Skip to main content

Commissielid niet-zijnde raadslid

By 6 juli 2018september 29th, 2019Archief Column

Door Hans Marechal

In de raadsvergadering van de gemeente Weert op donderdag 5 juli werden 10 commissieleden niet-zijnde raadsleden benoemd en ook beëdigd! In september volgen er zeker nog twee, mogelijk vier. Deze commissieleden niet-zijnde raadslid zijn mensen die hun politieke partij mogen vertegenwoordigen in commissievergaderingen en feitelijk precies dezelfde bevoegdheden hebben als een gekozen raadslid. Met andere woorden inzage in stukken voor raadsleden, met inbegrip van vertrouwelijke stukken. Ook het recht om besloten vergaderingen bij te wonen behoort tot deze rechten. Daarvoor wordt wel geheimhouding gevraagd die ook rust op de gekozen raadsleden.

Commissieleden niet-zijnde raadslid kunnen dus gewoon in commissieverband meepraten over dossiers die de gemeente aangaan. Dus ook invloed uitoefenen. Een goed functionerend commissielid niet-zijnde raadslid kan zelfs mogelijk meer invloed hebben dan een slecht functionerend raadslid. Alleen, hij of zij mag niet meestemmen in de reguliere raadsvergaderingen. Dat is voorbehouden aan de formeel gekozen raadsleden. Zie daar het verschil.

Commissielid niet-zijnde raadslid is in het leven geroepen om kleine partijen in een gemeenteraad, bijv. éénmansfracties, te helpen hun volksvertegenwoordigende taak te vervullen. Het is nu eenmaal onmogelijk om in je eentje alles te kunnen volgen, bevatten en te beoordelen. Je kunt je natuurlijk afvragen als je een grote partij bent of het nuttig of zinvol is om ook commissieleden niet-zijnde raadslid te benoemen. Er zijn maar 3 commissies, overdaad zou kunnen schaden. Dat is aan de partij zelf, maar dat het moeilijk wordt om spreektijd en dus leertijd en dus ervaring op te doen, wordt zo wel lastig. Feitelijk kun je dus ook beginnende raadsleden hiermee voor de voeten lopen!

Want, daar gaat het namelijk ook om. Commissielid niet-zijnde raadslid is een geweldige mogelijkheid om het beroep raadslid te leren. Je ervaart lijfelijk, woordelijk, emotioneel enzovoort datgene wat raadswerk zo mooi kan maken. Of ook zo kan vervloeken! Je leert een dossier te begrijpen, de ambtenarij te zien en te ruiken. Je leert te dealen met oppositie en coalitie, met gunfactoren en met macht. Je leert ook te luisteren en te praten in het openbaar. Je leert hoe het politieke spel gespeeld wordt door technische vragen te stellen aan een wethouder en om politieke steekjes te delen of te ontvangen. Je leert om controle uit te oefenen. Je leert afwegingen te maken om uiteindelijk naar een gedragen besluit toe te werken. Dat is wat van raadsleden wordt verwacht. Kortom, een opeenvolging van masterclasses voor toekomstige raadsleden.

Ik wens, als oud commissielid niet-zijnde raadslid, iedereen veel succes en een mooie leerervaring.

Hans Marechal