Skip to main content

De Museumvisie

By 30 januari 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

Door Conny Beenders

De steunfractie bestaande uit 12 mensen heeft heel wat discussie gevoerd over de Museumvisie.

DUS Weert heeft bij monde van Conny Beenders tegen dit voorstel gestemd, dit nadat er een stemverklaring was uitgesproken.

Voorop gesteld dat DUS Weert:

De geschiedenis van Weert een warm hart toedracht en voor het behoud van het museum is. Sterker nog de geschiedenis van Weert is een van de pijlers. Het gebouw waar de bestuurlijke geschiedenis van Weert zich heeft afgespeeld is een onderdeel van een groter geheel: de historie van Weert.

De museumvisie is een beschrijving van de 3 scenario’s, denkrichtingen, waaraan de invulling van het huidige gebouw is opgehangen. DUS Weert is van mening dat de echte visie ontbreekt. Wij vinden dat er een samenhangend plan aan de raad moet worden voorgelegd waar het museum een onderdeel van is. De cultuurnota/visie.

De huidige collectie is de basis van de museumvisie/scenario. Voor DUS Weert is de basis de geschiedenis van Weert. Niet de Franciscanen collectie of collectie Kunstwerkplaatsen Esser/Werz. Voor DUS Weert ligt het accent zeker niet op de religieuze kunst.

Om met de huidige collectie te groeien naar 20.000 bezoekers lijkt ons een utopie. Ook al kies je voor een moderne presentatie.

Als je dan kijkt naar de kosten dan begint het pas echt duidelijk te worden dat een totaal visie onontbeerlijk is.
Bij scenario medium waar de raad m.u.v. VVD en DUS Weert heeft gekozen, zijn de jaarlijkse exploitatie lasten € 750.000,-
Bij scenario light zijn de jaarlijkse exploitatielasten € 620.000,-
Bij scenario full zijn de jaarlijkse exploitatielasten € 1 miljoen.
En dan hebben we het nog niet gehad over de kosten van de verbouwing en herinrichting ter hoogte van € 2,4 miljoen en eventueel een glazen overkapping die tussen de 4 en 5 ton zou gaan kosten.

Het verschil tussen scenario medium en light zit hem voornamelijk in de personeelskosten. Door het aantrekken van een artistiek leider/coördinator moet de zaak worden uitgewerkt en in gang worden gezet.

Voor DUS Weert zat het grote struikelblok in het ontbreken van een duidelijk samenhangend plan. De visie op het stadshart en de cultuurnota zijn nog niet vastgesteld en wij blijven van mening dat de museumvisie daar een integraal onderdeel van moet zijn. De jaarlijkse exploitatielasten van € 750.000 afwegende heb ik tegen de visie gestemd.
In de stemverklaring heb ik aangegeven dat:

  • Dat ik de museumvisie niet vaststel omdat een samenhangend plan ontbreekt.
  • Dat ik heel veel waarde hecht aan de geschiedenis van Weert.
  • Dat de geschiedenis bewaard moet blijven en past in dit gebouw. Ik daarom instem met een voorbereidingskrediet van € 100.000,- om de renovatie en herinrichting uit te werken. Maar zonder de glazen overkapping.
  • Dat ik niet instem met het mediumscenario als uitgangspunt met een mogelijke doorgroei naar het full scenario.

Wetende dat een en ander wellicht vragen oproept nodig ik u graag uit om de zaak mondeling toe te lichten. Stuur een mail naar conny.beenders@gmail.com en ik maak graag een afspraak met u.

Om u een beeld te schetsen hoe binnen DUS Weert over de geschiedenis en de verbindingen van historische elementen binnen Weert wordt gedacht nemen wij u mee met onze wandeling door Weert:

Start in het museum. De bestuurlijke geschiedenis en daarnaast het verhaal over de ontwikkeling van Weert in de cultureel-sociaal-maatschappelijke en economische context. Op naar de Maasstraat. Hoe mooi zou het zijn als je de werken van Esser in het klooster van de zusters Birgittinessen ten toon zou stellen. Dan naar de Biest. De collectie van de Franciscanen in de Paterskerk en mogelijk het Franciscus Huis. Vandaar uit wandel je langs Het Verliefde Laantje langs het kanaal naar de Poort van Limburg. De aanleg van het kanaal heeft mede geleid tot de industriële ontwikkeling van Weert. Een deel van het bedrijvenverzamelgebouw zou een bredere functie kunnen krijgen met De ROOS, de VVV, horeca en een plek voor de Weerter Kunstenaars. We vervolgen onze weg naar het Fatima Huis. Kerkelijke kunst en het kerkgebouw met zijn prachtige mozaïek en glas in lood ramen. We wandelen verder naar de stadsbrouwerij, oud industrieel erfgoed met een nieuwe functie. Het station en de geschiedenis van Antje van de Statie en terug naar het Museum. En vervolgens als laatste een bezoek aan de Martinuskerk.

Leave a Reply