Skip to main content

Conny Beenders legt verantwoording af over de ontvangen COA-gelden!

In de raadsvergadering van woensdag 8 juli werden kritische vragen gesteld aan raadslid Conny Beenders van DUS Weert n.a.v. de van COA-gelden die voormalig Burgemeester Jos Heijmans haar cash deed toekomen voor de ondersteuning van een Irakees vluchtelingen gezin.

Conny Beenders was in de veronderstelling dat deze gelden rechtmatig waren uitgekeerd. Begin mei werd zij geconfronteerd met het feit dat burgemeester Heijmans blijkbaar geen mandaat daartoe bleek te hebben. Zij heeft dit toen bij collegeleden bekend gemaakt en daarnaast zijn een aantal raadsleden al enige tijd geleden informeel op de hoogte van deze geldelijke steun.

Gisteren 7 juli heeft Conny Beenders over deze situatie een brief aan het college van B&W gestuurd, een reactie op die brief is nog steeds niet ontvangen. In de gemeenteraadsvergadering woensdag 8 juli hebben raadsleden zich in zeer kritische bewoordingen uitgelaten over het handelen van Conny Beenders. Als reactie hierop heeft de fractie en bestuur van DUS Weert een tweede brief aan het college van B&W gestuurd.

Daarom heeft de fractie en het bestuur van DUS Weert besloten om de correspondentie openbaar te maken om een zo transparant mogelijk beeld te geven van wat er speelt. Binnenkort zal DUS Weert ook een bijeenkomst organiseren om volledige openheid van zaken te geven waarbij naast leden van DUS Weert ook de media welkom zal zijn.