Skip to main content

De weekmarkt van Weert gaat veranderen

By 4 maart 2019september 29th, 2019Actueel Nieuws

WAT GAAT ER VERANDEREN?

De gemeente heeft in de afgelopen periode een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe de weekmarkt in Weert weer aantrekkelijker en vitaler zou kunnen worden. Daarbij zijn ook de bevindingen uit de enquête van DUS Weert betrokken. Wat is uit dit onderzoek naar voren gekomen?

DE AANBEVELINGEN

  • De markt moet een compactere opzet krijgen.
  • De verschillende branches moeten worden gemengd.
  • De opstelling moet in de vorm van een vierkant (Nieuwe Markt, Meikoel, Langstraat, van Berlostraat).
  • Op de Nieuwe Markt moet het zwaartepunt komen te liggen.
  • De (oude)Markt zal grotendeels vrij van marktkramen worden gehouden en vooral de functie van terrassenplein krijgen.


CONCRETE AANPASSINGEN VOLGENS STAPPENPLAN:

  • Tussen maart en augustus 2019 gaat men plannen welke marktkramen op welke plek komen te staan met de bedoeling om er een zo aantrekkelijk mogelijk geheel van te maken. Het is als het ware ‘een puzzel leggen’ waarbij men rekening moet houden met de ruimtelijke mogelijkheden en gesprekken moet voeren met de marktondernemers plus de diverse centrumpartners.
  • Tussen augustus en augustus 2020 gaat men dan van start met de uitvoering van de nieuwe markt-opzet en bovendien zal men alles zorgvuldig gaan monitoren.
  • In februari en augustus 2020 wil men twee evaluatiemomentenplannen en om indien noodzakelijk de nodige zaken te kunnen gaan bijsturen.
  • Vanaf augustus 2020 zal er dan worden ingezet op een actief beheer en management waarbij de regie ligt bij de gemeente.

DEFINITIEVE BESLISSING

Als de gemeenteraad op 13 maart definitief akkoord gaat wordt binnenkort in overleg met onder andere de markt- en binnenstad-ondernemers bepaald hoe de toekomstige opstelling van de weekmarkt er precies uit zal komen te zien. DUS Weert hoopt dat met de aanstaande aanpassingen een aantrekkelijke weekmarkt voor Weert en omgeving behouden blijft.

WAT GING ER AAN VOORAF

Op woensdag 27 februari jl. behandelde de Commissie Ruimte en Economie het raadsvoorstel dat betrekking had op de herziening van het marktbeleid van Weert. De commissie besloot dat dit raadsvoorstel als een zgn. hamerstuk mag worden behandeld in de gemeenteraad. Hiervoor een compliment aan de wethouder Tessa Geelen omdat ze een breed draagvlak heeft weten te vinden waarbij de voltallige werkgroep heeft ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van het adviesbureau.

Over de opzet van de Weerter weekmarkt bestond al langer onvrede. Daar was de gemeenteraad het overigens wel mee eens zo bleek in november 2017 waarin een motie, die mede door DUS Weert werd ingediend, de steun kreeg van de meerderheid. In 2018 organiseerde DUS Weert een enquête over de weekmarkt. In deze enquête werden 298 marktbezoekers, 31 marktkooplui en 86 binnenstad ondernemers gevraagd naar hun mening over de weekmarkt. De uitslag van de enquête werd op 11 juni 2018 tijdens een dialoogavond van de Broedplaats DUS Weert gepresenteerd en op 5 juli 2018 aangeboden aan de wethouder. Via deze links kun je lezen waarom de Broedplaats DUS Weert deze enquête heeft gehouden maar ook de complete enquête bekijken.