Skip to main content
Category

Archief Column

Commotie rond de mouttoren van de oude Wertha brouwerij

By Archief Column

Door Huub van den Brand

Naar aanleiding van de commotie rond de mouttoren van de oude Wertha brouwerij, wil ik graag een standpunt delen van Raffaela Archivolte, persschef van Graphite, waar ik het roerend mee eens ben als het gaat om het behoud van deze toren in het bijzonder en ons cultureel erfgoed in het algemeen. Het artikel gaat niet over innovatie en vooruitgang in de architectuur. Het gaat niet om het creëren van nieuwe, maar over het behouden van het oude in plaats daarvan. Read More

Winkelpromenades weg ermee!

By Archief Column

Door Rob van Dooren

De in 1953 geopende Lijnbaan in Rotterdam was de eerste winkelpromenade van Nederland. Vanaf 1965 volgen tal van Nederlandse steden het voorbeeld van Rotterdam. Tot die tijd bestaat het straatprofiel uit een rijbaan en trottoirs. De straten zijn in die jaren het domein van voetganger, fietser en automobilist. Kleine zelfstandige ambachtslieden, handelaren en kruideniers zorgen voor een levendig straatbeeld. Daarnaast zijn in de stad tal van kleine fabriekjes gevestigd.

Door het toenemen van de welvaart en het ontstaan van massaproductie van voedingsmiddelen en gebruiksgoederen, verandert de binnenstad van maakcentrum naar koopcentrum. De kruideniers en de ambachtslieden verdwijnen. De fabriekjes worden verplaatst naar de rand van de stad op bedrijventerreinen. Binnensteden zijn vanaf die tijd koop- en ontmoetingscentra waar grootwinkelbedrijven en filaalbedrijven het straatbeeld bepalen. De klant wordt consument.

Read More

Praat en luister

By Archief Column

Door Huub van den Brand

Gisteren tijdens de presentatie van het plan Weert-West van de gemeente Weert, is mij het volgende opgevallen:

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente op veel te grote voet leeft met allerlei projecten. Veelgehoord is ook de klacht dat de gemeentebegroting wel erg ingewikkeld is. En wat zien we er nu eigenlijk van terug op straat? Inwoners missen overzicht, duidelijkheid, transparantie en hopen maar dat de verantwoordelijke bestuurders en hun ambtenaren het goed doen. Openheid geven over publiek geld – en wel zo dat de samenleving ook snapt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt – is nog geen gemeengoed en blijkt lastiger dan gedacht. Read More

POLITIEK (van toen en nu).

By Archief Column

Door Rob van Dooren

De ‘politiek’ bestaat niet. Politiek is het geheel van regels en beginselen volgens welke een staat, provincie of gemeente wordt bestuurd. Althans zo heb ik het geleerd. Op school kregen we destijds het vak Staatsinrichting. In eerste instantie taaie en droge kost. Met wat geluk had je een leraar die staatsinrichting en geschiedenis combineerde. Dan kreeg je boeiende verhalen en kwamen geschiedenis, bestuur en politiek tot leven. Je leerde, vanuit de historie, hedendaagse ontwikkelingen te begrijpen, te duiden en te interpreteren.

Read More

De A2 file anders bekeken

By Archief Column

Door Hans Marechal

Al enkele jaren staat bijna iedere dag vanaf 7 uur ’s morgens tot 10.00 u een file vanaf Weert Noord tot aan afslag Valkenswaard. Ook in de namiddag vanaf 16.00 u tot 18.00 u staat er wederom in omgekeerde richting zo’n file vanaf Leenderheide bij Eindhoven tot aan Maarheeze. De filedruk neemt toe, daar zijn de deskundigen het inmiddels over eens. Er zijn inmiddels onderzoeken gedaan naar de oorzaken van deze file. Enkele feiten en veronderstellingen die genoemd worden zijn: Read More

Toverstaf

By Archief Column

Door Huub van den Brand

Ik verzucht wel eens “had ik maar een toverstaf” of misschien wel een knuppel om in het hoenderhok van de coalitie te gooien, want die is namelijk ondemocratisch en ik wil me graag op een beschaafde manier verzetten tegen ondemocratie.

Ondemocratisch

Waarom ondemocratisch? Dat zal ik u uitleggen. Wanneer er besluiten genomen worden, dan borrelt ineens weer het partij-politieke spelletje op van de meerderheid. Dan zult u denken, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar wat gebeurt er met de plannen van andere partijen, die vaak verstandiger zijn? Omdat men dan in de minderheid is, wordt er niet geluisterd naar deze plannen. Ja, buiten de raadsvergaderingen om wel. Dan heeft men de mond vol van samenwerken en ze zeggen, dat het goede plannen zijn. Moet men een besluit nemen in de gemeenteraad, dan geven diezelfde ja-zeggers ineens niet thuis. Dat is op z’n zachtst gezegd niet netjes en trouwens democratie is geen macht van de meerderheid, maar de macht gegeven aan de meerderheid om het belang van de meerderheid en de minderheid te dienen, dus het algemeen belang. Deze stellingname houdt in dat de opdracht aan de (toekomstige) coalitie en oppositie gegeven is om naast de wetgevende taken, gezamenlijk toe te zien op de correcte uitvoer van het beleid van de gemeente en dit waar nodig te corrigeren en bij te sturen in ons aller belang. Read More

Vijf redenen om te doen wat je zegt dat je gaat doen

By Archief Column No Comments

Door Huub van den Brand

Integriteit:

Voor mij is doen wat ik zeg, dat ik zal doen een kwestie van integriteit. Ik zou geen goed gevoel over mezelf hebben als ik niet mijn woord houdt. Mijn woord betekent iets voor mij, ik neem het niet lichtvaardig. Als het houden van je woord niet veel voor je betekent, waarom zouden ze je dan geloven?

Vertrouwen en betrouwbaarheid:

Ik vertrouw mensen die hun woord niet houden slecht. Als iemand dat een aantal keer bij mij doet, dan weet ik dat hij of zij niet betrouwbaar is. Vriendschappen en diep verbonden relaties gedijen op vertrouwen. Een man van eer probeert zijn best te doen wat hij zegt dat hij zal doen. Zijn zorg en gevoel van integriteit zal het verschil maken voor mij. Read More

Bespiegelingen / Heemgevoel

By Archief Column No Comments

Door Rob van Dooren

Aan het begin van een nieuw jaar slaat bij velen de opruimwoede toe. Computer schonen en de hele papierwinkel doornemen. Kijken wat weg kan en welke stukken moeten worden bewaard.

Bij het wisselen van mijn papieren agenda stuitte ik op een krantenknipsel dat ik al een tijdje bewaar. Het is een citaat uit de bundel ‘Thuis in de Tijd’ van Thierry Baudet & Geert Mak. Het citaat is van Marita Mathijsen en luidt als volgt:

‘Ik ben geen geborneerde nationalist die emigranten en vluchtelingen een plek in mijn heem ontzegt en ik roep ook niet dat Midden-Limburg de mooiste streek op aarde is. Maar nergens waar ik kom voel ik zo’n welbehagen als in Midden-Limburg, en een dergelijk gevoel wens ik iedereen toe. Het is iets wat in de Europese grondwet opgenomen zou moeten worden: Het recht op Heemgevoel.’
Read More

Laat jij je baan inpikken door een robot?

By Archief Column No Comments

Door Peter Ramaekers

Steeds meer mensenwerk wordt overgenomen door machines, dat is een trend die al tientallen jaren aan de gang is. Maar dat wij onze baan kunnen kwijtraken doordat er robots worden ingezet is iets dat we nog niet zo lang kennen. En dat is vooral een dreiging voor de jongeren onder ons. Een recent onderzoek van Young Capital onder 900 jongeren tussen de 17 en de 30 jaar laat zien dat maar liefst 30 procent van hen is bang om in de toekomst vervangen te worden door een robot of computer.

Wat kun je doen om je daartegen te beschermen? Daarvoor moet je nagaan welke vaardigheden en competenties moeilijk kunnen worden overgenomen door een robot. Dat is eenvoudig te beantwoorden: het zijn op de eerste plaats vaardigheden die een beroep doen op je persoonlijkheid en in het bijzonder op je sociale vaardigheden, en op talenten zoals creativiteit, overtuigingskracht, en dergelijke. Dus de ‘soft skills’ zouden in de toekomst wel eens minstens zo belangrijk kunnen worden als feitenkennis. Het is daarom zaak om na te gaan in hoeverre je deze vaardigheden of talenten hebt, en of je ze kunt ontwikkelen. De auteur van deze column heeft de beschikking over een aantal tests daarvoor. Informeer er eens naar. Read More