Skip to main content
Category

Broedplaats

Dialoogavond / informatieavond ‘MENSGERICHTE GEMEENTE’

By Broedplaats

Op maandag 6 mei a.s. organiseert de Broedplaats DUS Weert een dialoog/informatieavond met als thema: ‘een mensgerichte gemeente’.

 
De samenleving is veranderd, burgers zijn mondiger geworden en hebben andere verwachtingen van de gemeentelijke overheid. Daarnaast wordt er binnen de gemeente veel gepraat over burgerparticipatie maar is nog lang niet altijd zichtbaar hoe dat vorm krijgt. Wat is een mensgerichte organisatie? Wat verwachten we van toegankelijkheid, klantvriendelijkheid en meedenken in oplossingen? Burgers en ondernemers die om uiteenlopende zaken een beroep doen op de gemeente krijgen vaak te maken met een scala aan regels en wetgeving. De hoeveelheid is ongekend waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet en een enorme tijdinvestering nodig is om zich door de ambtelijke molen heen te worstelen. Centrale vragen bij deze bijeenkomsten zijn: Wat heeft de burger/ondernemer nodig en wat kan een gemeente doen om een meer dienstbare en mensgerichte gemeente te worden?
Read More

Dialoogavond: ‘Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?’

By Broedplaats

UITNODIGING

Op 19 november a.s. organiseert de Broedplaats van DUS Weert een dialoogavond met als thema: ‘Energietransitie: wat betekent dit voor de inwoners van Weert?’

Tijdens de klimaattop in Parijs 2015 is afgesproken dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (zoals kooldioxide, CO2) zodanig verminderd wordt dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal anderhalf graden. Immers als we niets doen wordt de aarde voor komende generaties onleefbaar. Om aan de afspraken te voldoen zal het thuisgebruik van aardgas voor verwarming en koken tot nul moeten worden teruggebracht en daarnaast zal tegen 2030 het merendeel van het vervoer elektrisch zijn geworden of gebruik maken van waterstof als brandstof. Andere oplossingen zijn investeren in groenere vormen van warmteopwekking en (lokale) productie van elektriciteit. Ook binnen de gemeente Weert zijn er o.a. initiatieven tot de plaatsing van windmolens en zonneparken, vanuit een burgerinitiatief, namelijk de coöperatie WeertEnergie.

Daarnaast is de verwachting dat het elektriciteitsnet op de schop gaat, want het is in de huidige vorm te licht om de overgang die nodig is te realiseren. De gevolgen van het terugdringen van de CO2 uitstoot zullen we daarom allemaal in onze portemonnee gaan voelen.
Read More

Dialoogavond ‘De weekmarkt van Weert’ 11-06-’18

By Broedplaats

Op 11 juni organiseerde de Broedplaats van DUS Weert de dialoogavond ‘De weekmarkt van Weert’.

De weekmarkt van Weert gaat volgens velen steeds verder achteruit en dat is absoluut geen goede tendens. Een teruggang van de weekmarkt zorgt voor minder bedrijvigheid, levendigheid en gezelligheid in de binnenstad van Weert. Hoe kijken bezoekers, marktkooplui en binnenstadondernemers tegen deze ontwikkeling aan?

Broedplaats DUS Weert heeft het initiatief genomen om de situatie van de weekmarkt in Weert eens te onderzoeken en heeft daarom een enquête gehouden onder 3 verschillende belangengroepen (bezoekers van de markt, marktkooplui en de binnenstad ondernemers)(week 21-22 van 2018). Iedere belangengroep kreeg zijn eigen specifieke vragen met betrekking tot de markt van Weert. Read More

5 febr. dialoogavond Broedpaats DUS Weert

By Broedplaats

Onderwerp

Hoe kunnen de inzichten over hoe het menselijk brein werkt bij schaarste in een armoedesituatie worden toegepast bij armoedebestrijding in Weert?

De inleiding vóór de dialoog:

Titel: Schuldhulpverlening nieuwe stijl.
Door: Ruud van den Tillaar, Kredietbank Limburg.
Inhoud presentatie: 

De inzichten inzake schuldhulpverlening die bij Kredietbank Limburg zijn opgedaan (na onderzoeken naar de effectiviteit van schuldhulpverlening, en hoe het menselijk brein werkt bij schaarste) en hoe deze geleid hebben tot een nieuwe toekomstvisie en aanpak.  Read More

Dialoogavond “De zorg in Weert” 9-10-’17

By Broedplaats

Op 9 oktober organiseerde de broedplaats van DUS Weert de dialoogavond ‘De zorg in Weert’.

Na een inleiding door Mies van der Loo (stichting Hart voor Burgers): Hoe zorgzaam is Weert? over de resultaten van onderzoek in 2016 uitgevoerd door de Stichting Hart Voor Burgers,

René Laenen (Lokaal Zorgvragers Overleg): Het LZO ziet de zorg zo…., en Jo Maes (Huis voor de Zorg, Sittard): Burgerkracht en coöperaties, werd er door ruim 40 deelnemers een dialoog gevoerd, waarvan u hier het verslag vindt: Read More

Uitnodiging dialoogavond van Broedplaats DUS Weert op 9 okt. : ‘De zorg in Weert’

By Broedplaats

Op maandag 9 oktober vanaf 19.30 uur organiseert DUS Weert de volgende dialoogavond. Ditmaal is het thema ‘De zorg in Weert’. Na enkele korte inleidingen door ervaringsdeskundigen gaan we weer rond de bekende dialoogtafels zitten. De avond eindigt om ongeveer 22 uur.

Locatie: theatercafé de Huiskamer, Wilhelminasingel 10B, Weert. Ingang achterzijde Sint Raphaelpad.

Iedereen is welkom! Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden. Consumpties zijn voor eigen rekening. Wel verzoeken wij u om in te schrijven via info@dusweert.nl (het aantal plaatsen is beperkt). Read More

Vooraankondiging: volgende dialoogavond van DUSWeert op 9 okt.

By Broedplaats

Op maandag 9 oktober vanaf 19.30 uur organiseert DUSWeert de volgende dialoogavond.

Ditmaal is het thema ‘De zorg in Weert’.

Na enkele korte inleidingen door ervaringsdeskundigen gaan we weer rond de bekende dialoogtafels zitten. De avond eindigt om ongeveer 22 uur.

Locatie: theatercafé de Huiskamer

Alle belangstellenden zijn welkom! Voorinschrijven via info@dusweert.nl

Alle belangstellenden voor het thema worden in de gelegenheid gesteld om tijdens de dialoog ervaringen, tips, en verhalen uit te wisselen.

Een definitief programma volgt.

Geslaagde thema-avond Kunst&Cultuur 1 juni

By Broedplaats, Uncategorized

De thema-avond van 1 juni over Kunst&Cultuur in Weert was zeer geslaagd.

Theatercafé de Huiskamer was goed gevuld. De bezoekers werden ontvangen met heerlijke muziek van Jo Brunenberg, accordeonist uit Weert. Deze muziek doet je denken aan Parijs, Zuid Amerika en Rusland. Bij mij roept deze muziek de sfeer op van het Montmartre in Parijs. Leven als god in Frankrijk. Broedplaats van Kunst en Cultuur in al zijn facetten. Read More

Thema-avond Broedplaats DUS Weert 1 juni: ‘kunst & cultuur in Weert’

By Broedplaats

Op donderdag 1 juni organiseert Broedplaats DUS Weert een thema-avond getiteld ‘kunst & cultuur in Weert’ in Theatercafé de Huiskamer, vanaf 19.15 uur.

Het onderwerp, kunst en cultuur in Weert, wordt op 9 en17 mei 2017 besproken in de gemeenteraad van Weert. Het College van Weert heeft eerder dit jaar de ‘Routeplanner Cultuur 2017-2020’ opgesteld, en heeft de gemeenteraad verzocht de Routeplanner vast te stellen en te realiseren. Read More