Category

fractie

fractie
29 mei 2017

Najat Karime

Najat Karime - Betrokken, bedachtzaam, empathisch, relativerend, zorgzaam, verbindend. Gespreksleider werkgroep Mudawwana, Vrijwilliger ouderen adviseur, Vrijwilliger mantelzorger ondersteuner, Vrijwilliger basma weert, Fractie ondersteuning Dus Weert Groenewoud Ik vind dat er een verdeeldheid heerst tussen de autochtonen en allochtonen Nederlanders. De voornaamste reden dat ik voor DUS Weert heb gekozen is omdat ik vind dat er een verdeeldheid heerst tussen de…
fractie
24 april 2017

Rene van Asch

Rene van Asch - Duurzaam, vooruitzien, sturen, bedachtzaam, regie behouden. Belang van de natuur, duurzaamheid en innovatie. Wat hebben deze begrippen met elkaar te maken? Er is een trek naar de steden, deze groeien en de natuur komt in het gedrang. Maar ook is bekend hoe groot het belang van de natuur is voor het levensgeluk van mensen, het leveren…
fractie
24 april 2017

Judy Tangande

Judy Tangande - Spontaan, open-minded, betrokken en met een gulle lach. Mijn wieg stond in Indonesië maar ik ben opgegroeid in Weert. Wie ben ik? Partner van een Weertenaar, trotse moeder en bonusmoeder en bonus oma. Een lange tijd werkzaam in de jeugd/hulpverlening Ik heb een eigen praktijk: 'de Verbinding' Lid van de wijkraad Keent, Lid van de Clientenraad Heemhof…
fractie
22 april 2017

Conny Beenders – van Dooren

Conny Beenders - van Dooren - Gedreven, energiek, luisteren, verbinden, Martinustoren. Mensen laten groeien, vertrouwen geven en serieus nemen. Als je burgerparticipatie een kans van slagen wil geven ligt daar het begin. De inwoners moeten zich vrij voelen om iets bij je neer te leggen en verdienen een eerlijk antwoord. Zo wil ik handelen! De dialoog aangaan met onze inwoners,…