Skip to main content

De oude stadsboerderij aan de Beekstraat: nieuwbouw of toch behouden?

By 25 februari 2021Actueel Nieuws

Moet de oude stadsboerderij in Weert plaats maken voor nieuwbouw? Een groot deel van de politieke partijen in Weert vindt dat als de oud stadsboerderij in Weert toch zou moeten wijken, er op die plek nieuwbouw zou kunnen komen die recht doet aan wat er gesloopt is. Men zou bijvoorbeeld historiserende kunnen gaan bouwen. Hiermee bedoelt men het vormgeven van een gebouw in de stijl van een vroegere periode, waarmee men tegemoetkomt aan de nostalgie van het oorspronkelijke gebouw.

Dit was ook de wens van omwonenden en de historische verenigingen, die als insprekers opnieuw om behoud van de karakteristieke boerderij vroegen. De fracties van DUS Weert en PvdA waren deze mening toegedaan en ook de Fractie Duijsters had twijfels. Echter, coalitiepartij Weert Lokaal dat vorig jaar pleitte voor de redding van de boerderij twijfelde over de haalbaarheid.

Indien er onverhoopt toch gesloopt zou gaan worden dan mag er op die plek “geen witte blokkendoos” terugkomen, vonden diverse partijen. Het ontwerp moet aansluiten bij de sfeer van de huidige straat. Behalve Weert Lokaal uitten ook het CDA, DUS Weert en D66 die wens.

Volgens wethouder Wendy van Eijk (VVD, volkshuisvesting) zou de initiatiefnemer dan terug naar de tekentafel moeten. Dat terwijl het plan al vier keer is aangepast, na opmerkingen van de welstandscommissie. Van Eijk benadrukte dat juist gestuurd is op een ontwerp dat voor een overgang zorgt van de lagere oudere bebouwing aan de singel naar de hoge nieuwbouw aan de Werthaboulevard.

Het is de bedoeling dat de fracties op 10 maart de knoop doorhakken, al vonden DUS Weert en Fractie Duijsters het plan niet rijp voor behandeling in de raad.