekkelijker. Het wordt gezelliger.
 • Aanbod uitbreiden: vraagt om actief werven.
 • Markt moet gezelliger zijn: Zorg voor muziek op de markt. Muziek die zich verplaatst.
 • Een winkelier: Liever de markt verplaatsen naar de singel(s). Dit maakt de nieuwe markt vrij voor het houden van evenementen.
 • Samenvoegen van de markten zou een van de mogelijkheden zijn. Het kooploopcircuit zou dan Meikoel, Nieuwe Markt, van Berlostraat en gedeelte Langstraat kunnen zijn.
 • Opzet markt aanpassen: markt op één plein, looproutes bekijken, lege plekken vermijden.
 • Een marktkoopman die ook in Valkenswaard staat: Op de markt in Valkenswaard is iedere week een artiest aanwezig. De bezoeker komt voor de beleving. De markt is niet meer interessant. Het ziet er ook niet gezellig uit.
 • Een marktkoopman: Het is vijf over twaalf. Zeker voor de non-food kramen.
 • Een marktopzet moet een opzet hebben zoals deze vroeger was. Het moet geen supermarkt opzet worden met een ingang zelf je spullen pakken en bij de uitgang afrekenen.
 • Een marktkoopman: De marktmeester heeft nu maar dienst tot 12 uur. Hij/zij zou tot het eind v/d markt aanwezig moeten zijn.
 • Een marktkoopman: In Valkenswaard verloopt het soepeler en sneller vanwege de kortere lijnen.
 • Een winkelier: Laat de marktkramen niet met de rug naar de ingang van de winkels staan. Voor meer interactie en uitwisseling van bezoekers, moeten ze met hun gezicht naar de winkels staan.
 • Marktcommissie; regelmatig overleg waardoor problemen eerder besproken worden.
 • Centrummanagement onderdeel van marktcommissie.
 • Een marktkoopman: Er is nu heel goed te meten hoe mensen stromen verlopen.
 • Een winkelier: Het Marktplein is heilig voor de gemeente en marktkooplui. De winkeliers trekken aan het kortste eind als de winkeliers een evenement op Markt willen organiseren.
 • Een winkelier: Markt en winkeliers gelijk laten starten en sluiten. Nu lopen mensen ’s middags tegen marktkooplui aan die hun kraam aan het afbreken zijn.
 • Een winkelier: Parkeren 2 uur gratis.
 • Een winkelier: De ondernemers denken we hebben de ‘BIZ’, die regelt het wel. Mis!
 • Worden er marktkooplui weggepest?
 • Een marktkoopman: Ik vraag alleen maar of een collega of deze op de markt wilt staan als ik zeker ben dat hij/zij een vaste plek krijgt.
 • Groepeer kramen, zodat er geen lege plekken ontstaat en bezoekers niet een shortcut nemen. Met als gevolg rest van de marktkramen wordt niet bezocht.
 • Een marktkoopman: Marktkooplui willen niet graag hun vaste plek opgeven. Mensen weten waar ze staan. Mensen kijken als zijn plek gewijzigd is of de kraam ergens anders staat. Graag pashokjes opnemen in de kramen.
 • Geef ook de mogelijkheid van pinnen bij de kramen.
 • Is markt privatiseren een optie?