Skip to main content
Category

fractie

Najat Karime

By fractie

Najat Karime

– Betrokken, bedachtzaam, empathisch, relativerend, zorgzaam, verbindend.

 • Gespreksleider werkgroep Mudawwana,
 • Vrijwilliger ouderen adviseur,
 • Vrijwilliger mantelzorger ondersteuner,
 • Vrijwilliger basma weert,
 • Fractie ondersteuning Dus Weert
 • Groenewoud

Ik vind dat er een verdeeldheid heerst tussen de autochtonen en allochtonen Nederlanders.

De voornaamste reden dat ik voor DUS Weert heb gekozen is omdat ik vind dat er een verdeeldheid heerst tussen de autochtonen en allochtonen Nederlanders.

Via DUS Weert wil ik voor Weert de kloof tussen deze groeperingen verkleinen en uiteindelijk laten verdwijnen. In mijn ideale samenleving worden we als gelijken gezien en zijn we samen één volk dat samen werkt aan een beter en veiliger Nederland.

Ik ben er van overtuigd dat dit mogelijk is bij DUS  Weert, omdat deze partij opkomt voor de belangen van alle Weertenaren, ongeacht de religie, geaardheid of afkomst.

 

Mijn motto luidt als volgt: “Voor een  betere wereld moet iedereen een steentje bijdragen”. Samen staan we sterk en kunnen we van Weert een mooie plek maken waar iedereen zich thuis voelt.

De Ultieme Samenwerking Weert onafhankelijke politieke beweging

Terug naar het overzicht

Rene van Asch

By fractie

Rene van Asch

– Duurzaam, vooruitzien, sturen, bedachtzaam, regie behouden.

Belang van de natuur, duurzaamheid en innovatie.
Wat hebben deze begrippen met elkaar te maken?

Er is een trek naar de steden, deze groeien en de natuur komt in het gedrang. Maar ook is bekend hoe groot het belang van de natuur is voor het levensgeluk van mensen, het leveren van voedsel en de broodnodige zuurstof.

Wat kan ik als burger hier nu mee zult u denken.

Een ieder kan hier aan bijdragen. Door artikelen te kopen die duurzaam zijn. Door energie te besparen, bijvoorbeeld door het toepassen van LED verlichting. Maar ook het afnemen van groente, fruit en vlees dat lokaal geproduceerd is. Dit levert een win win situatie op. Het levert een betere afstemming van vraag en aanbod en versere producten op. En, mits goed uitgevoerd, minder transport, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Zeker als dit met elektrisch vervoer wordt ingevuld.

Wat kan de gemeente doen voor zijn bewoners?

De gemeente kan bij iedere maatregel die ze wil nemen of verandering die ze wil doorvoeren dit langs de meetlat leggen. Is de oplossing duurzaam (genoeg)? Kan het beter, welke innovaties vinden er plaats? Wat kost het en wat levert het op? Kunnen we ontwikkelingen die potentie hebben faciliteren en wat levert het op? Kunnen we hier op wachten?

De Lichtenberg is een erg mooie “oude” innovatie. Het openluchttheater heeft een perfecte akoestiek, welke op natuurlijke wijze wordt verkregen. Op deze manier is het mogelijk om een boodschap op een duurzame methode over te brengen naar een groep mensen. Vanuit het regiehuisje wordt gezorgd dat alles op het toneel optimaal functioneert en het publiek de best haalbare voorstelling te zien en horen krijgt.

In het voorbeeld van lokaal geproduceerd voedsel zullen de leveringen kleinschaliger zijn, maar betekent ook meer vervoersbewegingen. De gemeente kan dit bijvoorbeeld ondersteunen door het verruimen van leveringstijden naar het centrum toe, indien gebruik gemaakt wordt van nieuwe schonere en stillere vervoersoplossingen. Alle partijen kunnen dan optimaal presteren en de Weerter samenleving krijgt een fijnere leefomgeving.

Op deze manier staat mens en natuur DUS bovenaan de checklijst.
Hier maken we Weert DUS klaar voor de toekomst en kunnen we de groenste regio van de wereld blijven.

Ik wil hier voor gaan! U ook?

De Ultieme Samenwerking Weert
onafhankelijke politieke beweging

Terug naar het overzicht

Judy Tangande

By fractie

Judy Tangande

– Spontaan, open-minded, betrokken en met een gulle lach.

Mijn wieg stond in Indonesië maar ik ben opgegroeid in Weert.

Wie ben ik?

 • Partner van een Weertenaar, trotse moeder en bonusmoeder en bonus oma.
 • Een lange tijd werkzaam in de jeugd/hulpverlening
 • Ik heb een eigen praktijk: ‘de Verbinding’
 • Lid van de wijkraad Keent,
 • Lid van de Clientenraad Heemhof
 • Lid van de Weerter minimagroep
 • lid van de steunfractie DUS Weert
 • En… vooral mensenmens

WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) is daarom mijn aandachtspunt.
Ik ga voor leefbaarheid, samenwerken en samendoen voor de Weerter samenleving. Nu en in de toekomst.

Samen zijn wij sterker.

De Ultieme Samenwerking Weert
onafhankelijke politieke beweging

Terug naar het overzicht

Conny Beenders – van Dooren

By fractie

Conny Beenders – van Dooren

– Gedreven, energiek, luisteren, verbinden, Martinustoren.

 • Mensen laten groeien, vertrouwen geven en serieus nemen. Als je burgerparticipatie een kans van slagen wil geven ligt daar het begin.
 • De inwoners moeten zich vrij voelen om iets bij je neer te leggen en verdienen een eerlijk antwoord. Zo wil ik handelen!
 • De dialoog aangaan met onze inwoners, daarbij gaat het niet om wie gelijk heeft maar om het luisteren naar elkaar.
 • De politieke beweging DUS Weert, is ontstaan vanuit de gedachte dat samenwerken echt noodzakelijk is om onze samenleving meer kwaliteit te geven. DUS Weert staat voor:
 • De Ultieme Samenwerking en dat moet het doel blijven. Daar is iedere inwoner mee gebaat.
 • Mensen in hun waarde laten, iedereen is waardevol, doen wat je zegt dat je doet daar draait het om en dat zijn de kernwaarden van DUS Weert.
 • De inwoners van Weert zijn prioriteit één!

Geboren en getogen in Weert. Getrouwd met Ton Beenders en trotse ouders van 2 volwassen dochters.

Trots zijn op Weert heb ik van huis uit meegekregen. En trots ben ik nog steeds op deze stad.

Ik hou van mensen en kan niet tegen onrechtvaardigheid. Mensen de helpende hand kunnen bieden, iets voor mensen kunnen betekenen, opkomen voor de mensen die dat niet kunnen, dat is mijn drijfveer. Luisteren naar mensen, luisteren naar de passies van mensen dat is fantastisch en dat verrijkt je geest en je leven. Om die reden ben ik in 1988 in de politiek gestapt. Volksvertegenwoordiger zijn dat spreekt mij als raadslid het meeste aan. De politiek is er voor de mensen. Dat is geen loze kreet maar dat betekent dat je open moet staan voor de mensen en er voor hen moet zijn als dat nodig is. Of het nu gaat over een bestemmingsplan, WMO, veiligheid, uitkeringen, handhaving of gewoon je verhaal kwijt kunnen maakt voor mij geen verschil.

Conny Beenders-van Dooren – Raadslid DUS Weert

Tel.: 06 – 119 200 53
cbeenders.weert@gmail.com

De Ultieme Samenwerking Weert onafhankelijke politieke beweging

Terug naar het overzicht