Skip to main content

Dialoog

DUS Weert is zeer geïnteresseerd in de mening van de mensen in Weert.

 

DUS Weert maatschappelijke en politieke dialoog organiseert Dialoogavonden en Thema-avonden.

 

Op de dialoogavonden (max. 40 personen) wordt er met elkaar gepraat, over een actueel onderwerp, waarbij luisteren naar elkaar  erg belangrijk is.

 

Op de thema-avonden wordt er ingegaan op veranderingen in de politiek of wordt een keuze gemaakt voor een politiek of maatschappelijk thema. Hierbij kan een breder publiek aanwezig zijn.

DUS Weert doet dit om te luisteren naar wat er onder de mensen leeft. Vervolgens worden deze zaken meegenomen in de besluitvorming.

 

DUS Weert is van mening dat het traject naar besluitvorming over belangrijke thema’s in de raad heel anders moet. Nu maakt het college een voorstel en gaat de meerderheid, meestal de coalitie, akkoord en de oppositie stemt tegen. Maar wie heeft met de inwoners gesproken? Het traject begint bij de inwoners

 

U bent bij DUS Weert aan zet en wilt u ons helpen door uw mening of kijk op belangrijke thema’s met ons te delen? Uw visie is voor ons leidend in de besluitvorming, onafhankelijk en niet gebonden aan coalitieafspraken staat DUS Weert voor de inwoners van Weert.

De Broedplaats van DUS Weert kent momenteel 2 initiatieven: (1) Dialoogavonden en (2) Open Innovaties.

Hieronder een impressie van een dialoogavond.

Samenvatting dialoog DUS Weert 6 april 2017

By Broedplaats

Het thema van de avond was:

Stel je hebt voor het stadscentrum van Weert 6 miljoen, wat zou je dan doen?

Conny Beenders hield de inleiding en stelde voor om bij de dialoog (38 deelnemers) de volgende twee vragen te beantwoorden:

  1. Welke 3 zaken zou u graag willen realiseren in het plangebied en geef aan waarom u voor deze punten kiest
  2. Welke 2 zaken zou u zeker niet willen realiseren en geef aan waarom u dat niet wilt

De meest in het oog springende antwoorden/een bloemlezing: Read More

Dialoogavond DUS Weert op 9 februari

By Broedplaats No Comments
De recente dialoogavond van DUS Weert vond plaats op 9 februari in de huiskamer van Theater de Huiskamer te Weert, Sint Raphaëlpad. De avond eindigde om 22 uur.

Het onderwerp deze avond was: BASISINKOMEN

Al of niet invoeren van een basisinkomen voor iedereen? De discussie daarover loopt al heel lang (zelfs in de achttiende eeuw werd er al over nagedacht!), maar is actueler geworden omdat verschillende gemeenten het initiatief genomen hebben om er mee te gaan experimenteren. Deze gemeenten willen vragen aan bod laten komen rond voorwaarden om in aanmerking te komen, verplichtingen, hoogte van de uitkering en financiering. En het is ook actueel omdat een land als Finland er al een nationaal experiment van heeft gemaakt. Read More