Skip to main content
Category

Uncategorized

Privacy verklaring

By Uncategorized

DUS Weert hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder vindt u hoe we met je persoonsgegevens omgaan.

DUS Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Postadres: Maasgouwstraat 6, 6004 GZ Weert – KvK nummer: 63364867 – Website: www.dusweert.nl – Mailadres: info@dusweert.nl

* Persoonsgegevens die wij verwerken

DUS Weert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

* Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, doordat u een formulier invult op onze website, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dusweert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

* Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DUS Weert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • DUS Weert analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

* Geautomatiseerde besluitvorming

DUS Weert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

* Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DUS Weert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

* Delen van persoonsgegevens met derden

DUS Weert verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DUS Weert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

* Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DUS Weert gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dus Weert gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

* Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DUS Weert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dusweert.nl.

DUS Weert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

* Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DUS Weert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dusweert.nl

Lente 2018

By Uncategorized

De ondersteuningsverklaringen zijn getekend. Als nieuwe politieke beweging moeten er minimaal 20 verklaringen worden getekend door kiesgerechtigden uit Weert anders kan de politieke beweging niet meedoen aan de verkiezingen.

Nu op naar 21 maart 2018.

EEN NIEUWE LENTE EEN NIEUW BEGIN
KIES VOOR DUS Weert EN STEM OP EEN VAN ONZE KANDIDATEN.

Geslaagde thema-avond Kunst&Cultuur 1 juni

By Broedplaats, Uncategorized

De thema-avond van 1 juni over Kunst&Cultuur in Weert was zeer geslaagd.

Theatercafé de Huiskamer was goed gevuld. De bezoekers werden ontvangen met heerlijke muziek van Jo Brunenberg, accordeonist uit Weert. Deze muziek doet je denken aan Parijs, Zuid Amerika en Rusland. Bij mij roept deze muziek de sfeer op van het Montmartre in Parijs. Leven als god in Frankrijk. Broedplaats van Kunst en Cultuur in al zijn facetten. Read More

Stadswandeling

By Uncategorized

Dit zijn de mensen achter DUS WEERT.

  • Mensen met liefde voor de stad.
  • Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor Weert.
  • Mensen die voor u klaar staan. Elke dag!
  • Mensen met passie die hebben gekozen voor de idealen van DUS WEERT: Ongebonden en onafhankelijk Weert besturen samen met U. Doe mee!

 

 

Verkiezingen 2018

By Uncategorized

Dit zijn de mensen achter DUS WEERT

Zie ook dit persbericht

DUS Weert Actieprogramma Verkiezingen 2018

Mensen met liefde voor de stad.
Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor Weert.
Mensen die voor u klaar staan. Elke dag!
Mensen met passie die hebben gekozen voor de idealen van DUS WEERT: Ongebonden en onafhankelijk Weert besturen samen met U. Doe mee!

Door op een van onderstaande foto’s te klikken krijgt u meer info.


Widget not in any sidebars


Widget not in any sidebars

Maak kennis met onze mensen

Read More

PASSIE: CULTUUR

By Uncategorized

Mijn naam is Huub van den Brand, geboren op 7 februari 1949 in Tilburg.

Getogen vanaf mijn 4e levensjaar in Weert.
Lagere school op Fatima en de Biest.
Daarna HBS-A op het College in Weert.

Gaan werken bij Aquarius Machinefabriek afdeling verkoop, verantwoordelijk voor de verkoopadministratie en de export en transport van lollie- en verpakkingsmachines.

Later is Aquarius overgegaan naar CFS en thans heet het Gea.
Bij Aquarius Machinefabriek 20 jaar lang voorzitter ondernemingsraad.

Mijn grootste hobby is zingen, maar ook melodieën maken op keyboard of gitaar.

Jarenlang lid geweest van kerkkoor op de Biest, het latere Vivace en het toenmalige Weerter Operette Koor, thans WOKMuziektheater. Tevens voorzitter en andere bestuursfuncties bekleed van deze vereniging, evenals later van de Stichting Weerter Operettes en Musicals. Thans nog lid van het Weerter Mannenkoor en van gemengde Zangvereniging Creatura, tevens bestuurslid van laatstgenoemde.

Daarnaast een aantal jaren partij-secretaris geweest van Weert Lokaal.

Grote interesse in wat mensen beweegt en dus ook in de politiek en wil graag mensen vooruit helpen. Steunfractielid van DUS Weert. Voorstander van een eerlijke, respectvolle en snelle behandeling van problemen die zich voortdoen in het maatschappelijke verkeer van mensen zonder zich te moeten houden aan partijpolitieke verhoudingen.

Ik ben zeer geïnteresseerd in de medemens en vooral diegenen die het nodig hebben.

Mijn passie is voornamelijk zingen en muziek maken en alles wat met theater te maken heeft. In bredere zin dus cultuur en alles wat cultuur betekent. Cultuur zorgt er voor dat mensen zich prettig voelen en wat is er nu leuker dan mensen die zich prettig voelen. Blijdschap alom. Daar ga ik voor. Daarnaast wil ik me inzetten voor iedereen, maar vooral voor de ouderen, want die vormen toch de grootste groep in Weert.

Voorstander van:

Een open politiek waarin alle politici hun eigen mening verkondigen en het

debat in het openbaar wordt gevoerd aan de hand van een raadsprogramma.

Een eerlijke politiek waarin onafhankelijke volksvertegenwoordigers voor hun principes blijven staan en hun beloften aan de kiezers nakomen.

Een moderne politiek waarin de kiezers hun volksvertegenwoordiger direct kiezen en de kiezers zoveel mogelijk betrokken worden bij de politieke besluitvorming.

Een betrouwbare politiek, omdat direct gekozen volksvertegenwoordigers de belangen van de kiezers behartigen en niet de belangen van een partij of een coalitie van partijen.

Een daadkrachtige politiek, omdat partijonafhankelijke volksvertegenwoordigers snel kunnen beslissen, het bestuur controleren en onafhankelijke bestuurders zich richten op besturen en niet op partijpolitiek.

Een stabiele politiek doordat het partijonafhankelijke bestuur wordt gekozen voor langere tijd en niet afhankelijk is van het functioneren van coalities van partijen.

Een vrije politiek, omdat iedereen zich verkiesbaar kan stellen en gelijke kansen heeft te worden gekozen als volksvertegenwoordiger.

Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg!!

Huub van den Brand – 07.03.2017