Skip to main content

DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Columns

 

Deze columns worden geschreven door verschillende mensen.

Hoogmis van de Politiek of Zwanenzang

By Archief Column

door Rob van Dooren

New York heeft 9,5 miljoen inwoners. De stad wordt bestuurd door 1 burgemeester en 5 presidents die elk een stadsdeel vertegenwoordigen. De presidents zijn te vergelijken met onze wethouders. Het stadsbestuur wordt bijgestaan door een advocaat/jurist die tevens de functie van ombudsman heeft en een financieel expert die tevens de pensioenen beheert. Dat is ‘t.

Weert heeft 49.500 inwoners. De stad wordt bestuurd door 1 burgemeester, 4 wethouders en 29 raadsleden van 8 politieke partijen. En dat laatste hebben we geweten op 15/16 november 2017 tijdens de behandeling van de begroting 2018.

Normaal gesproken is de begrotingsbehandeling ‘de Hoogmis’ van het politieke jaar. Fracties houden hun Algemene Beschouwingen met daarin vergezichten over de ontwikkeling van de gemeente. Waar willen we met Weert naartoe in de toekomst, hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten.

Helaas, weinig van dat alles deze keer. Maar liefst 50 moties en amendementen had de Raad voorbereid om de begroting van Burgemeester en Wethouders te torpederen. En dat is opmerkelijk want de begroting is niets anders dan de inhoudelijke en financiële vertaling van de Kadernota die de Raad in het voorjaar voor kennisgeving heeft aangenomen.

Read More

Fabel of feit?

By Archief Column

Door Rob van Dooren

Dat het een keer zou gebeuren zag je aankomen. De afgelopen jaren waren er al regelmatig  spanningen geweest. Elke keer liep het met een sisser af. Deze keer was het anders. De standpunten waren verhard en met het aankondigen van eigen provinciale verkiezingen kreeg het conflict een andere wending. De weg terug was met dit besluit afgesneden.

De stem van de kiezer zou gaan bepalen welke kant het op moest in de toekomst. Iedereen die een beetje bekend was met de regio wist de uitkomst al. Deze provincie gaat haar eigen boontjes doppen. De bevoogding en achterstelling door Den Haag moest afgelopen zijn.

In Den Haag werden ze er onrustig van. Op een persconferentie werd aangekondigd dat Den Haag zou ingrijpen wanneer Maastricht bij haar besluit zou blijven om eigen provinciale verkiezingen uit te schrijven. Maastricht gaf geen krimp.

Read More

De begroting en het paradijs

By Archief Column

Door Rob van Dooren

‘De begroting 2018 heeft een positief saldo. Ook de komende jaren laat de begroting een positief beeld zien,’ jubelden burgemeester en wethouders van Weert een paar weken geleden. Goed nieuws zou je denken.

Laten we de baten en de lasten van de gemeente voor het gemak even het Huishoudboekje noemen. Zoals u dat thuis ook heeft. Die baten en lasten zijn een onderdeel van de begroting waarin alle bezittingen en schulden van de gemeente staan. In de begroting staat ook wat de gemeente de komende jaren allemaal gaat doen.

De begroting 2018 heeft dus een positief saldo. Dan komt er meer geld binnen dan eruit gaat. Klopt dat? Wanneer je het Weerter Huishoudboekje (de baten en de lasten) uit gaat pluizen ontdek je dat er in Weert meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Het saldo van de totaal geraamde baten en lasten is negatief. Hoe kan het dan dat je geld overhoudt op het Huishoudboekje? Dat komt door een slimmigheidje. De gemeente heeft namelijk ook nog een paar spaarpotjes. Zoals u die thuis wellicht ook heeft. Door wat spaargeld over te boeken naar het Huishoudboekje lijkt het net alsof je geld overhoudt. Voor de goede orde, de gemeente mag dat doen.

‘Ja, maar dan wordt het spaargeld toch minder?,’ zult u zeggen. Dat hoeft niet. Je kunt namelijk ook geld lenen om dat spaargeld weer aan te vullen. Vergelijk het maar met een extra lening op de overwaarde van uw huis. Die overwaarde is geld (vermogen) dat in stenen zit. De schuld op uw huis wordt door die extra lening groter en uw vermogen wordt kleiner omdat de overwaarde minder wordt. De bank gaat er dan vanuit dat bij gedwongen verkoop van uw huis de opbrengst hoger is dan de totale lening. Read More

Verstandige Besluiten of Sinterklaasgedrag?

By Archief Column

Door Rob van Dooren

‘Met iedereen aan boord…verder,’ luidt de titel van het coalitieakkoord in Weert. De verkiezingen van maart 2018 zijn in zicht. De boot, met aan boord het gemeentebestuur, stoomt richting de haven. Bijna iedereen is aan boord gebleven. Dat is knap!

‘Keuzes maken, bezuinigen en lopende dossiers afronden’, dat was de opdracht de afgelopen jaren. Door de crisis was Weert genoodzaakt om alle zeilen bij te zetten en dat niet alleen op economisch gebied. Ook financieel dreigde een kleine ramp. Weert stond behoorlijk in de min en de artikel 12 status (onder curatele van het Rijk) hing als het Zwaard van Damocles boven de stad. De kersverse wethouder financiën kwam dan ook meteen met een flink bezuinigingspakket richting de raad.

Financieel is de stad inmiddels in rustiger vaarwater gekomen maar nog lang niet ”boven Jan.” Er zijn bijvoorbeeld nogal wat geprognosticeerde inkomsten van grondverkopen noodgedwongen omlaag bijgesteld. Dat geld moet dus, vroeg of laat, ergens vandaan komen. Uit de noodzakelijke spaarcentjes, extra bezuinigingen of uit de portemonnee van de Weertenaren?

Read More

Heemgevoel 2

By Archief Column

Door Peter Ramaekers
Aan het begin van een nieuw jaar slaat bij velen de opruimwoede toe. Computer schonen en de hele papierwinkel doornemen. Kijken wat weg kan en welke stukken moeten worden bewaard.

Bij het wisselen van mijn papieren agenda stuitte ik op een krantenknipsel dat ik al een tijdje bewaar. Het is een citaat uit de bundel ‘Thuis in de Tijd’ van Thierry Baudet & Geert Mak. Het citaat is van Marita Mathijsen en luidt als volgt:

‘Ik ben geen geborneerde nationalist die emigranten en vluchtelingen een plek in mijn heem ontzegt en ik roep ook niet dat Midden-Limburg de mooiste streek op aarde is. Maar nergens waar ik kom voel ik zo’n welbehagen als in Midden-Limburg, en een dergelijk gevoel wens ik iedereen toe. Het is iets wat in de Europese grondwet opgenomen zou moeten worden: Het recht op Heemgevoel.’
Read More